Відкрита наука: затребуваність та перспективи

Автор(и)

  • Анна Любчич кандидат юридичних наук, старший дослідник, учений секретар НДІ правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України https://orcid.org/0000-0002-6492-4179

DOI:

https://doi.org/10.37772/2518-1718-2023-3(43)-3

Ключові слова:

відкрита наука, відкриті дані, дослідницький простір

Анотація

У науковій роботі відображаються сучасні процеси, що відбуваються в глобальних масштабах, і ставить найважливіші питання, що стосуються використання та відкритого доступу до наукових досягнень учених. В науці найважливішою складовою є публікація і поширення наукових знань. Важливими компонентами є відкриті освітні ресурси, що дають змогу отримати будь-кому доступ до навчальних матеріалів у будь-якому форматі та на будь-якому носії. Основна ідея відкритої науки полягає в тому, щоб наукова інформація, дані та результати були більш доступними (відкритий доступ) і більш надійно використані (відкриті дані) за активної участі всіх зацікавлених сторін (відкриті для суспільства). В статті обґрунтована важливість відкритої науки для ефективної роботи дослідницьких інфраструктур. Зазначено, що сама ідея відкритої науки може бути реалізована лише в обмежених межах і з урахуванням національних інтересів держав. Відкрита наука має потенціал зробити науковий процес більш прозорим, інклюзивним і демократичним, і її дедалі більше визнають критичним прискорювачем для досягнення Цілей сталого розвитку. Іншими словами, відкритим може бути лише певний кластер результатів наукових досліджень. Наприклад, у соціальних і гуманітарних науках існує низка етичних вимог, які не дають змоги публічно оприлюднити всі отримані результати, зберігаючи анонімність висловлювань, особливо якщо дослідження зачіпає актуальні соціальні та політичні проблеми. У цьому контексті низка положень не можуть бути застосовані до всіх сфер наукової діяльності. Роботою визначено необхідність перегляду систем оцінки досліджень і результатів професійної діяльності з метою приведення їх у відповідність до принципів відкритої науки.

Посилання

Lichten, C.A., Hafner, M. & Wooding, S. (2014). Venture Research: Fostering trust and freedom in research funding. Santa Monica, CA: RAND Corporation,. Retrieved from: http://www.rand.org/pubs/research_reports/RR506

Könneker C. & Lugger B. (2013). Public Science 2.0—Back to the Future. Science. Vol. 342, No. 6154, pp. 49–50. http://dx.doi.org/10.1126/science.1245848

Cooper, S., Khatib, F. & Treuille, A. et al. (2010). Predicting protein structures with a multiplayer online game. Nature. Vol. 466, No. 7307. pp. 756–60. https://doi.org/10.1038/nature09304

Eiben, C. B., Siegel, J. B. & Bale, J. B. et al. (2012). Increased Diels-Alderase activity through backbone remodeling guided by Foldit players. Nature biotechnology. 30(2). pp. 190–192.

Brownstein, J.S., Freifeld, C.C. & Madoff, L.C. (2009). Digital disease detection—harnessing the Web for public health surveillance. New England Journal of Medicine. 360(21). pp. 2153–2157.

Kroes, N. (2014). The Transformative power of digital science. Retrieved from http://ec.europa.eu/programmes/ horizon2020/en/news/neelie-kroes-transformative-power-open-digital-science

Popper, K. (1963). Conjectures and refutation. London: Routledge.

The Future of Europe is Science : report. (2014). Commission’s Science and Technology Advisory Council.

What is the difference between Europe 2020 and its predecessor the Lisbon Strategy? Retrieved from: http://ec.europa. eu/europe2020/services/faqs/index_en.htm

RAND Europe. (2016). Monitoring Open Science Trends in Europe. Retrieved from: http://www.rand.org/randeurope/ research/projects/open-science-monitor.html

Policy Initiatives. European Commission (2014).

Horizon 2020 in brief. The EU Framework Programme for Research & Innovation. European Commission (2014).

Horizon Europe Model Grant Agreement (2023). Retrieved from: https://bit.ly/3oUt6mC

European Commission (2015). Open Innovation, Open Science, Open to the World. Retrieved from http://europa.eu/ rapid/pressrelease_SPEECH-15-5243_en.htm.

U.S. OSTP (ND). OSTP Public Access Policy Forum. Retrieved from: https://www.whitehouse.gov/administration/ eop/ostp/library/publicaccesspolicy.

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions a Reinforced European Research Area Partnership for Excellence and Growth. COM/2012/0392 final. Retrieved from: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ TXT/?uri=celex%3A52012DC0392.

Communication from the Commission to the Council and the European Parliament European Research Area Progress Report 2014. COM(2014) 575 final. Retrieved from: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CE LEX:52014DC0575&from=NL

RAND Europe. Science 2.0: Science in Transition. 2014. Retrieved from: http://scienceintransition.eu/.

Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine on Approval of the National Plan on Open Science, No. 892-р (2022, October 8). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/892-2022-%D1%80#Text [in Ukrainian]. 20. Reheilo, I., Bazeliuk, N. (2022). Reformuvannia otsiniuvannia doslidnytskoi diialnosti v umovakh vidkrytoi nauky: perspektyvy dlia Ukrainy. Pedahohichna komparatyvistyka i mizhnarodna osvita — 2022: vyklyky i perspektyvy v umovakh turbulentnosti svitu: materialy VI Mizhnarodnoi naukovoi konferentsii (pp. 233-237). Kyiv: Krok. URL: https://lib.iitta.gov.ua/733671/1/Comparative_2022-234-238.pdf. [in Ukrainian]. 21. Berezko, O. (2022). Vidkryta nauka — druhyi shans dlia ukrainskoi naukovoi systemy? URL: https://zn.ua/ukr/ science/vidkrita-nauka-druhij-shans-dlja-ukrajinskoji-naukovoji-sistemi.html

Опубліковано

2023-10-02

Номер

Розділ

Статті