Правове забезпечення екологічного збалансованої системи природокористування в умовах європейської інтеграції України

Автор(и)

  • Анатолій Гетьман доктор юридичних наук, професор, ректор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, академік НАПрН України https://orcid.org/0000-0002-1987-2760
  • Вікторія Бредихіна кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри екологічного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, старший науковий співробітник НДІ правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН Україн https://orcid.org/0000-0002-7983-1098

DOI:

https://doi.org/10.37772/2518-1718-2023-3(43)-9

Ключові слова:

євроінтеграція, збалансоване використання природних ресурсів, сталий розвиток, природоресурсне законодавство, імплементація законодавства

Анотація

Стаття присвячена науково-теоретичному і практичному аналізу проблем реформування природоресурсного законодавства України на шляху вступу до ЄС, удосконалення правового регулювання природоресурсних відносин під впливом євроінтеграційних процесів. Авторами зроблений аналіз євроінтеграційних вимог та ступеню виконання Україною відповідних зобов’язань стосовно сталого (збалансованого) використання та збереження природних ресурсів. Проаналізовані чинники актуалізації питань збалансованого природокористування у національній екологічній політиці та напрями їх вирішення. Досліджуються особливості та проблеми реформації національного природоресурсного законодавства. Виокремлена система правових, організаційних та технічних інструментів забезпечення функціонування екологічно збалансованої системи природокористування в сучасних умовах. Зазначено, що набуття Україною статусу кандидата у члени ЄС обумовлює перехід від наближення до чіткої імплементації (трансформації) європейських норм у національне екологічне законодавство, що вимагає більш глибокого аналізу його відповідності європейським стандартам та принципам. У роботі зроблено висновок, що попри воєнні дії Україна продовжує виконувати свої міжнародні та євроінтеграційні зобов’язання у сфері використання природних ресурсів, зокрема поступово реформуючи як окремі сфери природокористування та захисту довкілля (лісова галузь, водокористування, надрокористування, збереження біорізноманіття, адаптація до змін клімату, використання альтернативних джерел енергії тощо), так і впроваджуючи правові, організаційні та технічні інструменти для реалізації вимог європейського законодавства (цифровізація управління, дерегуляція та прозорість господарської діяльності, децентралізація влади, державно-приватне партнерство, економічне стимулювання та «зелена» модернізація економіки).

Посилання

Strategy on the sustainable use of natural resources. . Communication from the Commission of 21 December 2005 Thematic Strategy on the sustainable use of natural resources [COM(2005) 670 not published in the Official Journal]. Retrieved from: https://eur-lex.europa.eu/EN/legal-content/summary/strategy-on-the-sustainable-use-of-natural-resources.html.

European Green Deal. mission of ukraine to the european union – homepage. Mission of Ukraine to the European Union website. (2021, April 15). Retrieved from: https://ukraine-eu.mfa.gov.ua/posolstvo/galuzeve-spivrobitnictvo/ klimat-yevropejska-zelena-ugoda.

Shumilo, O.M. (2021). Implementation of the sustainable development concept in the EU law. Pivdennoukrainskyi pravnychyi chasopys. 1, 139–144 [in Ukrainian]. https://doi.org/10.32850/sulj.2021.1.24.

Zavada, Ya.I., Ilnytska, U.V & Lopata, M.O. (2022). Cooperation of the European Union with international actors in the context of the implementation of the standards of the common environmental policy of the EU. Politicus, 4, 94–99. https://doi.org/10.24195/24149616.2022-4.14 [in Ukrainian].

Law of Ukraine on the Key Principles (Strategy) of the State Environmental Policy of Ukraine for the Period till 2030 No. 2697-VIII (2019, February 28). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2697-19#Text [in Ukrainian].

Hetman, A.P. & Anisimova, H.V. (2021). Environmental and legal policy: modern approaches to formation. Teoriia i praktyka pravoznavstva, 1 (19), 39–63. https://doi.org/10.21564/2225-6555.2021.19.235508 [in Ukrainian].

Ovchynnykova, Yu.Yu. (Eds.) (2023). The impact of military actions on the environment in Ukraine and its restoration to a natural state: materials of hearings at the Committee of the Verkhovna Rada of Ukraine on Environmental Policy (2022, November, 22). Retrieved from https://uncg.org.ua/wp-content/uploads/2023/05/Materialy-slukhan-2-1-1. pdf [in Ukrainian].

Deineha, M.A. (2023). Conceptual principles of improving the system of natural resource legislation of Ukraine. Pivdennoukrainskyi pravnychyi chasopys. 1, 169–174 [in Ukrainian]. https://doi.org/10.32850/sulj.2023.1.30.

Law of Ukraine On the State Programme for Adaptation of Ukrainian Legislation to the Legislation of the European Union, No. 1629-IV (2004, March, 18). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1629-15#Text [in Ukrainian].

Оrder of the Ministry of Ecology and Natural Resources Regarding the approval of the Basic Plan for the adaptation of environmental legislation of Ukraine to the legislation of the European Union (Basic Plan of Approximation), No. 659 (2012, December, 17). Retrieved from https://ips.ligazakon.net/document/FIN81968 [in Ukrainian].

National strategy of approximation (approximation) of the legislation of Ukraine to the law of the European Union in the field of environmental protection. (2015). Kyiv. Retrieved from https://dn.gov.ua/storage/app/media/uploadedfiles/aproksimatsii1.pdf [in Ukrainian].

Sydor, V.D. (2019) Approximation of environmental legislation of Ukraine to EU law: analysis of the international and national legal framework. Istoryko-pravovyi chasopys. 1 (13), 29–33 [in Ukrainian].

Association Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and Ukraine, of the other part № 984_011 (2014, June, 27). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text [in Ukrainian].

Hetman, A.P. (2019). The doctrine of environmental law and legislation of Ukraine. Kharkiv: Oberih [in Ukrainian].

Overchuk, O.V. (2021). Policy of Ukraine regarding the implementation of Ukrainian legislation to EU law: problems and prospects. Aktualni pytannia rozvytku pravovoi systemy u suchasnii Ukraini. (pp. 138-140). Rivne: Vydavnychyi dim «Helvetyka» [in Ukrainian].

Commission Analytical report on Ukraine’s alignment with the EU acquis. pp. 50-54. Retrieved from https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/commissionanalytical-report-ukraines-alignment-eu-acquis_en.

Andrusevych, N. (2022) Green recovery: on what principles will the reconstruction of Ukraine be based. Retrieved from https://www.eurointegration.com.ua/articles/2022/09/14/7146700/ [in Ukrainian].

Andrusevych, N. (2023). «Odynytsia» for the environment: why Ukraine failed in the field where we considered ourselves successful. Retrieved from https://www.eurointegration.com.ua/experts/2023/02/7/7155638/ [in Ukrainian].

Panfilova, D.A. (2017). Environmental legislation in the context of Ukraine’s international legal obligations: problems of reform. Extended Abstract of Candidate’s Thesis. Kharkiv: Yaroslav Mudryi National Law University [in Ukrainian].

Опубліковано

2023-10-02

Номер

Розділ

Статті