Правові особливості ведення державного земельного кадастру

Автор(и)

  • Тамара Терехова аспірантка кафедри земельного та аграрного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, молодший науковий співробітник НДІ правового забезпечення інноваційного розвитку

DOI:

https://doi.org/10.37772/2518-1718-2021-3(35)-18

Ключові слова:

державний земельний кадастр, кадастрова діяльність, земельні ділянки, законодавство, уніфікація

Анотація

В статті розглянуто правові особливості ведення державного земельного кадастру. Автор зазначає, що правове регулювання державного земельного кадастру має бути ланкою між землевласниками та землекористувачами, державою, суб’єктами господарювання й громадськістю. Констатується, що фундаментом правового регулювання державного земельного кадастру виступає Конституція України, де зафіксовано, що виключно законами України визначаються засади використання землі. У результаті проведеного дослідження автором було встановлено, що складний взаємопов’язаний процес ведення державного земельного кадастру потребує чіткого правового забезпечення його організації. Визначено, що норми права, які врегульовують питання організації напрямків здійснення кадастрової діяльності, у тому числі пов’язані із веденням державного земельного кадастру, містяться у різних нормативно-правових актах, що зумовлює потребу їх систематизації в єдиному нормативно-правовому акті.

Посилання

Borovytska A.H. (2015). Istoryko-pravovi peredumovy formuvannia y rozvytku kadastrovoi spravy shchodo stanu vodnykh obiektiv Ukrainy. Pravo i suspilstvo – Law and society, 2(3), 133-141 [in Ukrainian].

Hrabovets N.O. (2011). Pravove zabezpechennia osnovnykh vydiv zemelno-kadastrovoi diialnosti v Ukraini. Extended abstract of candidate’s thesis: 12.00.06. Kyiv [in Ukrainian].

Hrabovets N.O. (2009). Formuvannia ta rozvytok derzhavnoho zemelnoho kadastru v Ukraini. Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i parvo – Entrepreneurship, management and law, 3, 102-105 [in Ukrainian].

Deiaki pytannia realizatsii pilotnoho proektu iz zaprovadzhennia pryntsypu eksterytorialnosti v derzhavnii reiestratsii zemelnykh dilianok: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 03.06.2020 r. № 455. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/455-2020-%D0%BF#Text [in Ukrainian].

Zemelnyi kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy vid vid 25.10.2001 r. № 2768-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14#Text [in Ukrainian].

Konstytutsiia Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 28.06.1996 r. № 254k/96-VR. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text [in Ukrainian].

Kuchakovska N.O. (2012). Kadastrovi ziomky: problemy pravovoho rehuliuvannia. Biuleten Ministerstva yustytsii Ukrainy – Bulletin of the Ministry of Justice of Ukraine, 2, 70-78 [in Ukrainian].

Pro Derzhavnyi zemelnyi kadastr: Zakon Ukrainy vid 07.07.2011 r. № 3613-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3613-17#Text [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennia Poriadku vedennia Derzhavnoho zemelnoho kadastru: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 17.10.2012 r. № 1051. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF#Text [in Ukrainian].

Pro otsinku zemel: Zakon Ukrainy vid 11.12.2003 r. № 1378-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1378-15#Text [in Ukrainian].

Pro topohrafo-heodezychnu i kartohrafichnu diialnist: Zakon Ukrainy vid 23.12.1998 r. № 353-XIV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/353-14#Text [in Ukrainian].

Sydorchuk O.I. (2011). Administratyvno-pravovi zasady poriadku vedennia pryrodoresursnykh kadastriv. Pravo i bezpeka – Law and Security, 4, 81-85 [in Ukrainian].

Yaremak Z.V. (2012). Henezys pravovoho rehuliuvannia derzhavnykh kadastriv pryrodnykh resursiv v Ukraini. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu – Scientific Bulletin of Uzhgorod National University, Ser. «Pravo», Issue. 20, Part. II, Vol. 2, P. 79-83 [in Ukrainian].

Опубліковано

2021-09-27

Номер

Розділ

Статті