Рецензійний штат

Внукова Н. М., доктор економічних наук, професор, НДІ правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України;

Глібко С. В., кандидат юридичних наук, доцент;

Комарова Т. В., доктор юридичних наук, доцент, Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого;

Любчич А. М., кандидат юридичних наук, вчений секретар, НДІ правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України (відповідальний секретар);

Пашков В. М., доктор юридичних наук, професор, Полтавський юридичний інститут Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого;

Петрова М., доктор наук, професор, ISMA (Латвія);

Россіхін В. В., доктор юридичних наук, доцент, проректор з інноваційно-корпоративної роботи та адміністрування Харківського національного університету радіоелектроніки, Академік Європейської академії природничих наук;

Савчук О. О., кандидат юридичних наук, НДІ правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрНУ;

Солнцева Х. В., кандидат юридичних наук, Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого;

Томашевський К. Л., кандидат юридичних наук, доцент, Білоруський державний університет (Білорусь);

Трагнюк О. Я., кандидат юридичних наук, доцент, Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого;

Шаповал Р. В., доктор юридичних наук, професор, професор кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого;

Швидка Т. І., кандидат юридичних наук, доцент, Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого;

Шовкопляс Г. М., кандидат юридичних наук, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого;

Яковюк В. І., доктор юридичних наук, професор, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого;

Ярошенко О. М., доктор юридичних наук, професор, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, член-кореспондент НАПрН України.