УКРАЇНСЬКІ ФАХІВЦІ

Атаманова Ю. Є., доктор юридичних наук, доцент, НДІ правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України;

Внукова Н. М., доктор економічних наук, професор, НДІ правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України;

Гаркуша А. О., кандидат юридичних наук, доцент, Полтавський юридичний інститут Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого;

Георгієвський Ю. В., доктор юридичних наук, НДІ правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України;

Глібко С. В., кандидат юридичних наук, доцент, НДІ правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України (головний редактор);

Єфремова К. В., кандидат юридичних наук, НДІ правового забезпеченння інноваційного розвитку НАПрН України (заступник головного редактора);

Знаменський Г. Л., доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, НДІ правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України;

Іншин М. І., доктор юридичних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

Клімова Г. П., доктор філософських наук, професор, НДІ правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України;

Комарова Т. В., доктор юридичних наук, доцент, Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого;

Любчич А. М., кандидат юридичних наук, вчений секретар, НДІ правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України (відповідальний секретар);

Мілаш В. С., доктор юридичних наук, доцент, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого;

Пашков В. М., доктор юридичних наук, професор, Полтавський юридичний інститут Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого;

Прилипко С. М., доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого;

Розгон О. В., кандидат юридичних наук, доцент, НДІ правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України.

Россіхін В. В., доктор юридичних наук, доцент, проректор з інноваційно-корпоративної роботи та адміністрування Харківського національного університету радіоелектроніки, Академік Європейської академії природничих наук;

Солнцева Х. В., кандидат юридичних наук, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого;

Стріжкова А. В., кандидат юридичних наук, НДІ правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України;

Токарєва К. О., кандидат юридичних наук, НДІ правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України;

Трагнюк О. Я., кандидат юридичних наук, доцент, Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого;

Троцька М. В., кандидат юридичних наук, доцент, Полтавський юридичний інститут Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого;

Уркевич В. Ю., доктор юридичних наук, професор, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого;

Шаповал Р. В., доктор юридичних наук, професор, професор кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого (науковий редактор);

Ярошенко О. М., доктор юридичних наук, професор, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого;

 

ІНОЗЕМНІ ФАХІВЦІ

Варґа Ч., професор, Інститут правових досліджень Угорської Академії наук (Угорщина);

Грасіс Я., доктор юридичних наук, доцент, завідувач відділом підприємництва та бізнес-інформатики Банківського інституту вищої освіти (Латвія);

Давуліс Т., доктор, професор, Вільнюський університет, Юридичний факультет;

Захарс В., доктор юридичних наук, професор, Начальник юридичного департаменту Даугавпильский університет (Латвія);

Матуліне С., доктор, Університет імені Миколаса Ромеріса (Литва);

Петрова М., доктор наук, професор, ISMA (Латвія).

Проданов Н., Заступник Міністра юстиції, доктор наук (право), доктор наук (історія) (Болгарія);

Томашевський К. Л., кандидат юридичних наук, доцент, Білоруський державний університет (Білорусь);