Рецензійна політика

РЕЦЕНЗУВАННЯ РУКОПИСІВ
Процедуру рецензування проходять усі статті, що надіслані до редакції.

Редакційною колегією проводиться подвійне сліпе рецензування. Кожен автор має можливість відстежувати етапи проходження сліпого рецензування власної статті шляхом електронного листування за адресою: ndipzir@gmail.com.

Квитанція на оплату послуг буде надіслана після отримання другої позитивної рецензії.

Редакцією визначено наступний порядок рецензування рукописів:
1. Автор надсилає до редакційної колегії статтю, що відповідає вимогам політики журналу «Право та інновації» і правилам підготовки статей до друку. Рукописи, які не відповідають зазначеним вимогам, не реєструються й не допускаються до подальшого розгляду, про що повідомляють авторів.
2. Рецензування проводиться відповідальними рецензентами, яких призначає відповідальний редактор журналу «Право та інновації».
3. Для проведення рецензування рукописів у якості рецензентів можуть виступати як члени редакційної колегії так і сторонні висококваліфіковані спеціалісти, які володіють глибокими професійними знаннями та досвідом роботи в конкретних професійних напрямках.
4. Під час проведення рецензування відповідальні рецензенти заповнюють рецензійну форму.
5. Взаємодія між автором і рецензентами відбувається перепискою електронною поштою із дотриманням анонімності обох сторін.
6. Якщо відповідальний рецензент вказує на необхідність внесення в статтю певних коректив – стаття відправляється автору з пропозицією врахувати зауваження при підготовці оновленого варіанту статті або аргументовано їх спростувати. До переробленої статті автор має додати повідомлення, яке містить відповіді на всі зауваження і пояснює всі зміни, зроблені в статті.
7. Виправлений варіант повторно подається рецензенту для прийняття рішення й підготовки вмотивованого висновку про можливість публікації. Кінцеве рішення щодо можливості й доцільності публікації приймається головним редактором відповідно до рекомендацій відповідального секретаря журналу.
8. Після отримання позитивних рецензій рукопис відправляється на літературне й технічне редагування.
9. Рекомендація щодо випуску чергового випуску журналу (із вказівкою контенту) здійснюється Вченою радою.