Процедура рецензування та дотримання редакційної етики

Процедура рецензування

Процедуру рецензування проходять усі статті, що надіслані до редакції.

Редакційною колегією проводиться подвійне сліпе рецензування. Кожен автор має можливість відстежувати етапи проходження сліпого рецензування власної статті шляхом електронного листування за адресою editor@pti.org.ua, а також на сайті журналу, якщо стаття була подана автором через сайт.

Квитанція на оплату послуг буде надіслана після отримання другої позитивної рецензії.

Редакцією визначено наступний порядок рецензування рукописів:

  1. Автор надсилає до редакційної колегії статтю, що відповідає вимогам політики журналу «Право та інновації» і правилам підготовки статей до друку. Рукописи, які не відповідають зазначеним вимогам, не реєструються й не допускаються до подальшого розгляду, про що повідомляють авторів.
  2. Рецензування проводиться рецензентами, яких призначає головний редактор (заступник головного редактора) журналу «Право та інновації».
  3. Для проведення рецензування рукописів у якості рецензентів можуть виступати як члени редакційної колегії так і сторонні висококваліфіковані спеціалісти, які володіють глибокими професійними знаннями та досвідом роботи в конкретних професійних напрямках.
  4. Під час проведення рецензування рецензенти заповнюють рецензійну форму.
  5. Взаємодія між автором і рецензентами відбувається шляхом переписки електронною поштою із дотриманням анонімності обох сторін.
  6. Якщо рецензент вказує на необхідність внесення в статтю певних коректив – стаття відправляється автору з пропозицією врахувати зауваження при підготовці оновленого варіанту статті або аргументовано їх спростувати. До переробленої статті автор має додати повідомлення, яке містить відповіді на всі зауваження і пояснює всі зміни, зроблені в статті.
  7. Виправлений варіант повторно подається рецензенту для прийняття рішення й підготовки вмотивованого висновку про можливість публікації. Кінцеве рішення щодо можливості й доцільності публікації приймається головним редактором відповідно до рекомендацій відповідального секретаря журналу.
  8. Після отримання позитивних рецензій рукопис відправляється на літературне й технічне редагування.
  9. Рекомендація щодо випуску чергового випуску журналу (із вказівкою контенту) здійснюється Вченою радою.

 

Дотримання редакційної етики

У межах редакційної політики науково-практичний журнал «Право та інновації» послідовно дотримується видавничих стандартів публікації COPE Code of Conduct, затверджених COP (Committee on Publication Ethics).

Редакція залишає за собою право на стилістичну правку рукопису.

З автором обов’язково узгоджуються правки, які, на думку редакції, можуть змінити зміст тексту.

Рішення про публікацію статті приймає редакційна колегія.

Редакційна колегія журналу залишає за собою право відхиляти статті, які не відповідають редакційним вимогам та етиці публікацій.

Матеріали, що не відповідають зазначеним вимогам, до розгляду не приймаються і авторам не повертаються.

У випадках виявлення плагіату відповідальність несуть автори наданих матеріалів.

Організуючи роботу із публікування рукописів, журнал «Право та інновації» дотримується вимог, встановлених до наукових фахових видань відповідно до Порядку формування Переліку наукових фахових видань України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15.01.2018 № 32.