Редакційний штат

Головний редактор

Кузніченко С.О., доктор юридичних наук, НДІ правового забезпеченння інноваційного розвитку НАПрН України (ORCID | Google Scholar | Scopus)

Заступник головного редактора

Любчич А. М., кандидат юридичних наук, вчений секретар, НДІ правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України (Google scholar | ORCID | ResearcherID | Scopus);

УКРАЇНСЬКІ ФАХІВЦІ

Внукова Н. М., доктор економічних наук, професор, НДІ правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України (Google Scholar | ORCID | Scopus | Web of Science | Науковці України);

Гаркуша А. О., кандидат юридичних наук, доцент, Полтавський юридичний інститут Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого (Google Scholar | ResearcherID | Scopus | ORCID);

Георгієвський Ю. В., доктор юридичних наук, професор, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого (Google Scholar | Scopus | Web of Science | Науковці України);

Гетьман А. П., доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого (ORCID | Google Scholar | Scopus | Web of Science | Науковці України);

Пашков В. М., доктор юридичних наук, професор, Полтавський юридичний інститут Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого (ORCID | Google Scholar | Scopus | Web of Science | Науковці України);

Розгон О. В., кандидат юридичних наук, доцент, НДІ правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України (Google Scholar | ORCID | Scopus | Web of Science | ResearchGate | Науковці України);

Солнцева Х. В., доктор юридичних наук, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого (Google Scholar | ResearcherID | Scopus | ORCID | Науковці України);

Токарєва К. О., кандидат юридичних наук, Міжнародний науково-технічний університет імені Юрія Бугая (Google Scholar | ResearcherID | ORCID);

Трагнюк О. Я., кандидат юридичних наук, доцент, Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого (Google Scholar | ORCID | Web of Science | Scopus);

Троцька М. В., кандидат юридичних наук, доцент, Полтавський юридичний інститут Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого (Google Scholar | ResearcherID | Scopus | ORCID);

Шаповал Р. В., доктор юридичних наук, професор, професор кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого (науковий редактор) (Google Scholar | Scopus | ORCID | Науковці України);

 

ІНОЗЕМНІ ФАХІВЦІ

Варґа Ч., професор, Інститут правових досліджень Угорської Академії наук (Угорщина);

Грасіс Я., доктор юридичних наук, доцент, Ризький Університет імені Паула Страдиня, Юридичний факультет (Латвія) (ORCID | Scopus | WoS);

Давуліс Т., доктор, професор, Вільнюський університет, Юридичний факультет (ORCID | ResearcherID | Scopus);

Захарс В., доктор юридичних наук, професор, начальник юридичного департаменту Даугавпильский університет (Латвія) (ORCID | Scopus | ResearcherID | WoS);

Матуліне С., доктор, Університет імені Миколаса Ромеріса (Литва) (LinkedIn | Google Scholar | Scopus);

Петрова М., доктор економічних наук, професор, Університет Велико Тирново (Болгарія) (ORCID, ResearcherID, Scopus, Loop, SciProfiles).