Формування державної політики у сфері цифрових платформ і екосистем

Автор(и)

  • Олена Корват кандидат економічних наук, доцент, провідний науковий співробітник Науково-дослідного інституту правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України https://orcid.org/0000-0002-7977-6957

DOI:

https://doi.org/10.37772/2518-1718-2023-3(43)-11

Ключові слова:

державна політика, цифрова платформа, цифрова екосистема, ризик, цифровий суверенітет, раїна, що розвивається, регулювання, екосистемна економіка

Анотація

Наукова робота присвячена вивченню напрямів і заходів регулювання цифрових платформ і цифрових екосистем. Розглянуто ризики інформаційної безпеки, нерівності взаємин, втрати суверенітету для громадян, бізнесу і держави, що виникають у цифровій екосистемній економіці. Обґрунтовано актуальність формування державної політики в цій сфері для України. Встановлено, що у наукових дослідженнях з регулювання цифрових платформ і екосистем специфіка розв’язання проблеми для країн, які розвиваються, не розглядалась. Проаналізовано законодавство ЄС, що регулює діяльність цифрових платформ: Акт про цифрові ринки й Акт про цифрові послуги. Наведено приклади регуляторних вимог ЄС до цифрових платформ для зниження ризиків монополізації, недобросовісної конкуренції, безпеки даних і операцій, неправомірного використання інформації. Аргументовано, що подібні вимоги можуть і повинні бути впроваджені в країнах, що розвиваються. Розкрито цілі ЄС щодо забезпечення безпеки і стійкості єдиної цифрової екосистеми та напрями формування цифрового суверенітету. Подано опис заходів моніторингу Європейської Комісії для вимірювання прогресу в досягненні цілей цифрового розвитку ЄС до 2030 року. Обґрунтовано цілі державної політики та першочергові заходи державного регулювання цифрових платформ і екосистем в Україні. Для країн, що розвиваються, запропоновано здійснювати дієву низьковитратну державну політику шляхом впровадження нормативних вимог до цифрових платформ, державного нагляду у сфері екосистемної економіки, розробки регуляторних заходів з урахуванням системного підходу.

Посилання

Chew, B., Derosby, D. & Kelly, E. et al. (2015). Regulating ecosystems. Deloitte University Press. Retrieved from: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/za/Documents/strategy/za_Regulating_ecosystems.pdf. 2. Jacobides, M.G. & Lianos, I. (2021). Regulating platforms and ecosystems: an introduction. Industrial and Corporate Change, 30, 1131–1142. 3. Jacobides, M.G., Sundararajan, A. & Van Alstyne, M. (2019). Platforms and Ecosystems: Enabling the Digital Economy : Briefing Paper. World Economic Forum. 4. Kira, B., Sinha, V. & Srinivasan, S. (2021). Regulating digital ecosystems: bridging the gap between competition policy and data protection. Industrial and Corporate Change, Vol. 30, Iss. 5, 1337–1360. DOI: https://doi.org/10.1093/ icc/dtab053/. 5. Wu, J., Xu, J., Zhou, Y. & Zhu, X. The Current Situation and Future Trend of the Platform Economy. Proceedings of the 2021 3rd International Conference on Economic Management and Cultural Industry (ICEMCI 2021) (pp. 168175). Advances in Economics, Business and Management Research. Vol. 203. 6. Regulation (EU) 2022/1925 of the European Parliament and of the Council of 14 September 2022 on contestable and fair markets in the digital sector and amending Directives (EU) 2019/1937 and (EU) 2020/1828 (Digital Markets Act). Retrieved from: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2022/1925/oj. 7. Regulation (EU) 2022/2065 of the European Parliament and of the Council of 19 October 2022 on a Single Market for Digital Services and amending Directive 2000/31/EC (Digital Services Act). Retrieved from: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2022/2065/oj. 8. 2030 Digital Compass: the European way for the Digital Decade. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. (2021, March 9). Retrieved from: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:52021DC0118. 9. Madiega, T. (2020). Digital sovereignty for Europe. European Parliamentary Research Service. Retrieved from: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/651992/EPRS_BRI(2020)651992_EN.pdf. 10. Gueham, F. (2017). Digital sovereignty – steps towards a new system of internet governance. A French think tank for European integration and free economy. Retrieved from: https://www.fondapol.org/en/study/digital-sovereigntysteps-towards-a-new-system-of-internet-governance/. 11. Uvarova, O. (in Ed.). (2018). Guidelines for Business and Human Rights: Implementation of the Framework Program of the United Nations «Protection, Respect and Protection». Buriakovska, K., Razmietaieva, Yu., Uvarova, O. & Filipskyi, D. Kharkiv : Pravo, [in Ukrainian]. 12. National Economic Strategy for the period up to 2030: approved by the Cabinet of Ministers of Ukraine, No. 179 (2021, March 3). (With changes as of 2023, April 21). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1792021-п#n25 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-04-11

Номер

Розділ

Статті