Рецензійний штат

Внукова Н. М., доктор економічних наук, професор, НДІ правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України;

Глібко С. В., кандидат юридичних наук, доцент;

Ісаєв А.М., кандидат юридичних наук, доцент, начальник науково-дослідницького сектору, доцент кафедри цивільного права №1, Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого;

Комарова Т. В., доктор юридичних наук, доцент, Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого;

Любчич А. М., кандидат юридичних наук, вчений секретар, НДІ правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України (відповідальний секретар);

Пашков В. М., доктор юридичних наук, професор, Полтавський юридичний інститут Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого;

Петрова М., доктор економічних наук, професор, Університет Велико Тирново (Болгарія);

Россіхін В. В., доктор юридичних наук, доцент, проректор з інноваційно-корпоративної роботи та адміністрування Харківського національного університету радіоелектроніки, Академік Європейської академії природничих наук;

Савчук О. О., кандидат юридичних наук, НДІ правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрНУ;

Солнцева Х. В., доктор юридичних наук, Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого;

Сущ О.П., кандидат юридичних наук, доцент;

Трагнюк О. Я., кандидат юридичних наук, доцент, Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого;

Шаповал Р. В., доктор юридичних наук, професор, професор кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого;

Швидка Т. І., кандидат юридичних наук, доцент, Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого;

Шовкопляс Г. М., кандидат юридичних наук, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого;

Яковюк В. І., доктор юридичних наук, професор, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого;

Ярошенко О. М., доктор юридичних наук, професор, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, член-кореспондент НАПрН України.