ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ – СУБ’ЄКТІВ ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТУВАННЯ: ЯКИМИ ВОНИ МАЮТЬ БУТИ?

Автор(и)

  • Ю. М. Жорнокуй

Анотація

У статті розглянуті питання проблематики визначення організаційно-правових форм юридичних осіб, які
функціонують у сфері інноваційної діяльності – суб’єктів венчурного підприємництва. Зазначається нагальна
потреба у чіткій регламентації на рівні Закону України «Про інноваційну діяльність» організаційно-правових
форм таких суб’єктів. Обстоюється позиція двоякої юридичної природи венчурного підприємства, яке може ви-
знаватися і юридичною особою (організаційно-правова форма), яка здійснює венчурне підприємництво, і об’єктом
цивільно-правових відносин. Автор доходить висновку, що організаційно-правовими формами юридичних осіб –
суб’єктів венчурного інвестування мають визнаватися акціонерне товариство або товариство з обмеженою відпо-
відальністю.

##submission.additionalFiles##

Опубліковано

2019-09-13

Номер

Розділ

Статті