Застосування сучасних цифрових технологій у публічному управлінні (на прикладі фінансової сфери)

Автор(и)

  • Катерина Токарєва кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри права закладу вищої освіти «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая» https://orcid.org/0000-0001-7891-226X
  • Данило Березовський кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри менеджменту, маркетингу та публічного адміністрування закладу вищої освіти «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая» https://orcid.org/0000-0001-9529-8505

DOI:

https://doi.org/10.37772/2518-1718-2023-3(43)-8

Анотація

У статті на прикладі фінансової сфери розкрито деякі аспекти застосування сучасних цифрових технологій у публічному управлінні. Авторами на підставі синтезу існуючих наукових підходів окреслено переваги, потенційні можливості та недоліки блокчейн технології (технології розподіленого реєстру). До переваг віднесено такі, як: децентралізація, безпека і захищеність, незмінність вже записаного, відкритість і прозорість, універсальність, економія коштів та прискорення виконання процесів. До недоліків досліджуваної технології віднесено такі, як: переоцінка реальних можливостей технології блокчейн у публічному управлінні при формуванні публічної політики; надмірне захоплення ідеєю усунення держави від участі у багатьох публічних процесах; нездатність децентралізованого суспільства сформувати та легалізувати нові цінності такого суспільства, за допомогою яких відбуватиметься його подальший розвиток; висока енергозалежність найпоширенішого блокчейну за рахунок складності трансакції, що робить його дорогою технологією; масштабованість та ін. Наголошено на тому, що першочергове значення для інтеграції технології блокчейн у відповідні сфери публічного управління має створення якісного правового регулювання. Науковцями підкреслено важливість закріплення у нормативно-правових актах визначення категорії «блокчейн», а також а також питання, пов’язані з застосуванням блокчейну в різних сферах публічного управління. При цьому окрім врегулювання правового статусу блокчейну, існує потреба формування якісного (у тому числі і правового) поля для широкого кола учасників в сфері публічного управління, побудованого з використанням сучасних цифрових технологій. Йдеться про: державні органи та органи місцевого самоврядування, приватний сектор (бізнес), відповідні громадські утворення та представники закладів вищої освіти (як експерти за відповідними спеціальностями). Співпраця вищевказаних суб’єктів необхідна для розроблення комплексних та ефективних стандартів для здатності взаємодії різних елементів системи блокчейну. Крім того, особливе значення набуває питання щодо забезпечення кореляції норм права, які регламентують правовий статус блокчейну, з тими законодавчими приписами, які регламентують захист приватних даних. Зроблено висновок про те, що використання технології блокчейн є необхідним при адмініструванні податків і зборів, а також при здійсненні бухгалтерського обліку. Вказаний підхід оптимізує діяльність як податкових органів, так і платників податків, й робить перебіг податково-правових відносин більш зручним в сучасних умовах.

Посилання

On promotion of the technological approach «Industry 4.0»: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine, No. 750 (2021, July 21). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/750-2021-%D0%BF#Text

Dmytryk, O.O., Tokarieva, K.O. (Eds.). (2022). Economic activity and the latest technologies: Topical problems of regulation in the conditions of martial law. Kharkiv: NDI prav. zabezp. innovats. rozvytku NAPrN Ukrainy [in Ukrainian].

Semchenko-Kovalchuk, O.B. (2023). Use of blockchain in public administration: transformation of technological capabilities. Economic Synergy, 2 (8), 62–73 [in Ukrainian].

Kuchynskyi, V.A., Kramskyi, D.Yu. & Pererva, P.H. (2022). Advantages and disadvantages of blockchain technology in a digital economy. Suchasni tendentsii rozvytku finansovykh ta innovatsiino-investytsiinykh protsesiv v Ukraini: Proceedings of the 5th International. scientific-practical. conf. (pp. 789–792). Retrieved from: https://repository.kpi. kharkov.ua/server/api/core/bitstreams/d97b288e-1ef5-4f88-968f-dfe311fab543/content [in Ukrainian].

Rozas, D., Tenorio-Fornés, A. & Díaz-Molina, S. (2021). When Ostrom Meets Blockchain: Exploring the Potentials of Blockchain for Commons Governance. SAGE Open. Retrieved from: https://journals.sagepub.com/ doi/10.1177/21582440211002526. DOI: 10.1177/21582440211002526.

Nazarenko, S.M. & Pererva, P.H. (2021). Investigation of methods for determining the effectiveness of IT outsourcing. Visnyk NTU «KhPI». Seriia: Ekonomichni nauky, 2, 73–83. Kharkiv: NTU «KhPI» [in Ukrainian].

Kud, A. (2022). Modernization of public administration system in the era of information platforms. Kharkiv : Pravo [in Ukrainian].

Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine on Approval of the Concept of Development of Digital Economy and Society of Ukraine for 2018-2020 and Approval of the Plan of Measures for its Implementation, No. 67-р. (2018, January 17). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-%D1%80#Text [in Ukrainian].

Dmytryk, O.O. (2021). Legal regulation of taxation in the conditions of development of a digital economy. Suchasni problemy prava ta innovatsiinoi ekonomiky : Proceedings of the Internet-Conference (pp. 72–77). Strizhkova A. V. (Ed.). Kharkiv : NDI PZIR NAP rN Ukrainy [in Ukrainian].

Blockchain use in EU. (2019, October 30). Retrieved from: https://iqdecision.com/ispolzovanie-blokchejn-tehnologiiv-gosudarstvennom-sektore-stran-evropy/ [in Russian].

Blockchain strategy in ЕС. (2022, September 12). Retrieved from: https://www.eternitylaw.com/ru/novosti/ blockchain-strategy-in-the-eu/ [in Russian].

Requirements for information protection in information systems in wartime: clarification of the State Secretariat (2022, July 19). Retrieved from: https://www.kmu.gov.ua/news/vymohy-do-zakhystu-informatsii-v-informatsiinykhsystemakh-u-voiennyi-chas-roziasnennia-derzhspetszviazku [in Ukrainian].

Shestakovska, T. L. (2023). Analysis of tendencies and challenges of impact of digital technologies on public administration. Economic Synergy. 2 (8), 8–22 [in Ukrainian].

Law of Ukraine on Virtual Assets, No. 2074-IX (2022, February 17). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/2074-20#Text [in Ukrainian].

Tokarieva, K., Vnukova, N. & Aleksiyev, V. (2021). Legal Aspects of Blockchain Technology Regulation in the Financial Sphere. CEUR Workshop Proceedings, 3200, 250–254.

Kucheryavenko, M.P., Dmytryk O.O., & Golovashevych, O.O. (2019). Cryptocurrencies: development, features and classification. Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice, 3(30), 371–374. https://doi. org/10.18371/fcaptp.v3i30.179737. Retrieved from: https://fkd.net.ua/index.php/fkd/article/view/1965/1983.

Law of Ukraine on the Prevention and Counteraction of Legalization (Laundering) of Proceeds from Crime, the Financing of Terrorism and the Financing of the Spread of Weapons of Mass Destruction, No. 361-IX (2019, December 6). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#Text [in Ukrainian].

Decisions of the National Bank of Ukraine on the Activities of the Board of the National Bank of Ukraine on the improvement of the payment system and the problems of digital currencies of central bank and payment systems at blockchain, No. 13-рд (2020, May 26). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/vr013500-20#Text [in Ukrainian].

Analytical note on the results of the pilot project «E-Hryvnia». (2019). Kyiv. Retrieved from: https://bank.gov.ua/ admin_uploads/article/Analitichna_zapiska_E-grivnya.pdf?v=4 [in Ukrainian].

Hladysheva, O. O. & Hlushchenko, Ya. I. (2022). World experience of introducing industry tools 4.0 in taxation. Visnyk KhNTU, 3 (82), 118–122 [in Ukrainian].

Kolisnyk, A.S. (2021). Taxation in terms of economic digitalization: to the issue of legal regulation.Aktualni problemy hospodarskoi diialnosti v umovakh rozbudovy ekonomiky Industrii 4.0 : Proceedings of the Round table (m. Kharkiv, 21 travnia 2021 roku). Dmytryk O. O. & Tokareva K. O. (Eds.). Kharkiv: NDI PZIR NAPrN Ukrainy, 68–75 [in Ukrainian].

Опубліковано

2023-10-02

Номер

Розділ

Статті