Особливості правового регулювання здійснення адвокатськими бюро та адвокатськими об’єднаннями первинного фінансового моніторингу

Автор(и)

  • Ігор Товкун кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри господарського права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
  • Вікторія Сливна студентка 4 курсу, 3 групи міжнародно-правового факультету Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

DOI:

https://doi.org/10.37772/2518-1718-2021-1(33)-15

Ключові слова:

адвокатське бюро, адвокатське об’єднання, первинний фінансовий моніторинг, перевірка

Анотація

Стаття присвячена аналізу порядку здійснення адвокатськими бюро та адвокатськими об’єднаннями первинного фінансового моніторингу відповідно до нової редакції Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», яка набрала чинності 28 квітня 2020 року. Авторами досліджено норми Закону, які безпосередньо спричинили зміни для суб’єктів первинного фінансового моніторингу, звернено увагу на питання, які виникають в результаті виявлення їх законодавчих та правових недоліків, а також суперечностей, що проявляються на практиці у ході їх реалізації. Як висновок нормативного аналізу авторами запропоновано заходи для усунення та вдосконалення діючого законодавства у сфері запобігання та протидії.

Посилання

Pro advokaturu ta advokatsku diialnist: Zakon Ukrainy vid 05.07.2012 r. № 5076-VI. (2013). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 27, art. 82 [in Ukrainian].

Pro zapobihannia ta protydiiu lehalizatsii (vidmyvanniu) dokhodiv, oderzhanykh zlochynnym shliakhom, finansuvanniu teroryzmu ta finansuvanniu rozpovsiudzhennia zbroi masovoho znyshchennia: Zakon Ukrainy vid 06.12.2019 r. № 361-IX. (2020). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 25, art. 171 [in Ukrainian].

Deiaki pytannia orhanizatsii finansovoho monitorynhu: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 09.09.2020 r. № 850. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/850-2020-p#top [in Ukrainian].

Sprava Michaud proty Frantsii (zaiava № 12323/11): rishennia Yevropeiskoho sudu z prav liudyny (kolyshnia Piata Sektsiia) vid 6 hrudnia 2012 roku, Strasburh. URL: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi-ztuRntXvAhVF2SoKHbcZBmoQFjAAegQIAxAD&url=https%3A%2F%2Fhudoc.echr.coe.int%2Fapp%2Fconversion%2Fdocx%2Fpdf%3Flibrary%3DECHR%26id%3D001-126862%26filename%3DCASE%2520OF%2520MICHAUD%2520v.%2520FRANCE%2520-%2520%255BUkrainian%2520Translation%255D%2520by%2520the%2520COE%2520Human%2520Rights%2520Trust%2520Fund.pdf%26logEvent%3DFalse&usg=AOvVaw2GFUY0Y7BdbSsgPnUAP1eQ [in Ukrainian].

Advokaty ta osoby, yaki nadaiut yurydychni posluhy, yak spetsialno vyznacheni subiekty pervynnoho finansovoho monitorynhu. Zapytannia – vidpovidi. Ministerstvo yustytsii Ukrainy. URL: https://minjust.gov.ua/m/str_48639 [in Ukrainian].

Andrusiak V. (2020). Novi pravyla finansovoho monitorynhu: pamiatka dlia yurydychnykh kompanii. Asotsiatsiia pravnykiv Ukrainy, 20 lypnia 2020 roku. URL: https://uba.ua/ukr/news/7715/ [in Ukrainian].

Haivoronska V. V., Pavlunenko K. L. (2020). Advokaty ta finansovyi monitorynh.Natsionalna asotsiatsiia advokativ Ukrainy, 27 kvitnia 2020 roku. URL: http://www.advokat.org.ua/news/novini-vse/stattja-na-temu-advokati-ta-fnansovii-mon-toring.html [in Ukrainian].

Drozdov O., Drozdova O. (2020). Advokat – subiekt pervynnoho finansovoho monitorynhu ta inshi aktualni pytannia Zakonu 361-IX. Natsionalna asotsiatsiia advokativ Ukrainy, 03 sichnia 2020 roku. URL: https://unba.org.ua/publications/5070-advokat-suekt-pervinnogo-finansovogo-monitoringu-ta-inshi-aktual-ni-pitannya-zakonu-361.html [in Ukrainian].

Naukovo-praktychnyi komentar do Zakonu Ukrainy «Pro zapobihannia ta protydiiu lehalizatsii(vidmyvanniu) dokhodiv, oderzhanykh zlochynnym shliakhom, finansuvanniu teroryzmu tafinansuvanniu rozpovsiudzhennia zbroi masovoho znyshchennia». A. H. Chubenko, M. V. Loshytskyi, S. S. Bychkova, Ya. V. Kotliarevskyi (Ed.). (2015). Kyiv: Vaite [in Ukrainian].

Опубліковано

2021-07-16

Номер

Розділ

Статті