Оскарження наказу про проведення перевірки як спосіб захисту права

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Artem Kotenko

Анотація

У статті проведено аналіз приписів чинного законодавства та практики Верховного суду щодо оскарження платником податків наказу про проведення перевірки як способу захисту прав такого платника. Аргументовано, що правова позиція ВС щодо неможливості оскарження наказу про проведення перевірки самостійно без оскарження ППР – є нелогічною, оскільки така позиція не враховує приписи чинного законодавства, зокрема, ПК України та КАС України. Підкреслено необхідність перегляду аналізованої правової позиції ВС та формування нової практики ВС стосовно оскарження наказу про проведення податкової перевірки.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Розділ
Статті

Посилання

1. Kodeks administratyvnoho sudochynstva Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 06 lypnia 2005 r. № 2747-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15#Text [in Ukrainian].
2. Kotenko A. M. (2020). Do pytannia vycherpnosti dii nakazu pro provedennia perevirky. Pravo ta innovatsii - Law and innovation, 3 (31), 66-70 [in Ukrainian].
3. Podatkovyi kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 02.12.2010 r. № 2755-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17?find= [in Ukrainian].
4. Postanova Verkhovnoho sudu vid 21 liutoho 2020 r. u spravi № 826/17123/18, administratyvne provadzhennia № K/9901/25669/19. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/87929522 [in Ukrainian].
5. Tsyvilnyi kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 16 sichnia 2003 r. № 435-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text [in Ukrainian].