Реалізація основних принципів та прав у сфері реалізації праці у викликах поширення нестандартних форм зайнятості

Автор(и)

  • Микола Глущенко аспірант кафедри правознавства та галузевих юридичних дисциплін Українського державного університету імені Михайла Драгоманова https://orcid.org/0000-0001-8545-4500

DOI:

https://doi.org/10.37772/2518-1718-2023-3(43)-10

Ключові слова:

основні принципи та права у сфері праці

Анотація

Наукова робота присвячена проблемам реалізації основних принципів та прав у сфері праці у світлі поширення нестандартної зайнятості, з’ясуванню термінологічних особливостей та співвідношення понять «нестандартна», «нестабільна», «нестійка» та «прекарна» зайнятість. Стаття є оглядовою, її метою визначено з’ясування викликів й загроз нестандартної зайнятості крізь призму проголошених Міжнародною організацією праці основних принципів і прав у сфері праці, що належать до загальновизнаних прав людини, зокрема, право на свободу об’єднання та ведення колективних переговорів, реальну заборону дитячої праці; недопущення дискримінації; безпечне та здорове робоче середовище. Автором зазначається, що поняття нестабільна або нестійка зайнятість є більш широкими за своїм змістом, ніж поняття нестандартна зайнятість, та окрім формально-організаційних, характеризується ще й соціально-економічними критеріями. При цьому, термін «прекарна» зайнятість має більш негативну конотацію, характеризуючи нестабільну, переважно неформальну зайнятість, що об’єднує найменш конкурентоспроможних працівників, у яких відсутній належний соціальний захист, а умови праці й рівень оплати є незадовільними. Проаналізовано ризики нестандартної зайнятості, особливо зі використанням цифрових платформ та Інтернет мережі, для заборони використання дитячої праці, недопущення дискримінації у сфері праці та забезпечення права на безпечне і здорове робоче середовище. Обмеження здійснення права на свободу об’єднання та права на колективні переговори є особливо відчутними для тимчасових працівників, працівників платформ і залежних самозайнятих (квазі-самозайнятих) працівників. У статті зроблено висновок, що нестандартна зайнятість, особливо в її поєднанні з нестабільністю чи прекарністю, може ускладнювати або навіть унеможливити забезпечення і реалізацію визначених МОП основоположних принципів і прав у сфері праці. З огляду на це, належне забезпечення цих прав як прав людини вимагає системних дій з боку урядів і бізнесу, спрямованих як на обмеження використання нестандартної зайнятості, так і подальшого удосконалення механізмів реалізації та захисту прав у сфері праці незалежно від статусу зайнятості.

Посилання

Report of the Special Rapporteur on the rights to freedom of peaceful assembly and of association. A/71/385. 14 September 2016. Retrieved from: http://freeassembly.net/wp-content/uploads/2016/10/A.71.385_E.pdf.

Non-standard employment around the world: Understanding challenges, shaping prospects. International Labour Office. (2016) Geneva: ILO. Retrieved from: https://www.ilo.org/global/ publications/books/WCMS_534326/lang-en/index.htm.

Simutina, Ya.V. (2023). Impact of information technologies on concepts and content labor relations. Socio-labor rights and challenges of digitalization. Ya. V. Simutina & M. M. Shumylo (Eds.). Kyiv: Nika-Tsentr [in Ukrainian].

Panov, A.M. (2016). Unrestrained employment: conceptualization of the concept and evaluation criteria. Voprosy territorialnogo razvitiya, 3 (33), 1–28 [in Russian].

Svichkarova, Ya.V. (2019). The issues of the ratio of non-standard and unstable employment. Naukovi zapysky. Seriia: Pravo, 6, 41–46 [in Ukrainian].

From precarious work to decent work: outcome document to the workers’ symposium on policies and regulations to combat precarious employment. International Labour Office, Bureau for Workers’ Activities. (2012). Geneva: ILO. Retrieved from: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---actrav/documents/meetingdocument/ wcms_179787.pdf

Work for a brighter future. Global Commission on the Future of Work International Labour Office. (2019). Geneva: ILO. Retrieved from: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/--cabinet/documents/publication/ wcms_662410.pdf

Stefano, V. (2017). Non-standard Work and Limits on Freedom of Association: A Human-rights Based Approach. Industrial Law Journal, 46 (2), 185.

Stefano, V. (2016). Casual Work Beyond Casual Work in the EU: The Underground Casualization of the European Workforce – And What to Do About It. European Labour Law Journal. 7(3), 421.

Sereda, O. & Yushko, A. (2023). New types of contracts in the field of work: gig contracts, employment contracts with non-fixed working time. Socio-labor rights and challenges of digitalization. Ya. V. Simutina & M. M. Shumylo (Eds.). Kyiv: Nika-Tsentr [in Ukrainian].

Foundation for European Progressive Studies (FEPS), Work in the European Gig-economy. (2017).

ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work. (1998). Geneva: ILO. URL: https://www.ilo.org/ declaration/lang--en/index.htm

Cherry, M.A. (2011). Taxonomy of Virtual Work. Georgia Law Review, 45 (4), 951.

Vyshnovetska, S. (2023). Ensuring the equality of the rights and opportunities of employees in the conditions of digitalization. Socio-labor rights and challenges of digitalization. Ya. V. Simutina & M. M. Shumylo (Eds.). Kyiv: Nika-Tsentr [in Ukrainian].

Hlushchenko, M.P. (2021). The role of trade unions in the protection of labor rights in the conditions of development of digital economy. Naukovyi chasopys Natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni M.P. Drahomanova. Ser. 18: Ekonomika i pravo. Issue 36, 24–31. Retrieved from: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/36650 [in Ukrainian].

Quinlan, M. (2015). The effects of non-standard forms of employment on worker health and safety. International Labour Office, Inclusive Labour Markets, Labour Relations and Working Conditions Branch. Geneva: ILO. Retrieved from: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/documents/publication/ wcms_443266.pdf.

Chandola, T. (2017). Is having any job at all better for your health and wellbeing than being unemployed? Retrieved from: https://blog.policy.manchester.ac.uk/posts/2017/08/is-having-any-job-at-all-better-for-your-health-andwellbeing-than-being-unemployed/.

Опубліковано

2023-10-02

Номер

Розділ

Статті