Проблема забезпечення довгострокової стійкості дослідницьких інфраструктур в умовах сьогодення

Автор(и)

  • Ольга Головащенко кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник Науково-дослідного інституту правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України

DOI:

https://doi.org/10.37772/2518-1718-2023-3(43)-4

Ключові слова:

дослідницькі інфраструктури, Європейський дослідницький простір, yауково-дослідна діяльність, довгострокова стійкість дослідницьких інфраструктур, фінансування дослідницьких інфраструктур

Анотація

Стаття присвячена аналізу проблеми забезпечення довгострокової стійкості дослідницьких інфраструктур, враховуючи виклики та загрози, що існують на сучасному етапі. Метою статті є аналіз проблеми забезпечення довгострокової стійкості дослідницьких інфраструктур, враховуючи виклики та загрози, що існують на сучасному етапі. Зазначається, що дослідницькі інфраструктури, включаючи Європейську хмару відкритої науки, є ключовими факторами досліджень та інновацій, та рушійними силами розвитку мультидисциплінарної сучасної науки. Європейські рамкові програми зробили значний внесок у розвиток ефективного, відкритого та результативного використання національних дослідницьких інфраструктур, та розробили спільно з Європейським стратегічним форумом дослідницьких інфраструктур послідовний підхід до розробки національної інвестиційної політики у загальноєвропейські дослідницькі інфраструктури, що дало початок розвитку багатьох європейських дослідницьких інфраструктур. Акцентується увага на тому, що для підтримки наукової досконалості та конкурентоспроможності необхідно забезпечити постійне фінансування як вже існуючих, так і нових дослідницьких інфраструктур. Робиться висновок, що необхідним є сприяння синергії між інструментами фінансування дослідницьких інфраструктур (як європейських, так і національних), для узгодження інвестицій в дослідження та інновації, удосконалення доступу та переведення результатів досліджень на користь суспільства та економіки. Автором зроблено висновок, що залежно від розвитку ситуації доцільно було б розпочати підготовку та втілення інвестиційної дорожньої карти для реконструкції дослідницької та наукової інфраструктури України. Підвищення рівня стійкості дослідницьких інфраструктур залишається актуальним питанням для Європи та світу в цілому, зокрема в контексті виходу з криз, пов’язаних з пандемією COVID-19, війною в Україні та економічнополітичною ситуацією.

Посилання

Fecher, B. et. al. (2021). Making a Research Infrastructure: Conditions and Strategies to Transform a Service into an Infrastructure. Science and Public Policy, Volume 48, Issue 4, 499–507 [in English].

Vapniarchuk, N. M., Hetman, A. P. & Holovashchenko, O. S. et. al. (2022). Legal support for research infrastructure in Ukraine (theoretical and legal aspect). A. M. Liubchych & I. V. Ohiienko (Ed.). Kharkiv: NDI prav. zabezp. innovats. rozvytku NAPrN Ukrainy [in Ukrainian].

Hlibko, S. V. (2021). Ensuring the efficiency and accessibility of research infrastructure in Ukraine. Collection of scientific works of the Research Institute of the National Academy of Sciences of Ukraine. Issue 6: Innovative process in global calls: by round table materials (pp. 30–39). Kharkiv: NDI PZIR NAPrN Ukrainy [in Ukrainian].

Horizon Europe Work Programme 2023-2024. Research Infrastructures. (European Commission Decision C(2023) 2178 of 31 March 2023). Retrieved from: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/ horizon/wp-call/2023-2024/wp-3-research-infrastructures_horizon-2023-2024_en.pdf [in English].

Law of Ukraine on Scientific and Scientific-Technical Activities (2015, November 26). No. 848-VIII. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19/conv#n230 [in Ukrainian]

Making Science Happen. ESFRI White Paper 2020. Retrieved from: https://www.esfri.eu/esfri-white-paper [in English].

Attracting investment for Research Infrastructures. A Science|Business. Special Report. July 2022. Retrieved from: https://sciencebusiness.net/report/attracting-investment-research-infrastructures [in English].

Conference on the Ukrainian Crisis: Response of European Higher Education and Research Sector. International Scientific Council (ISC). (2022, June 15). Paris: 2022. Retrieved from: https://council.science/wp-content/uploads/2020/06/ExecutiveSummary-Conference-on-the-Ukraine-Crisis_web_Ukrainian.pdf [in Ukrainian].

Опубліковано

2023-10-02

Номер

Розділ

Статті