Тлумачення понять «катування», «нелюдське поводження», «таке, що принижує гідність, поводження чи покарання» в розумінні Європейського суду з прав людини

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Taras Zhyvka

Анотація

Стаття 3 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод безумовно забороняє піддавати катуванню, нелюдському та такому, що принижує гідність, поводженню та покаранню. Дана стаття присвячена тлумаченню понять, застосованих у статті 3 Конвенції, на підставі рішень Європейського суду з прав людини, задля їх правильного розуміння та застосування, оскільки суди застосовуючи практику ЄСПЛ, не завжди чітко й однозначно розуміють, у чому полягає правовий зміст таких понять. Наголошено на абсолютності статті 3, незалежно від ситуацій та обставин, розкрито позитивні і негативні зобов’язання держави щодо захисту відповідних прав. В цілому ЄСПЛ позитивно впливає на повагу до прав людини в Україні і є реальним механізмом захисту громадян у багатьох випадках, оскільки виконання рішень ЄСПЛ це не тільки задоволення вимог заявника, це й внесення зміни до законодавства, а також аналіз наявних помилок і зловживань серед органів державної влади.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Розділ
Статті

Посилання

1. Konventsiia pro zakhyst prav liudyny i osnovopolozhnykh svobod. Rada Yevropy: Konventsiia, Mizhnarodnyi dokument vid 04.11.1950 r. (1998). Ofitsiinyi visnyk Ukrainy - Official bulletin of Ukraine, 13. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004 [in Ukrainian].
2. Fulei T. I. (2015). Zastosuvannia praktyky Yevropeiskoho sudu z prav liudyny pry zdiisnenni pravosuddia. Kyiv. URL: https://www.osce.org/uk/ukraine/232716?download=true [in Ukrainian].
3. Okhota Ya. V. (2013). Vyznachennia “zhorstokoho povodzhennia”. Chasopys Kyivskoho universytetu prava - Journal of Kyiv University of Law, 4, 372-376. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chkup_2013_4_91 [in Ukrainian].
4. Rishennia YeSPL u spravi “Irlandiia proty Spoluchenoho Korolivstva” (Ireland v. the United Kingdom) vid 18.01.1978 r., seriia A, № 25. URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=00157506 [in Ukrainian].
5. Rishennia YeSPL u spravi “Selmuni proty Frantsii” (Selmouni c. France), vid 28.07.1999 r., zaiava № 25803/94. URL: http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-62842 [in Ukrainian].
6. Rishennia YeSPL u spravi “Buzilov proty Moldovy” (Buzilov v. Moldova), vid 23.06.2009 r., zaiava № 28653/05. URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-93086 [in Ukrainian].
7. Konventsiia OON proty katuvan ta inshykh zhorstokykh, neliudskykh abo takykh, shcho prynyzhuiut hidnist, vydiv povodzhennia i pokarannia vid 10.12.1984 r. (1987). Vidomosti Verkhovnoi Rady URSR, 6, art. 101. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_085 [in Ukrainian].
8. Slovnyk ukrainskoi movy: Vol. 11 / AN URSR Instytut movoznavstva; I. K. Bilodida (Ed). Kyiv: Naukova dumka, 1970-1980. Vol. 6, 687. URL: http://ukrlit.org/slovnyk/slovnyk_ukrainskoi_movy_v_11_tomakh/povodzhennia [in Ukrainian].
9. Shyshkina E. (2011). Osnovni polozhennia kontseptsii zaborony nenalezhnoho povodzhennia z liudynoiu v praktytsi Yevropeiskoho sudu z prav liudyny. Visnyk Lvivskoho universytetu - Bulletin of Lviv University, ser. Mizhnarodni vidnosyny, issue. 28, 139-148. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_Mv_2011_28_16 [in Ukrainian].
10. Orlova O. O. (2017). Katuvannia, neliudske ta take povodzhennia chy pokarannia, shcho prynyzhuie liudsku hidnist: rozmezhuvannia poniat. Naukovyi visnyk Dnipropetrovskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav - Scientific Bulletin of Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs, 3 (87), 62-68. URL: http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/1704 [in Ukrainian].
11. Rishennia YeSPL u spravi “Berktai proty Turechchyny” (Affaire Berktay v. Turquie) vid 01.03.2001 r. URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-63825 [in Ukrainian].
12. Rishennia YeSPL u spravi Daniia, Frantsiia, Norvehiia, Shvetsiia ta Niderlandy proty Hretsii (The Greek Case - Denmark v. Greece; Norway v. Greece; Sweden v. Greece; Netherlands v. Greece). 1969 r. URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-167795. [in Ukrainian].
13. Rishennia YeSPL u spravi “Yalloh proty Nimechchyny” (Jalloh v. Germany) vid 11.07.2006 r. URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-76307 [in Ukrainian].
14. Rishennia YeSPL u spravi “Kalashnikov proty Rosii” (Kalashnikov v. Russia) vid 15.07.2002 r. URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-60606 [in Ukrainian].
15. Rishennia YeSPL u spravi “Tairer proty Spoluchenoho Korolivstva” (Tyrer v. United Kingdom) vid 25.04.1978 r. URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57587 [in Ukrainian].