Правові аспекти deep tech інновацій в Україні в контексті євроінтеграційних процесів

Автор(и)

  • Віра Чубенко кандидат юридичних наук, молодший науковий співробітник Науково-дослідного інституту правового забезпечення інноваційного розвитку Національної академії правових наук України

DOI:

https://doi.org/10.37772/2518-1718-2023-3(43)-2

Ключові слова:

deep tech інновацій, глибокотехнологічні інновації, євроінтеграція, інноваційна діяльність

Анотація

В умовах повномасштабної війни російської федерації проти України, зруйнованої інфраструктури, втрати великої частини сировинних баз, засмічення сільськогосподарських земель, наша держава особливо потребує втілення в життя прогресивних рішень з метою відбудови економіки на основі інноваційності та створення продукції з великою доданою вартістю. З іншої сторони, в контексті євроінтеграційних процесів, необхідна всеосяжна та швидка адаптація правових, державних, економічних, наукових та інших елементів до реалій функціонування ЄС. Статтю присвячено дослідженню правової природи deep tech інновацій, як нової хвилі інновацій в світі та в Європейському Союзі, зокрема. Визначено основні положення правового регулювання вказаних інновацій в ЄС. Наведені деякі наукові підходи іноземних, а також українських вчених до розуміння сутності, змісту, а також визначення поняття та основних сфер deep tech інновацій. Досліджено питання наявності правового регулювання вказаного поняття в українських законодавчих актах. Наведені основні особливості інноваційних процесів в Україні, пов’язані з повномасштабним вторгненням в нашу державу. Обґрунтовано, в тому числі на підставі аналізу положень Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, а також практичної доцільності, необхідність впровадження основних аспектів правової регламентації розвитку deep tech інновацій в Україні. За результатами аналізу інноваційних процесів, що відбуваються останнім часом, встановлено, що поверхневі аспекти deep tech інновацій, попри відсутність визначення в законодавстві, застосовуються на практиці, зокрема, і з ініціативи іноземних партнерів, в тому числі, Європейського Союзу.

Посилання

The Association Agreement between Ukraine, on the one hand, and the European Union, the European Atomic Energy Community and their Member States, on the other hand, No. 984_011. (2014, June 27). Retrieved from: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/984_011?find=1&text=%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%86#w1_51 [in Ukrainian].

Pidorycheva, I. Yu. (2022). New European Innovative Agenda as a Guard for Ukraine. Suchasna paradyhma sotsialnoekonomichnoho rozvytku Ukrainy v umovakh voiennoho stanu : Proceedings of the XVIII International Scientific and Practical Conference (м. Чернігів, 25 жовтня 2022 р.). Chernihiv, 76–79 [in Ukrainian].

The Commission to the European Parliament, The Council, The European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions COM/2022/332 final of 05 July 2022: A New European Innovation Agenda. Retrieved from: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52022DC0332

83% of deep tech ventures are engaged in building a physical product. (2022). URL: https://www.bcg.com/

The EIT Glossary. (2022). Retrieved from: https://mon.gov.ua/storage/app/media/nauka/2022/12/19/Slovn.term. EIT.19.12.2022.pdf

Apodaca, O. B., Frolund, L. & Murray F. (2002). What is “Deep Tech” and what are Deep Tech Ventures? Retrieved from: https://reap.mit.edu/assets/What_Is_Deep_Tech_MIT_2022.pdf

Pamela, C. (2021). Differences between Deep Tech, High Tech and Low Tech. Retrieved from: https://christinepamela. medium.com/deep-tech-high-tech-and-low-tech-innovations-ef7fe6f6b058

Khaustov, M. M. (2022). Development of startups in the field of energy: world experience and opportunities for Ukraine. Problemy ekonomiky, 4 (54), 13–24 [in Ukrainian].

Karasevych, B. (2022). New Horizon Opportunities for Ukrainian Deeptech Startups. Retrieved from: https://ucluster. org/blog/2022/07/novi-mozhlyvosti-dlja-diptek-startapiv/ [in Ukrainian].

Liakh, O. V. & Svey̆n A. (2019). Modernization of industry based on key promising technologies: Overview of foreign experience. Ekonomika promyslovosti, 3 (87), 34–58 [in Ukrainian].

On innovation activity: Law of Ukraine, № 40-IV (2002, February 14). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/40-15#Text [in Ukrainian].

Strategy for the development of the sphere of innovation for the period up to 2030: Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine, № 526-р (2019, June 10). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/526-2019-р#Text [in Ukrainian].

Kartashov, P. (2023). Directions of state support for innovative projections in the conditions of martial law. Problemy ta perspektyvy rozvytku innovatsiinoi diialnosti v Ukraini: vyklyky voiennoho chasu: Proceedings of the XIV International Business Forum (pp. 168–169). Kyiv : DTEU. Retrieved from: https://knute.edu.ua/file/MzEyMQ== /0595cdaec6d60105120612199caeb97d.pdf#page=168 [in Ukrainian].

European Innovation Council: €20 million support for Ukrainian start-ups. 2022. URL: European Innovation Council: €20 million support for Ukrainian start-ups. Retrieved from: https://eic.ec.europa.eu/news/european-innovationcouncil-eu20-million-support-ukrainian-start-ups-2022-06-09_en [in Ukrainian].

The only one in Ukraine: the Nikolaev NUS will cooperate with international universities for the development of innovation and entrepreneurship through deep technologies (2023). Retrieved from: https://news.pn/uk/public/293196 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-04-11

Номер

Розділ

Статті