Застосування сучасних цифрових технологій у сфері оподаткування: іноземний досвід та перспективи для України.

Автор(и)

  • Анна Колісник доктор філософії, молодший науковий співробітник НДІ правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України

DOI:

https://doi.org/10.37772/2518-1718-2023-3(43)-7

Ключові слова:

сучасні технології, цифрові технології, блокчейн, оподаткування, податкове законодавство, євроінтеграція, міжнародний досвід

Анотація

У публікації акцентовано увагу на тому, що сучасні технології віднайшли своє використання у різних сферах, у тому числі й у податковій сфері. На прикладі технології блокчейн проаналізовано досвід іноземних держав з використання сучасних технологій в оподаткуванні. Акцентовано увагу на відсутності законодавчого закріплення категорії «блокчейн» в Україні. Наголошено на тому, що за допомогою технології блокчейн реалізується принцип зручності виконання податкового обов’язку платниками податків. В Україні схожий принцип також віднайшов закріплення у законодавстві, йдеться про принцип рівномірності і зручності сплати, закріплений у ст. 4 Податкового кодексу України. Аргументовано підхід, за якого в контексті досліджуваної тематики цей принцип необхідно розглядати, ширше, ніж просто зручність сплати, оскільки між платниками податків та контролюючими органами виникають відносини не лише щодо сплати податків і зборів. Зазначено, що в умовах воєнного стану в Україні використання цифрових технологій та електронних сервісів значно спростило взаємодію зобов’язаних та уповноважених учасників податкових відносин. Констатовано, що при використанні блокчейну підсилюється безпека даних (інформації), що міститься у відповідних реєстрах чи сервісах, а отже, забезпечується захист прав платників податків. Це одне з таких питань, яке дуже сильно турбує платників податків – забезпечення безпеки й захисту податкової інформації, яка передається між відповідними учасниками податкових правовідносин. Підкреслено, що у кожної конкретної держави цілі використання наведеної цифрової технології в оподаткуванні є різними, залежно від податкової політики країни. На підставі аналізу іноземного досвіду впровадження технології блокчейн у податкову площину автором відзначено важливість створення саме якісного правового поля для таких нововведень, оскільки це буде вирішальним для подальшого практичного застосування таких механізмів й створюватиме відповідні наслідки, впливатиме на якість податкової політики держави та формуватиме відповідну модель взаємодії контролюючих органів та платників податків.

Посилання

Collosa, A. (2021).Blockchain in Tax Administrations. CIAT website. Retrieved from: https://www.ciat.org/blockchain-in-tax-administrations/?lang=en.

Furlonger, D. & Uzureau, C. (2019). The real business of blockchain. Confr. Gartner, Inc. Harvard Business Review Press. Extracted from the Smart Contracts Book by Sebastian Heredia Querro 2020.

Dulaney, C. (2019). EU Inches Toward Blockchain in Fight Against VAT Fraud. Bloomberg Tax. Retrieved from: https://news.bloombergtax.com/daily-tax-report-international/eu-inches-toward-blockchain-in-fight-against-vatfraud-1.

How blockchain technology could improve the tax system. (2016). PwC UK. Retrieved from: https://www.pwc.co.uk/ issues/futuretax/assets/documents/how-blockchain-could-improve-the-tax-system.pdf

ICT as a Strategic Tool to leapfrog the Efficiency of Tax Administrations (2020). 594 p. URL: https://www.ciat.org/ Biblioteca/Estudios/2020_TIC-CIAT-FBMG.pdf.

European Parliament resolution of 4 October 2022 on the impact of new technologies on taxation: crypto and blockchain (2021/2201(INI)). Retrieved from: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0335_ EN.html.

Registro Único Tributario – Padrón Federal. Retrieved from: https://www.argentina.gob.ar/economia/politicatributaria/ armonizacion/registrounicotributario [in Spanish].

Zambrano R. Se busca problema con buena presencia y aplicación con uso propio. CIAT website. 2018. Retrieved from: https://www.ciat.org/se-busca-problema-con-buena-presencia-y-aplicacion-con-uso-propio/ [in Spanish].

Xu, Y. & Huang, Y. (2020). Segment blockchain: a size reduced storage mechanism for blockchain. International Journal of Energy Sector Management, 8, 17434–17441.

Tax Code of Ukraine, No. 2755-VI. (2010, December 2). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/275517#Text [in Ukrainian].

Law of Ukraine on Virtual Assets, No. 2074-IX (2022, February 17). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/2074-20#Text [in Ukrainian].

Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine on Approval of the Concept of Development of Digital Economy and Society of Ukraine for 2018-2020 and Approval of the Plan of Measures for its Implementation, No. 67-p (2018, January 17). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-%D1%80#Text [in Ukrainian].

Опубліковано

2023-10-02

Номер

Розділ

Статті