До проблем договірного регулювання міжнародних змішаних перевезень вантажів

Автор(и)

  • Наталя постнова аспірантка кафедри права Європейського Союзу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

DOI:

https://doi.org/10.37772/2518-1718-2021-3(35)-2

Ключові слова:

міжнародні змішані перевезення вантажів, договір міжнародної змішаного перевезення вантажів, кумент змішаного перевезення вантажів у прямому сполученні, договірне регулювання

Анотація

Постановка проблеми. Стаття присвячена проблемам договірного регулювання міжнародних змішаних перевезень вантажів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика договірного регулювання відносин змішаного перевезення досліджувалась такими вченими як Кадала В.В., Попов В.А., Павлюк С.М., Морозов С.Ю., Колянковська Т.О., Брагінський М.І., Вітрянський В.В., Йоффе О.С., Савічева Г.П., Яїчковата К.К., Єгіазаров В.А. та іншими.

Метою статті є аналіз сучасного стану договірного регулювання відносин змішаного перевезення вантажів та виділення ключових проблем, які потребують нагального вирішення.

Виклад основного матеріалу. Звернуто увагу на відсутність уніфікації міжнародного законодавства, яке визначало б основні положення та особливості укладення, зміни, реалізації і припинення договірних відносин міжнародних змішаних перевезень вантажів. Автор приходить до висновку, що при укладанні договору сторони повинні визначити форму договору, його умови, порядок взаємодії, а також вибрати форму документа змішаного перевезення вантажів.

Висновки. За відсутності належного правового регулювання як на національному рівні, так і на міжнародному змішаному транспорті, контракт залишається основним регулятором відносин щодо міжнародних перевезень вантажів у змішаних перевезеннях. Однак укладення міжнародного змішаного договору перевезення вантажу надає власнику вантажу ряд переваг, зокрема, власник вантажу звільняється від необхідності укладати окремі угоди з різними перевізниками та безпосередньо брати участь у транспортному процесі на різні етапи.

Договір міжнародної змішаного перевезення вантажів є зовнішньоторговельною угодою перевезень вантажів, що ускладнюється особливостями змішаного сполучення, ризики, пов'язані з неточним або неоднозначним викладом його змісту, несуть виключно сторони.

Посилання

Morozov S. Yu. (2011). Sistema transportnykh organizatsionnykh dogovorov. Doctor’s thesis: 12.00.03. Moskva [in Russian].

Tsyvilnyi kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 16.01.2003 r. № 435-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text [in Ukrainian].

Hospodarskyi kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 16.01.2003 r. № 436-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennia Pravyl povitrianykh perevezen vantazhiv: Nakaz Derzhavnoi sluzhby Ukrainy z nahliadu za zabezpechenniam bezpeky aviatsii vid 14.03.2006 r. № 186. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0705-06#Text [in Ukrainian].

Kadala V. V. (2011). Pravove rehuliuvannia perevezen vantazhiv u priamomu zmishanomu spoluchenni. Doctor’s thesis: 12.00.04. Kyiv [in Ukrainian].

Pro mizhnarodni zmishani perevezennia vantazhiv: Konventsiia Orhanizatsii Obiednanykh Natsii vid 24 travnia 1980 roku. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_189#Text [in Ukrainian].

Proforma konosamenta FIATA FBL (Negotiable FIATA Multimodal Transport Bill of Landing). URL: http://kffanek.kz/f/fbl.pdf [in Russian].

Pravyla i rekomendatsii shchodo korystuvannia dokumentamy i formamy FIATA, zatverdzheni rishenniam Asotsiatsii mizhnarodnykh ekspedytoriv Ukrainy vid 08.10.2009 roku, protokol № 2. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0002389-09#Text [in Ukrainian].

Brahinskyi M. I., Vitrianskyi V. V. (2003). Dohovirne pravo. Knyha chetverta: Dohovory pro perevezennia, buksyruvannia, transportnoi ekspedytsii ta inshykh posluh u sferi transportu. Moskva [in Ukrainian].

Опубліковано

2021-09-27

Номер

Розділ

Статті