Редакційна політика

ГАЛУЗЬ ТА ПРОБЛЕМАТИКА

Метою журналу є створення умов спеціалізованої платформи авторам для висвітлення результатів своїх досліджень різних аспектів інноваційного розвитку та усебічних суспільних факторів, які впливають на інноваційні системи, а також обміну науково-практичним досвідом.

ПОЛІТИКА РОЗДІЛІВ

Тематика статей охоплює собою галузь науки «12.00.00 – Юридичні науки» та 293 «Міжнародне право».

ПЕРІОДИЧНІСТЬ ПУБЛІКАЦІЇ

Чотири рази на рік (березень, червень, вересень, грудень).

Статті подаються у кожен номер до 10 числа кожного останнього місяця кварталу.

Відповідно, надіслані та прийняті матеріали статей будуть опубліковані протягом 0,5 - 2 місяців.

ПОЛІТИКА ВІДКРИТОГО ДОСТУПУ

Статті цього журналу безпосередньо доступні всім бажаючим. Редакційна колегія залишає за собою введення мораторію на відкритий доступ на строк не більше одного року.