Про журнал

ISSN 2518-1718 (Online)
ISSN 2311-4894 (Print)
УДК 340:001.895
ББК 67
П-68

 

Засноване у 2011 р.
Видається чотири рази на рік
Головний редактор: Кузніченко С.О., доктор юридичних наук, професор.

Засновник та видавець: НДІ правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України

Адреса редакційної колегії: м. Харків, вул. Чернишевська, 80
тел.: (057) 700-06-64
E-mail: editor@pti.org.ua

 

Видання журналу було започатковано в 2011 р. з назвою «Актуальні питання інноваційного розвитку». Зареєстровано ВАК України як наукове фахове видання з юридичних наук (Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 17451-6201Р від 19.01.2011 р.).

У 2013 р. у зв’язку зі зміною назви науково-практичний журнал перереєстровано в Міністерстві юстиції України з назвою «Право та інновації» (Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: Серія КВ № 20353-10153 ПР від 05.11.2013 р.) та поновлено у Переліку наукових фахових видань України з юридичних наук (наказ Міністерства освіти і науки України від 17 березня 2020 р. № 409).

У 2015 р. у зв’язку зі зміною сфери розповсюдження науково-практичний журнал перереєстровано в Міністерстві юстиції України. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: Серія КВ № 21739-11639 ПР від 24.11.2015 р.).

 

Місія науково-практичного журналу "Право та інновації" полягає у висвітленні та дослідженні граней, аспектів та парадигм сучасного інноваційного простору з метою розробки і вдосконалення механізмів правового регулювання впровадження інновацій у різні сфери соціального та економічного буття; наданні авторам рівних можливостей для публікації результатів своїх досліджень та їх вільного поширення у світовому науковому просторі.

Метою журналу є створення умов спеціалізованої платформи авторам для висвітлення результатів своїх досліджень різних аспектів інноваційного розвитку та усебічних суспільних факторів, які впливають на інноваційні системи, а також обміну науково-практичним досвідом.

Наукові напрями: правові та інноваційні проблеми в юридичних науках, у тому числі в цивільному, господарському, трудовому, фінансовому, адміністративному, кримінальному, міжнародному та в інших галузях права, а також економічній, соціологічній науках тощо.

Основною концепцією журналу «Право та інновації» є забезпечення та стимулювання розвитку вітчизняної правової науки за допомогою висвітлення широкого кола доктринальних та практичних аспектів в сфері інноваційного розвитку та національної інноваційної системи.

Тематика статей охоплює собою галузь науки «12.00.00 – Юридичні науки» та 293 «Міжнародне право».

Мови – українська, англійська.

Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ № 21739-11639ПР від 24.11.2015

Наказом Міністерства освіти і науки України 17 березня 2020 р. № 409 журнал включено до Переліку наукових фахових видань категорії Б.

Журнал внесено до ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities)

 

Видання «Право та інновації» було включено до міжнародної наукометричної бази даних Academic Research Index – ResearchBib (Японія).

 

Також журнал було внесено до наукової бази даних польського Міністерства науки та вищої освіти – Polish Scholarly Bibliography (PBN) (Польща).

 

«Право та інновації» входить до Information Matrix for the Analysis of Journals – MIAR (Іспанія).

У липні 2014 журнал внесено до міжнародної наукометричної бази даних Index Copernicus (IC), Польща. В міжнародній базі індексації журналів IC Journals Master List містяться більш 13000 наукових журналів з усього світу.

Профілі журналу:

Відповідальність за зміст статей покладається на авторів.

 

Виконавчий редактор
Кохан Вероніка Павлівна, кандидат юридичних наук, старший дослідник, в.о. завідувача наукового відділу НДІ правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України
E-mail: editor@pti.org.ua

Інтернет верстка та оформлення
Чуприна М. В.