Щодо питання форм професійного розвитку науково-педагогічних працівників

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Julia Chupryna

Анотація

У статті розглянута проблема формування актуальних напрямків професійного розвитку науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти. Виділено основні напрямки підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників на основі аналізу ситуації в системі професійного розвитку науково-педагогічних працівників, нормативно-правової бази. Зроблено висновок про необхідність оновлення змісту і форм реалізації програм підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників, розробки нових курсів, освітніх модулів в контексті виділених напрямків; підвищення ролі науково-педагогічних працівників, управлінських кадрів закладів вищої освіти у формуванні замовлення на програми професійного розвитку науково-педагогічних кадрів вищої школи.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Розділ
Статті

Посилання

1. Pro osvitu: Zakon Ukrainy vid 05.09.2017 r. № 2145-VIII. (2017). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 38-39, art. 380. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text [in Ukrainian].
2. Kryzhko V. V., Mamaieva I. O. (2005). Aksiolohichnyi potentsial derzhavnoho upravlinnia osvitoiu. Kyiv: Osvita Ukrainy [in Ukrainian].
3. Bulvinska O., Bulvinskyi M. (2018). Vydy i formy bezperervnoho profesiinoho rozvytku naukovo-pedahohichnykh pratsivnykiv (za rezultatamy opytuvannia). Osvitolohichnyi dyskurs - Educational discourse, 3-4 (22-23), 95-106. URL: http://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/550/0 [in Ukrainian].
4. Tsvietkova H. (2012). Profesiino-pedahohichne samovdoskonalennia vykladachiv VNZ: spetsyfika, struktura, etapy. Ridna shkola - Native school, 12, 33-38. URL: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/12407/1/rsh_2012_12_8.pdf [in Ukrainian].
5. Natsionalna stratehiia rozvytku osvity na period do 2021 roku, skhvalena Ukazom Prezydenta Ukrainy vid 25.06.2013 r. № 344/2013. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/344/2013 [in Ukrainian].