Редакційний штат

УКРАЇНСЬКІ ФАХІВЦІ

Атаманова Ю. Є., доктор юридичних наук, доцент, НДІ правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України (Google Scholar);

Внукова Н. М., доктор економічних наук, професор, НДІ правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України (Google Scholar | ORCID | Scopus | Web of Science | Науковці України);

Гаркуша А. О., кандидат юридичних наук, доцент, Полтавський юридичний інститут Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого (Google Scholar);

Георгієвський Ю. В., доктор юридичних наук, НДІ правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України (Google Scholar | Scopus | Web of Science | Науковці України);

Глібко С. В., кандидат юридичних наук, доцент, НДІ правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України (головний редактор) (ORCID | Google Scholar | Scopus | Web of Science | Науковці України);

Єфремова К. В., кандидат юридичних наук, НДІ правового забезпеченння інноваційного розвитку НАПрН України (заступник головного редактора) (ORCID | Google Scholar | Науковці України);

Знаменський Г. Л., доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, НДІ правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України (Google Scholar);

Іншин М. І., доктор юридичних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Google Scholar);

Клімова Г. П., доктор філософських наук, професор, НДІ правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України (Google scholar | ORCID | Web of Science | Науковці України);

Комарова Т. В., доктор юридичних наук, доцент, Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого (Google Scholar);

Любчич А. М., кандидат юридичних наук, вчений секретар, НДІ правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України (відповідальний секретар) (Google scholar | ORCID);

Мілаш В. С., доктор юридичних наук, доцент, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого (Google Scholar);

Пашков В. М., доктор юридичних наук, професор, Полтавський юридичний інститут Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого (ORCID | Google Scholar | Scopus | Web of Science | Науковці України);

Прилипко С. М., доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого (Google Scholar);

Розгон О. В., кандидат юридичних наук, доцент, НДІ правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України (Google Scholar | ORCID | Web of Science | ResearchGate | Науковці України);

Россіхін В. В., доктор юридичних наук, доцент, проректор з інноваційно-корпоративної роботи та адміністрування Харківського національного університету радіоелектроніки, Академік Європейської академії природничих наук (Google Scholar);

Солнцева Х. В., кандидат юридичних наук, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого (Google Scholar);

Стріжкова А. В., кандидат юридичних наук, НДІ правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України (Google Scholar | ORCID | CV);

Токарєва К. О., кандидат юридичних наук, НДІ правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України (Google Scholar);

Трагнюк О. Я., кандидат юридичних наук, доцент, Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого (Google Scholar);

Троцька М. В., кандидат юридичних наук, доцент, Полтавський юридичний інститут Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого (Google Scholar);

Уркевич В. Ю., доктор юридичних наук, професор, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого;

Шаповал Р. В., доктор юридичних наук, професор, професор кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого (науковий редактор) (Google Scholar);

Ярошенко О. М., доктор юридичних наук, професор, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого (ORCID | Google Scholar | Scopus | Web of Science | Науковці України);

 

ІНОЗЕМНІ ФАХІВЦІ

Варґа Ч., професор, Інститут правових досліджень Угорської Академії наук (Угорщина);

Грасіс Я., доктор юридичних наук, доцент, завідувач відділом підприємництва та бізнес-інформатики Банківського інституту вищої освіти (Латвія);

Давуліс Т., доктор, професор, Вільнюський університет, Юридичний факультет;

Захарс В., доктор юридичних наук, професор, Начальник юридичного департаменту Даугавпильский університет (Латвія);

Матуліне С., доктор, Університет імені Миколаса Ромеріса (Литва);

Петрова М., доктор наук, професор, ISMA (Латвія).

Проданов Н., Заступник Міністра юстиції, доктор наук (право), доктор наук (історія) (Болгарія);

Томашевський К. Л., кандидат юридичних наук, доцент, Білоруський державний університет (Білорусь);