Правове регулювання адміністрування податків і зборів в умовах розбудови цифрової економіки: дискусійні аспекти

Автор(и)

  • Оксана Макух доктор юридичних наук, професор кафедри цивільного, адміністративного та фінансового права Інституту права імені Володимира Сташиса Класичного приватного університету

DOI:

https://doi.org/10.37772/2518-1718-2021-3(35)-9

Ключові слова:

оподаткування, правове регулювання, цифрова економіка, електронні сервіси, електронні послуги

Анотація

У статті розглянуто особливості правового регулювання сфери оподаткування в умовах побудови цифрової економіки. Підкреслено, що впровадження цифрових технологій у податкове регулювання має як позитивні, так і негативні аспекти. Серед перших виділено реалізацію принципу зручності оподаткування, формування сервісної моделі взаємодії владних та зобов’язаних учасників податкових відносин. Водночас має місце фрагментарне правове регулювання, актуалізується необхідність впровадження механізмів захисту податкової інформації, яка включається до відповідних електронних сервісів, баз. На підставі аналізу низки актів перспективного законодавства України: піддано критичному аналізу впровадження спеціального правового (у тому числі й податкового) режиму Дія Сіті; надано позитивну оцінку підходу законодавця до регламентації відносин оподаткування операцій з постачання нерезидентами електронних послуг фізичним особам.

Посилання

Aplin P. Digitalisation of tax: international perspectives. URL: https://www.icaew.com/-/media/corporate/files/technical/information-technology/thought-leadership/digital-tax.ashx [in English].

Braslavskyi R. H. (2019). Pryntsypy podatkovoho prava Ukrainy. Extended abstract of candidate’s thesis: 12.00.07. Zaporizhzhia [in Ukrainian].

Kireyeva E. A., Kozhebatkina A. V. (2020). Modernizatsiya nalogovogo kontrolya v usloviyakh tsifrovizatsii ekonomiki. Vestnik universiteta – University Bulletin, 9, 96-97 [in Russian].

Kolisnyk A. S. (2021). Opodatkuvannia v umovakh tsyfrovizatsii ekonomiky: do pytannia pravovoho rehuliuvannia. Aktualni problemy hospodarskoi diialnosti v umovakh rozbudovy ekonomiky Industrii 4.0 : zb. nauk. pr. NDI PZIR NAPrN Ukrainy # 4 za materialamy kruhloho stolu (m. Kharkiv, 21 travnia 2021 roku) – Actual problems of economic activity in the conditions of development of the industry of industry 4.0: Collection of scientific works of the The Scientific and Research Institute of Providing Legal Framework for the Innovative Development of NALS of Ukraine. O. O. Dmytryk, K. O. Tokarevoi (Ed.). Kharkiv: NDI PZIR NAPrN Ukrainy, 68-75 [in Ukrainian].

Mayburov I. A., Ivanov Yu. B. (2019). Perspektivy transformatsii nalogovykh sistem v tsifrovoy ekonomike: opyt organizatsii mezhdunarodnogo nalogovogo simpoziuma na postsovetskom prostranstve. Vestnik UrFU – Bulletin UrFU, Ser. Ekonomika i upravleniye, Vol. 18, No. 4, 522–539 [in Russian].

Podatkove pravo Ukrainy. M. P. Kucheriavenka, N. A. Maryniv (Ed.) (2019). Kharkiv: Pravo [in Ukrainian].

Pro vnesennia zmin do Podatkovoho kodeksu Ukrainy shchodo skasuvannia opodatkuvannia dokhodiv, otrymanykh nerezydentamy u vyhliadi vyplaty za vyrobnytstvo ta/abo rozpovsiudzhennia reklamy ta udoskonalennia poriadku opodatkuvannia podatkom na dodanu vartist operatsii z postachannia nerezydentamy elektronnykh posluh fizychnym osobam: Zakon Ukrainy vid 03.06.2021 r. № 1525-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1525-20#Text [in Ukrainian].

Pro vnesennia zmin do Podatkovoho kodeksu Ukrainy shchodo stymuliuvannia rozvytku tsyfrovoi ekonomiky v Ukraini: Proekt Zakonu Ukrainy vid 14.04.2021 r. № 5376. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71663 [in Ukrainian].

Pro informatsiiu: Zakon Ukrainy vid 02.10.1992 r. № 2657-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12#Text [in Ukrainian].

Pro stymuliuvannia rozvytku tsyfrovoi ekonomiky v Ukraini: Proekt Zakonu Ukrainy vid 02.11.2020 r. № 4303. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70298 [in Ukrainian].

Tishchenko E. S., Kleymenova Yu. A., Tliy K. I. (2020) Problemy nalogovogo administrirovaniya v usloviyakh tsifrovoy ekonomiki. Biznes. Obrazovaniye. Pravo – Business. Education. Law. August, No. 3(52), 231 [in Russian].

Опубліковано

2021-09-27

Номер

Розділ

Статті