[1]
ІanushkevychA., До питання юридичних гарантій для працівників на час виконання державних або громадських обов’язків, ПтІ, no 4 (32), pp 26-31, Груд 2020.