Правові засади венчурного інвестування у стартапи як інноваційний продукт

Автор(и)

  • Володимир Кройтор доктор юридичних наук, професор, професор кафедри цивільного права та процесу факультету № 6 Харківського національного університету внутрішніх справ https://orcid.org/0000-0002-1849-5721

DOI:

https://doi.org/10.37772/2518-1718-2023-3(43)-6

Ключові слова:

правові засади, інвестиції, інновації, стартап, венчурний, підприємництво, венчурне підприємництво, інтелектуальна власність

Анотація

Стаття присвячена визначенню правових засад венчурного інвестування у стартапи як інноваційний продукт. Актуальність теми обумовлена тим, що головною перешкодою для розвитку стартапів в Україні є відсутність сталих та системних інвестицій, розвитку венчурного підприємництва, наукових досліджень венчурного інвестування. Метою статті є визначення правових засад венчурного інвестування у стартапи як інноваційний продукт. Венчурне підприємництво є діяльністю з особливим ризиком, оскільки спрямовано на вкладення інвестицій у розвідку науково-технічного результату. Підкреслено, що в умовах воєнного стану венчурне інвестування отримує особливе науково-практичне значення для повоєнного відновлення української економіки та розвитку суспільства. Доведено, що встановлені законодавцем критерії стартапу є близькими до критеріїв охороноздатності об’єктів права інтелектуальної власності, зокрема об’єктів промислової власності (винаходів, корисних моделей). Тому однією з правових ознак стартапу є його співвідношення з відповідним об’єктом права інтелектуальної власності, який отримав державну реєстрацію. При цьому стартап, незважаючи на отримання правової охорони, не втілений у певне виробництво, щодо нього ще проводяться науково-практичні розвідки. Підкреслено, що відсутність сталої практики використання стартапів вказує на існування ризику щодо його інвестування. Внаслідок цього стартап можна визначити як об’єкт з елементами ризику для подальшого його провадження. Аргументовано, що стартапи можуть розглядатися як інноваційний продукт. Розкрито, що реалізація стартапу як інноваційного продукту має певні особливості, обумовлені економічними циклами (етапи) його створення та реалізації. Кожний з виокремлених етапів має правове значення, оскільки може співвідноситься з конкурсним відбором стартапів щодо отримання інвестицій, зокрема, завдяки фінансовій державній підтримці. При цьому на кожному з етапів реалізації стартапу як інноваційного продукту відбувається як науково-технічна так і підприємницька діяльність у сфері венчурного інвестування. Підкреслено значення діяльності Фонду розвитку інновацій (Український фонд стартапів), що дозволяє отримати державне інвестування стартапів, оскільки укладання інвестицій в цю інновацію має значні ризики, тому для створення ринку стартапів держава створює відповідні стимулюючи механізми. На узагальнення наведеного запропоновано висновок, що стартапи є новою правовою категорією, яка потребує педальних наукових розвідок. На підставі проведеного дослідження виокремлено такі ознаки стартапу як об’єкта прав: є результатом науково-технічної творчості; має держану реєстрацію як об’єкта права інтелектуальної власності; не був втілений у системне виробництво; має новизну для відповідного ринку товарів та послуг; належить до об’єктів з підвищеним ризиком; має подвійну правову природу як інновації, так і окремого інвестиційного проєкту. Запропоновано поділ стартапів залежно від інститутів права інтелектуальної власності: а) стартапи у сфері авторського права (комп’ютерні програми, бази даних); б) патентно-правові стартапи (винаходи, корисні моделі, промислові зразки); 3) стартапи у сфері нетрадиційних об’єктів права інтелектуальної власності (нові сорти рослин, компонування інтегральної мікросхеми).

Посилання

Ukrainian startups in 2021. InterFax-Ukraine. Retrieved from: https://interfax.com.ua/news/investments/836116. html [in Ukrainian].

Venture investments in Ukraine were reduced for 74% in 2022. Dnipropetrovsk Investmeny Agency. Retrieved from: https://dia.dp.gov.ua/venchurni-investici%D1%97-v-ukra%D1%97ni-znizilisya-na-74-u-2022-roci/ [in Ukrainian].

Lytvyn, I.V., Bulak, Yu.V. (2022). Venture business in Ukraine in terms of the martial law. Management and entrepreneurship in Ukraine: stages of formation and problems of development, 2(8), 283-291 [in Ukrainian].

Zhornokuy, Yu.M. (2020). Venture capital as the main source of investment of small and medium-sized innovative enterprises. Stratehii pidpryiemnytskoi diialnosti v interesakh staloho rozvytku maloho i serednoho innovatsiinoho pidpryiemnytstva: zb. nauk. pr. NDI PZIR NAPrN Ukrainy No. 2 za materialamy II kruhloho stolu (pp. 34-41). Kharkiv: Research Institute PZIR of the National Academy of Sciences of Ukraine [in Ukrainian].

Derevianko, B. (2017). Regulatory legal regulation of the activities of venture funds / Derevianko B, SchastlyvtsevaR. Entrepreneurship, economy and law, 1, 59-64 [in Ukrainian].

Zadykhailo, D.V. (2002). Economic and legal prerequisites for the formation of investment legislation of Ukraine. State construction and local self-government, 3. Kharkiv: Pravo, 41–54 [in Ukrainian].

Simson, O.E. (2001). Legal features of investment contracts. Extended abstract of candidate’s thesis. Kharkiv: National Law Academy of Ukraine [in Ukrainian].

Law of Ukraine on joint investment institutions No. 5080-VI. (2012, July 5). Retrieved from: https://zakon.rada.gov. ua/laws/show/5080-17#Text [in Ukrainian].

Skoryk, H.I., Nedoshytko, A.A. (2021). Development of startups in Ukraine: problems and perspectives. Bulletin of the Khmelnytskyi National University of Economic Sciences, 6(1), 65-69 [in Ukrainian].

Creating a network of inter-university Start-Up centers to support and promote student innovative projects. National Tempus / Erasmus+ Office in Ukraine. Retrieved from: https://www.tempus.org.ua/uk/tempus/istorija-uspihu/980stvorenna-merezhi-mizhuniversitetskih-start-up-centriv-dla-pidtrimki-ta-prosuvanna-studentskih-innovacijnihprojektiv. Html [in Ukrainian].

Order of the Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine on the approval of the Regulation on the competitive selection of projects for state stimulation of the creation and use of inventions (useful models) and industrial designs No. 187. (2018, December 12). Retrieved from: https://zakon.rada.gov. ua/laws/show/z142118#Text [in Ukrainian].

Novikov, V.V., Borovikova, V.S. (2018). On the issue regarding the essence of risks in law. Scientific Bulletin of the Lviv State University of Internal Affairs, 1, 28-36 [in Ukrainian].

Law of Ukraine on innovative activity No. 40-IV. (2002, July 4). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/40-15#top [in Ukrainian].

Law of Ukraine on investment activity No. 1560-XII. (1991, September 18). Retrieved from: https://zakon.rada.gov. ua/laws/show/1560-12#top [in Ukrainian].

Cherniavska, O.V., Hnypa-Chernevetska, L.V. Wang Zhijun (2017). Startup as an object of the investment process: essence and life cycle of existence. Scientific Bulletin of the Poltava University of Economics and Trade, 5(84), 119128 [in Ukrainian].

Montrin, I.I., Tanska, L.V. (2021). Startups: theoretical and methodological aspects of innovative business development. Efficient economy, 10 [in Ukrainian]. http:// DOI: 10.32702/2307-2105-2021.10.90.

Fedorov, K.V. (2021). Situation and main areas for the development of startups in Ukraine. Efficient economy. http:// www.economy.nayka.com.ua/pdf/4_2021/202.pdf [in Ukrainian].

Resolution of the Government that the Innovation Development Fund is transferred to the Ministry of Digital Affairs. Retrieved from: https://www.kmu.gov.ua/news/fond-rozvytku-innovatsii-perekhodyt-v-upravlinnia-mintsyfryrishennia-uriadu [in Ukrainian].

Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine on the implementation of an experimental project on the provision of competitive financial support to startups in Ukraine, including in the field of information technologies No. 736. (2022, June 24). Retrieved from: https://zakon.rada.gov. ua/laws/show/736-2022-%D0%BF/ed20220624#Text [in Ukrainian].

Tiahunova, Z., Kravchuk, I., Tomakh, V. (2923). Ukrainian startups at international markets. Economy and society, 49 [in Ukrainian]. https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-49-5.

Zhornokuy, Yu.M. (2019). Problematic issues of implementing venture investment as a type of innovative activity. Rehionalni innovatsiini initsiatyvy: zavdannia ta shliakhy vyrishennia: zb. nauk. prats za materialamy Kruhloho stolu (pp. 158-165). Kharkiv: Research Institute PZIR National Academy of Sciences of Ukraine [in Ukrainian].

Sitchenko, H.M. (2021). Regarding the concept of venture investment of innovative activity. Law and innovation, 2 (34), 30-35 [in Ukrainian]. https://DOI 10.37772/2518-1718-2021-2(34)-4.

Zhornokuy, Yu.M. (2018). Organizational and legal forms of legal entities – subjects of venture investment: what should they be? Law and innovation, 1 (21), 13-18 [in Ukrainian].

Jeong, J., Kim, J., Son, Н., Nam, D. (2020). The Role of Venture Capital Investment in Startups’ Sustainable Growth and Performance: Focusing on Absorptive Capacity and Venture Capitalists’ Reputation. Sustainability, 12(8). https:// doi.org/10.3390/su12083447

Опубліковано

2023-10-02

Номер

Розділ

Статті