Контакти

Виконавчий редактор
Кохан Вероніка Павлівна, кандидат юридичних наук, старший дослідник, старший науковий співробітник НДІ правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України
E-mail: editor@pti.org.ua, veronikak619@gmail.com

Інтернет верстка та оформлення
Чуприна М. В.