Цифрова платформа як інструмент цифрової економіки

Автор(и)

  • Вероніка Кохан кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник Науково-дослідного інституту правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України

DOI:

https://doi.org/10.37772/2518-1718-2021-1(33)-4

Ключові слова:

цифрова платформа, цифрова економіка, модель правового регулювання, оператор цифрової платформи

Анотація

Стаття присвячена правовому регулюванню цифрових платформ як основних бізнес-інструментів цифрової економіки. Автором висвітлені комерційна та централізована моделі правового регулювання діяльності цифрових платформ. У статті розглянуті правові проблеми, які виникають у зв’язку з функціонуванням цифрових платформ, зокрема, забезпечення рівного доступу до платформи, недопущення монополії на ринках цифрової платформи, необхідність врегулювання нових форм зайнятості через цифрові платформи, забезпечення інформаційної безпеки, конфіденційності особистих даних користувачів платформ.

Посилання

Shchehliuk S. Morfolohiia tsyfrovoi ekonomiky: osoblyvosti rozvytku ta rehuliuvannia tsyfrovykh tekhnolohichnykh platform (naukovo-analitychna zapyska). URL: https://ird.gov.ua/irdp/e20190301.pdf [in Ukrainian].

Sichkarenko K. O. (2018). Tsyfrovi platformy: pidkhody do klasyfikatsii ta vyznachennia roli v ekonomichnomu rozvytku. Prychornomorski ekonomichni studii – Black Sea Economic Studies, 35, 28-32 [in Ukrainian].

Liashenko V. I., Vyshnevskyi O. S. (2018). Tsyfrova modernizatsiia ekonomiky Ukrainy yak mozhlyvist proryvnoho rozvytku. Kharkiv [in Ukrainian].

Tsyfrova ekonomika: trendy, ryzyky ta sotsialni determinanty. Tsentr Razumkova. (2020). Kyiv. URL: https://razumkov.org.ua/uploads/article/2020_digitalization.pdf [in Ukrainian].

Hnidenko V., Kaplina H. Analiz tendentsii rozvytku viddalenoi zainiatosti v Ukraini. URL: http://dx.doi.org/10.30525/978-9934-571-29-9_2 [in Ukrainian].

Levytska N. O. (2019). Suchasni tendentsii rozvytku normatyvno-pravovoho rehuliuvannia tsyfrovoi ekonomiky. Yurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal - Legal scientific electronic journal, 5, 26-29. URL: https://doi.org/10.32782/2524-0374/2019-5/4 [in Ukrainian].

Shapovalova O. V. (2018). Tsyfrova platforma elektronnoho administruvannia podatku na dodanu vartist. Pravo ta innovatsiine suspilstvo : elektron. nauk. vyd., № 2 (11). URL: http://apir.org.ua/wp-content/uploads/2018/12/Shapovalova11.pdf [in Ukrainian].

Issledovaniye PAO «Rostelekom» «Tsifrovyye platformy. Podkhody k opredeleniyu i tipizatsii». URL: https://ict.moscow/research/cifrovye-platformy-podhody-k-opredeleniyu-i-tipizacii/ [in Russian].

Gribanov Yu. I. (2019). Tsifrovaya transformatsiya sotsialno-ekonomicheskikh sistem na osnove razvitiya instituta servisnoy integratsii. Doctor’s thesis. Sankt-Peterburg [in Russian].

Razvitiye regulirovaniya: novyye vyzovy v usloviyakh radikalnykh tekhnologicheskikh izmeneniy: materialy XX mezhdunar. nauch. konf. po problemam razvitiya ekonomiki i obshchestva (g. Moskva. 9-12 apr. 2019 g.) - Development of regulation: new challenges in radical technological changes: Proocedings of XX Intern. Scientific conf. on the development of economics and society. (2019). Moskva [in Russian].

Опубліковано

2021-07-16

Номер

Розділ

Статті