Мобільність дослідників у Європейському Союзі та Україні

Автор(и)

  • Вероніка Кохан кандидат юридичних наук, старший дослідник, виконуюча обов’язки завідувача відділу правового регулювання структурно-технологічного та регіонального інноваційного розвитку Науково-дослідного інституту правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України https://orcid.org/0000-0002-3129-9266

DOI:

https://doi.org/10.37772/2518-1718-2023-3(43)-5

Ключові слова:

академічна мобільність, мобільність дослідників, види мобільності дослідників, Європейський Союз

Анотація

У статті проаналізоване явище мобільності дослідників в Європейському Союзі та Україні, наводяться наукові та законодавчі визначення терміну «академічна мобільність». Прослідковано історію розвитку академічної мобільності у Європейському Союзі, яка нерозривно пов’язана із Болонським процесом – освітнім європейським рухом із взаємовизнання європейських документів про вищу освіту та створення Єдиного простору вищої освіти. Зазначено, що цей рух починався з метою забезпечення свободи мобільності учасників вищої освіти, передусім, студентів і науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти, але з часом охопив собою і дослідників, наголошуючи на важливості академічної мобільності цієї категорії суб’єктів наукової діяльності. У статті надана характеристика правого регулювання мобільності дослідників в Україні та Європейському Союзі. Зокрема, зазначено про застосування та значення принципу академічної мобільності під час регламентації трудових відносин дослідників у Європейському Союзі. Надана порівняльна характеристика видів і форм академічної мобільності в Європейському Союзі і Україні, під час аналізу яких автор дійшов висновку, що на теренах Європейського Союзу та в Україні є як однакові види і форми мобільності дослідників, так і відмінні. У статті досліджено проблеми, з якими стикаються науковці, які приймають участь у програмах академічної мобільності. Основними проблемами названі брак фінансування досліджень та брак вільних вакансій (у Європейському Союзі), недостатність фінансування, мовна проблема і відтік мізків (в Україні). Зроблено висновок, що мобільність дослідників в Європейському Союзі – поширене явище, що заохочується науково-інноваційною політикою Європейського Союзу, зокрема, академічна мобільність є одним із пріоритетів розвитку Єдиного дослідницького простору (ERA). Автором зазначено, що в Україні діє оновлене законодавство, яким регламентується академічна мобільність українських вчених, але феномен мобільності дослідників потребує державної підтримки, оскільки в державі існує проблема «відтоку мізків» – коли науковці виїжджають до країн Європейського Союзу або інших розвинених країн в пошуках кращої долі і не повертаються.

Посилання

Czaika, M. & Orazbayev, S. (2018). The globalisation of scientific mobility, 1970–2014. Applied Geography, 96, 1–10. Retrieved from: https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2018.04.017.

Procedure for realizing the right to academic mobility: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine, No. 579 (2015, August 12). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/579-2015-%D0%BF#Text [in Ukrainian]. 3. Council Decision (EU) 2021/764 of 10 May 2021 establishing the Specific Programme implementing Horizon Europe – the Framework Programme for Research and Innovation and repealing Decision 2013/743/EU. Retrieved from: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32021D0764. 4. MORE4 study: Support data collection and analysis concerning mobility patterns and career paths of researchers. European Commission. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2021. doi: 10.2777/645537. 5. Marie Skłodowska-Curie Actions. Developing talents, advancing research. An official website of the European Union. Retrieved from: https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu/. 6. Study on mobility flows of researchers in the context of the Marie Skłodowska-Curie Actions: analysis and recommendations towards a more balanced brain circulation across the European Research Area, Final Report. European Commission. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2022. doi:10.2766/401134. 7. Franzoni, C., Scellato, G. & Stephan, P. (2012). Foreign-born scientists: mobility patterns for 16 countries. Nature Biotechnology, 30(12), 1250–1253. 8. Fernández-Zubieta, A., Lawson, C., & Geuna, A. What Do We Know of the Mobility of Research Scientists and Impact on Scientific Production. In A. Geuna (Ed.), Global Mobility of Research Scientists: The Economics of Who Goes Where and Why. 2015. pp. 1-33. Elsevier BV. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-801396-0.00001-6. 9. Janger, J. & Nowotny, K. Job choice in academia. Research Policy. 2016. No. 45(8). pp. 1672–1683. 10. Abramo G., D’Angelo C. A. & Costa F. D. The effect of academic mobility on research performance: The case of Italy. Quantitative Science Studies. 2022. No. 3 (2). Pp. 345–362. DOI: https://doi.org/10.1162/qss_a_00192. 11. Bondar, H. (2022). Academic mobility in the context of innovations in modern higher professional education. Scientific Collection «InterConf+», 18(95), 226–232. https://doi.org/10.51582/interconf.19-20.01.2022.022 [in Ukrainian]. 12. Mahdiuk, O.V., Rohulska, O.O. (2022). Features of mobility as a professionally significant personal quality of students. Naukovi zapysky. Seriia: Pedahohichni nauky, (207), 221–225. https://doi.org/10.36550/2415-7988-20221-207-221-225 [in Ukrainian]. 13. Padalka, H. (2022). Academic mobility in the conditions of martial law. Knowledge, Education, Law, Management, 2 (46), 139–146. DOI: https://doi.org/10.51647/kelm.2022.2.21 [in Ukrainian]. 14. Selivanova, I.M. (2017). Legislative support for academic mobility of students in Ukraine. Ukrainskyi pedahohichnyi zhurnal, 4, 111-118 [in Ukrainian]. 15. Vasylenko, O.V. (2018). Globalization, academic mobility and internationalization of higher education. Investments: practice and experience. № 24. С. 106–109. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.24.106 [in Ukrainian]. 16. Louise, A. (2005). Moving People and Knowledge: Scientific Mobility in the European Union1. International Migration, 43, 99–131. DOI: 10.1111/j.1468-2435.2005.00343.x. 17. Aman, V. (2020). Transfer of knowledge through international scientific mobility: Introduction of a network-based bibliometric approach to study different knowledge types. Quantitative Science Studies, 1 (2), 565–581. DOI: https:// doi.org/10.1162/qss_a_00028. 18. Joint declaration of the ministers of education of Europe «European space in the field of higher education». Bologna (1999, June 19). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_525#Text [in Ukrainian]. 19. Communiqué of the meeting of European Ministers in charge of Higher Education in Prague on May 19th 2001. Towards the European Higher Education Area. Retrieved from: https://www.encore-edu.org/ENCoRE-documents/ prague.pdf. 20. Communiqué of the Conference of European Ministers Responsible for Higher Education, Leuven and Louvain-laNeuve, 28-29 April 2009. Retrieved from: https://www.ehea.info/Upload/document/ministerial_declarations/ Leuven_Louvain_la_Neuve_Communique_April_2009_595061.pdf. 21. Budapest-Vienna Declaration on the European Higher Education Area March 12, 2010. Retrieved from: https://www. ehea.info/Upload/document/ministerial_declarations/Budapest_Vienna_Declaration_598640.pdf. 22. Paris Communiqué. Paris, May 25th 2018. Retrieved from: https://www.enqa.eu/wp-content/uploads/A05-EHEAParis-Communique.pdf. 23. Commission Recommendation of 11 March 2005 on the European Charter for Researchers and on a Code of Conduct for the Recruitment of Researchers. (2005/251/EC). Retrieved from: https://eur-lex.europa.eu/eli/reco/2005/251/oj. 24. On higher education: Law of Ukraine, No. 1556-VII (2014, 1 July 7). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/1556-18#Text [in Ukrainian]. 25. On professional preliminary higher education: Law of Ukraine, No. 2745-VIII (2019, June 6). Retrieved from: https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/2745-19#Text [in Ukrainian]. 26. The ELISE mobility program. Retrieved from: https://ellis.eu/mobility-programs. 27. ECIU University Researcher Mobility Fund. Retrieved from: https://www.eciu.eu/for-university-staff/researchersmobility-fund. 28. Core Facility Fellowships. Supporting training for staff of core facilities, funding international exchanges. Retrieved from: https://www.embo.org/funding/fellowships-grants-and-career-support/core-facility-fellowships/. 29. European Union. European Research Area (ERA) Roadmap 2015-2020. European Union. European Research Area and Innovation Committee. Retrieved from: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-1208-2015-INIT/en/ pdf. 30. European Research Area Policy Agenda – Overview of actions for the period 2022-2024. European Commission, Directorate-General for Research and Innovation. 2022. Retrieved from: https://ec.europa.eu/info/files/europeanresearch-area-policy-agenda-2022-2024_en.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-04-11

Номер

Розділ

Статті