Bryntsev, V. Концепція удосконалення системи інноваційного права. Право та інновації, no 4 (32), Dec. 2020, pp 38-45, http://pti.org.ua/index.php/ndipzir/article/view/673.