Правове забезпечення системності інфраструктурної підтримки інноваційної діяльності в умовах євроінтеграційних процесів

Автор(и)

  • Ірина Подрез-Ряполова кандидат юридичних наук, виконуюча обов’язки завідувача наукового відділу правового забезпечення інноваційної діяльності НДІ правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України https://orcid.org/0000-0002-8802-1441

DOI:

https://doi.org/10.37772/2518-1718-2023-3(43)-1

Ключові слова:

інноваційна діяльність, інноваційний процес, інфраструктурна підтримка, євроінтеграція, національна інноваційна система, системність

Анотація

У науковому дослідженні розглянуті питання правового забезпечення системності інфраструктурної підтримки інноваційної діяльності. Проаналізований сучасний стан стратегічного планування у сфері розвитку інноваційної діяльності та положення окремих документів ЄС у зазначеній сфері. Підтримана необхідність застосування системного підходу до формування та реалізації стратегії державного регулювання інноваційного розвитку згідно з сучасною моделлю інтегрованого інноваційного процесу. Доведено, що нормативно-правове забезпечення національної інноваційної екосистеми повинно регламентувати дієві засоби підтримки та стимулювання провадження інноваційної діяльності та інфраструктурного забезпечення інноваційного процесу з врахуванням сучасних викликів, реальних потреб та визначених стратегічних орієнтирів держави в цієї сфері. Встановлено, що побудова ефективної інноваційної політики повинна відбуватися за принципом адаптивного формування з врахуванням реального стану інноваційного розвитку та необхідності забезпечення ефективної взаємодії між усіма суб’єктами інноваційної інфраструктури і складовими національної інноваційної системи. Зроблений висновок щодо необхідності розвитку всіх складових загальної інноваційної системи країни, вирішальну роль при цьому має застосування системного підходу, що надасть можливість оптимізувати використання інноваційного потенціалу України та істотно підвищити конкурентоспроможність національної економіки на основі побудови ефективної національної інноваційної екосистеми. Підсумовано, що впровадження системного підходу в сучасних умовах посилення євроінтеграційних процесів сприятиме вдосконаленню формування національної інноваційної екосистеми, її розбудові та перетворенню у постійному розвитку та збалансованому функціонуванні всіх складників державної політики.

Посилання

Hlibko, S.V. (2021). Improvement of legal regulation of the innovation process. Legal support for the effectiveness of the innovation process in Ukraine. S. V. Hlibko & O. V. Rozghon (Eds.). Kharkiv: NDI prav. zabezp. innovats. r ozvytku NAPrN Ukrainy. Retrieved from: https://ndipzir.org.ua/wp-content/uploads/2021/InnovProcess21/ InnovProcess21.pdf [in Ukrainian].

Rozghon, O.V. (2023). Problems of identification of the concept of international technology transfer in scientific discourse. Participants of Venture Investing Innovation Relations: European Experience and Ukrainian Legal Reality. Law and innovations, 1 (41), 7–14. DOI: https://doi.org/10.37772/2518-1718-2023-1(41)-1 [in Ukrainian].

Zhornokui, Yu.M. (2023). Participants of Venture Investing Innovation Relations: European Experience and Ukrainian Legal Reality. Law and innovations, 2 (42), 12–20. DOI: https://doi.org/10.37772/2518-1718-2023-2(42)2 [in Ukrainian].

Raicheva, L.I. (2019). System approach to forming an innovative enterprise strategy. Ekonomika ta upravlinnia pidpryiemstvamy, 6 (74), 124–129. DOI: https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-6-41 [in Ukrainian].

Yurynets, Z.V. (2016). Innovative strategies in the system of increasing the competitiveness of the economy of Ukraine. Candidate’s thesis. Lviv. Retrieved from: https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/11/dis_yurynets. pdf [in Ukrainian].

Tiutiunnykova, S.V. & Fridman, O.A. (2020). National Innovative System: Modern Trends and Challenges for Ukraine. Visnyk KhNU im. V. N. Karazina, 12, 224–232. DOI: 10.26565/2310-9513-2020-12-22 [in Ukrainian].

Strategy for the development of innovation activity for the period up to 2030: Ed. By order of the Cabinet of Ministers of Ukraine, No. 526-р (2019, July 10). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/526-2019-%D1%80 [in Ukrainian].

Marhitych, V.V., Fialkovskyi, A.R & Lazar, N.M. (2020). Systemic defects of innovation activity in Ukraine and its regions. Vcheni zapysky TNU imeni V. I. Vernadskoho. Seriia: Ekonomika i upravlinnia. Vol. 31 (70), No. 1, 165– 169. DOI: https://doi.org/10.32838/2523-4803/70-1-28 [in Ukrainian].

Project of the restoration plan of Ukraine. Materials of the working group «Education and Science». The National Council on Recovery of Ukraine from the Consequences of War. (2022). Retrieved from: https://www.kmu.gov.ua/ storage/app/sites/1/recoveryrada/ua/education-and-science.pdf [in Ukrainian].

A New European Innovation Agenda (2022, July 5). Communication from the commission to the European Parlament, the council, the European economic and social committee and the committee of the regions. Retrieved from: https:// eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52022DC0332.

Zaiats, O.I. & Yarema, T.V. (2022). The paradigm of the «new innovative worldview» of the EU. Naukovyi pohliad: ekonomika ta upravlinnia, 2 (78), 20–25. DOI: https://doi.org/10.32836/2521-666X/2022-78-3 [in Ukrainian].

Yarema, T.V. (2022). EU Regional Innovative System. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu, 42, 150–154. DOI: https://doi.org/10.32782/2413-9971/2022-42-26 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-04-11

Номер

Розділ

Статті