Ліцензійна політика

Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Журнал «Право та інновації» є журналом відкритого доступу. Усі статті, які розміщено на сайті журналу, вільні для перегляду, читання, завантаження та друку. Політика журналу «Право та інновації» спрямована на усунення всіх національних, расових, релігійних, політичних або інших видів обмежень для публікації та доступу до статей. Контент журналу ліцензується за допомогою ліцензійного договору, згідно з яким читачі журналу «Право та інновації» можуть поширювати, редагувати, вносити виправлення і брати за основу опубліковані в ньому статті за умови зазначення авторства і посилань на джерело публікації, виключення становить використання з комерційною метою.
У випадку прийняття до публікації матеріалів статті, автор зобов’язується передати наступні права:
– право на відтворення твору (опублікування, в тому числі електронне, оприлюднення, дублювання, тиражування або інше розповсюдження твору) без обмеження тиражу примірників. При цьому кожен примірник твору повинен містити ім’я автора твору;
– право на поширення твору будь-яким способом і шляхом;
– на надання доступу до електронних копій твору в мережі Internet;
– право на включення твору до сформованого (консолідованого) збірника;
– право на доведення твору до загального відома;
– право на використання метаданих (назва, ім’я автора (правовласника), анотації, бібліографічні матеріали та ін.) твору шляхом розповсюдження і доведення до загального відома, обробки та систематизації, а також включення в різні бази даних та інформаційні системи;
– право на зберігання та обробку своїх персональних даних без обмеження по терміну дії відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» та цього договору.
За автором зберігаються наступні права:
– використовувати матеріали твору повністю або частково з освітньою метою;
– використовувати матеріали твору повністю або частково для написання власних кваліфікаційних праць, в тому числі наукових;
– використовувати матеріали твору для підготовки тез, доповідей конференцій, а також усних презентацій;
– розміщати електронні копії статті (у тому числі кінцеву електронну версію, завантажену з офіційного web-сайту журналу) на:
а) персональних web-ресурсах усіх авторів (web-сайти, web-сторінки, блоги, тощо);
б) web-ресурсах установ, де працюють автори (включно з електронними інституційними репозитаріями);
в) некомерційних web-ресурсах відкритого доступу (наприклад, www.doaj.org).
В усіх випадках наявність бібліографічного посилання на опубліковану статтю або гіперпосилання на її електронний варіант на офіційному web-сайті журналу є обов’язковою.
Автор гарантує, що матеріали, запропоновані для публікації:
– створені мною особисто;
– не порушують авторських прав інших осіб або організацій;
– текст в цілому є оригінальними і раніше не публікувалися в інших виданнях;
– не знаходяться на розгляді для публікації в інших виданнях. 

Ліцензійний договір