[1]
Bryntsev, V. 2020. Концепція удосконалення системи інноваційного права. Право та інновації. 4 (32) (Груд 2020), 38-45.