Відображення цінностей Європейського Союзу в практиці Європейського Суду з прав людини

Автор(и)

  • Дмитро Бойчук кандидат юридичних наук, асистент кафедри права Європейського Союзу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
  • Катерина Торгашова студентка 6 курсу господарсько-правового факультету Національного юридичного унівесритету імені Ярослава Мудрого

DOI:

https://doi.org/10.37772/2518-1718-2021-3(35)-3

Ключові слова:

Європейський суд з прав людини, Європейський Союз, Держави-члени Європейського Союзу, легітимна мета

Анотація

Постановка проблеми. Стаття присвячена важливості цінностей Європейського Союзу у розвитку правової системи держав-членів Конвенції про захист прав людини та основних свобод, а також для функціонування Європейського Союзу, подальші інтеграційні процеси та їх відображення у справі закону

Питання вивчення цінностей Європейського Союзу та детальний аналіз права Європейського суду з прав людини, де саме ці значення згадуються та інтерпретуються, є мало дослідженими в Україні. Зазначеною проблематикою займалися вітчизняні вчені, такі як Караман І., Козіна В., і зарубіжні дослідники, зокрема, Д.Дж. Гарріс, М. О’Бойл, С. Варбрик та інші.

Метою цього дослідження є визначення важливості правових цінностей Європейського Союзу та їх відображення у прейедентному праві Єсропейського Суду з прав людини.

Виклад основного матеріалу. Європейський Союз був створений на основі спільних цінностей держав-членів. Віддзеркалення цінностей також є гарантією майбутніх інтеграційних процесів. Вони мають велике ідеологічне значення. Враховуючи, що Європейський Союз ще не приєднався до Європейської конвенції з прав людини і тому не є стороною Конвенції, це ставить під сумнів права людини в Європейському Союзі, які він проголошує однією зі своїх цінностей. І враховуючи, що всі цінності взаємопов'язані, це своєрідне питання - легітимність Європейського Союзу та дотримання ЄС щодо її цінностей, проголошених ним.

Висновки і пропозиції. Питання приєднання Європейського Союзу до Конвенції про захист прав людини повинне бути вирішене у майбутньому як питання про легітимність Європейського Союзу та дотримання ЄС цінностей, проголошених ним. Питання реалізації демократії як правової цінності ЄС залишається невирішеним через те, що Європейський парламент є єдиним закладом, де реально діє принцип демократії. Незважаючи на вищезазаначене, Європейський суд з прав людини сьогодні є необхідним елементом розвитку правової системи країн.

Посилання

Anakina T. M., Komarova T.V., Trahniuk O.Ya. ta in. (2019) Pravo Yevropeiskoho Soiuzu: osnovy teorii [European Union law: basics of theory]. Kharkiv: Pravo [in Ukrainian].

Achkinazi B. (2012) Aristid Brian i Yevropeiske prymyrennia Versalskoi doby (istoriohrafichnyi aspekt) [Aristide Brian and the European Reconciliation of the Versailles Age (historiographical aspect)]. Naukovi zapysky, vol.14, no. 18, pp. 44-45 [in Ukrainian].

Consolidated version of the Treaty on European Union from 1992. EUR-Lex. URL:eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/uri=CELEX:12016M013 [in English].

Douglas-Scott S. The European Union and Human Rights after the Treaty of Lisbon. Human Rights Law Review.2012.pp. 658-670 [in English].

Horbatiuk S. (2017) Sotsiohumanitarna kontseptsiia yevropeiskoho soiuzu: tsinnisnyi vymir [Socio-humanitarian concept of the European Union: the value dimension]. Efektyvnist derzhavnoho upravlinnia, vol. 3, no. 52, pp. 114-117 [in Ukrainian].

OPINION 2/15 OF THE COURT (Full Court). InfoCuria Case law. 2017. URL:curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=190727&doclang=EN [in English].

Protocol (No 8) relating to Article 6(2) of the Treaty on European Union on the accession of the Union to the European Convention on the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. EUR-Lex.2012. URL: eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/uri=CELEX%3A12012E%2FPRO%2F08 [in English].

Protocol no. 14 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, amending the control system of the convention. Council of Europe treaty series. 2004. № 194 [in English].

Simpson P. Liberalism, state, and community. Critical Review. 1994. pp.1-4 [in English].

Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community. EUR-Lex.2007. URL: eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/uri=CELEX%3A12007L%2FTXT 2 [in English].

Опубліковано

2021-09-27

Номер

Розділ

Статті