Про журнал

Вітаємо Вас на Інтернет-сторінці наукового видання Науково-дослідного інституту правового забезпечення інноваційного розвитку Національної академії правових наук України “Право та інновації” ISSN 2518-1718 (Online), ISSN 2311-4894 (Print), УДК 340:001.895.

Сьогодні не викликає сумніву те, що виявлення сутності професіоналізму, бачення і розуміння шляхів, що ведуть до нього, має не тільки суто теоретичне, але і велике практичне значення. В Україні існує велика кількість людей, що працюють в політиці, економіці, сфері управління, науці, правоохоронних інститутах, у багатьох інших галузях діяльності і не є при цьому професіоналами у повному значенні цього слова. Особливо суспільно небезпечним є таке закріплення непрофесіоналів у соціально значущих структурах, коли це відбувається на реформаційних або кризових етапах розвитку соціуму, тобто таких, що проходить зараз Україна.

Аналіз специфіки розвитку українського суспільства дозволяє зафіксувати одну дуже небезпечну тенденцію: в періоди стабілізації на передній план висувається вимога професіоналізму в діяльності основних соціальних інститутів, а в кризові моменти розвитку місце професіоналізму впевнено займає те, що називається «політичною доцільністю». В результаті створюється «панування непрофесіоналізму», що призводить до величезних втрат у становленні громадянського суспільства, провокує напруженість у функціонуванні всіх сфер суспільства. Непрофесіонали прирікають себе і мільйони залежних від них співгромадян на моральне падіння, зниження добробуту, погіршення здоров’я і підрив основ нормального існування суспільства взагалі, тобто усе досягнуте дестабілізується і держава підштовхується до регресу, якщо справою починають правити непрофесіонали.

Об’єктивно всі розуміють значення професіоналізму для повноцінного інноваційного розвитку суспільства, але, на жаль, досі не існує як чітких механізмів формування його соціальної затребуваності, що зроблять професіоналізм усталеним показником прогресу соціуму, так і дієвих форм правового регулювання відносин, в першу чергу, в інноваційній сфері. Накопичений теоретичний і практичний досвід такого регулювання свідчить, що його вихідними засадами мають бути наукова обґрунтованість, економічні методи стимулювання та системний підхід до вирішення проблеми. Всі ці засади забезпечуються завдяки справжнім професіоналам, що працюють в нашому інституті.

Науково-дослідний інститут правового забезпечення інноваційного розвитку є спеціалізованою державною науковою установою, яка високопрофесійно здійснює комплексні фундаментальні і прикладні дослідження з метою розробки і вдосконалення механізмів правового регулювання впровадження інновацій у різні сфери соціального та економічного буття.

Кваліфіковані фахівці в галузях господарського, трудового, інтелектуального права проводять науково-правові та судові експертизи з питань інноваційної діяльності, розробляють концепції, проекти законів та інших нормативно-правових актів з питань інноваційної діяльності, надають юридичні консультаційні, інформаційні та інші послуги підприємствам, установам, організаціям та фізичним особам з питань інноваційної діяльності та права, проводять аналіз та узагальнення світового досвіду правового регулювання інноваційної діяльності, здійснюють підготовку наукових кадрів.

На нашому сайті Ви маєте можливість ознайомитись з науковими досягненнями наших співробітників, а також досягненнями вітчизняних та іноземних науковців в усіх галузях, що тісно пов’язані з інноваціями.

Інститут та редакція журналу завжди готові до плідного співробітництва!

З повагою,
доктор юридичних наук, професор,
академік НАПрН України,
Заслужений діяч науки і техніки України,
президент НАПрН України,
Петришин Олександр Віталійович


ОСНОВНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЖУРНАЛ


URL:

            http://pti.org.ua/

назва:

            Право та інновації (ПтІ)

ISSN:

            ISSN 2518-1718 (Online), ISSN 2311-4894 (Print)

реєстраційні дані:

            УДК 340:001.895

            Серія КВ № 21739-11639ПР від 24.11.2015

засновники:

            НДІ правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України

рік заснування:

            2011р. «Актуальні питання інноваційного розвитку»

            з 2013 р. з назвою «Право та інновації»

резюме та основні розділи видання:

            Метою журналу є створення умов спеціалізованої платформи авторам для висвітлення результатів своїх досліджень різних аспектів інноваційного розвитку та усебічних суспільних факторів, які впливають на інноваційні системи, а також обміну науково-практичним досвідом. Основною концепцією журналу «Право та інновації» є забезпечення та стимулювання розвитку вітчизняної правової науки за допомогою висвітлення широкого кола доктринальних та практичних аспектів в сфері інноваційного розвитку та національної інноваційної системи.

           Тематика статей охоплює собою галузь науки «12.00.00 – Юридичні науки» та 293 «Міжнародне право».

мова видання:

            Українська, англійська.

бази даних в яких присутнє видання:

            - ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities);

            - Academic Research Index – ResearchBib (Японія);

            - Polish Scholarly Bibliography (PBN) (Польща);

            - Information Matrix for the Analysis of Journals – MIAR (Іспанія);

            - Index Copernicus (IC) (Польща).

ПОВНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЖУРНАЛ У РОЗДІЛІ "ПРО ЖУРНАЛ"

 

Поточний номер

№ 3 (35) (2021): Право та інновації
Опубліковано: 2021-09-27

Титульні сторінки

Статті

Переглянути всі випуски