Сучасні виклики та майбутнє правового захисту персональних даних: під впливом розвитку цифровізації

Автор(и)

  • Павло Дуравкін кандидат юридичних наук, доцент, в.о. завідувача наукового сектору правової підтримки стартапів відділу правового забезпечення інноваційної діяльності НДІ правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України https://orcid.org/0000-0002-4151-9621
  • Іван Гафич адвокат, доктор філософії у галузі права, молодший науковий співробітник НДІ правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України https://orcid.org/0000-0001-7520-6538

DOI:

https://doi.org/10.37772/2518-1718-2023-3(43)-12

Ключові слова:

електронне урядування, інформаційна система, захист персональних даних, права людини, кібербезпека, конфіденційність, маркетплейс, приватність, Регламент (ЄС) 2016/679, Регламент (ЄС) 2021/694, Хартія основоположних прав Європейського Союзу (2016/C202/02), «Цифрова Європа» (2021-2027), цифрова платформа, цифрові права, GDPR, legal tech, FinTech

Анотація

Стаття присвячена розгляду майбутніх викликів та можливостей, пов’язаних із захистом персональних даних. З високим розвитком технологій та збільшенням обсягу даних, конфіденційність та безпека персональних даних опиняються під загрозою. Кіберзлочинність та хакерські атаки зростають, вимагаючи посилення кібербезпекових стратегій. Глобалізація та перетин кордонів ускладнюють захист даних через різні правові норми. Однак, розвиток правових норм та регуляторів, таких як General Data Protection Regulation (GDPR), відкриває можливості для покращення захисту. Розумні технології та інновації, такі як блокчейн та шифрування, можуть забезпечити більшу безпеку та контроль над даними. Майбутнє захисту персональних даних залежатиме від спільних зусиль урядів, організацій та технологічних розробників у забезпеченні балансу між приватністю та використанням даних для інновацій та розвитку суспільства. Захист персональних даних вимагає спільних зусиль та співпраці між державними органами, приватним сектором та громадянським суспільством. Розробка міжнародних стандартів та правових норм, спрямованих на захист персональних даних, є важливим кроком на шляху до створення єдиного набору принципів та стандартів. Ми стикаємося з новими, безпрецедентними викликами, які не можуть бути вирішені простим розширенням старих норм і методів. Таким чином, необхідно розробляти та впроваджувати нові правові конструкції, а також долучатися до формування нових універсальних стандартів інформаційних прав людини. Однак, враховуючи сучасні світові тенденції необмеженого збору та використання персональної інформації, зростає ризик для права на захист персональних даних, яке, не встигнувши бути належним чином врегульованим на глобальному рівні, може зникнути. Таким чином, важливим завданням є визначення компромісних варіантів правового регулювання, які б, з одного боку, враховували всі вищезазначені аспекти, а з іншого – відповідали закономірностям розвитку суспільства, економіки та технологій. Автори дійщли висновку, що необхідно на нормативному рівні визначити перелік та механізми набуття цифрових прав, їх реалізації, захисту, компенсації та відповідальності за їх порушення. Одним із цифрових прав людини і громадянина слід вважати захист персональних даних. Розвиток цифровізації у правовій державі неминуче має супроводжуватися розвитком правової бази, зокрема, виникненням, закріпленням, визначенням та захистом цифрових прав фізичних та юридичних осіб. Багатогранність категорії «цифрові права» передбачає виокремлення та розмежування різних категорій цифрових прав, їх розподіл на відповідні види, наприклад, «особисті цифрові права», «фінансові цифрові права» тощо. Цілком закономірним має бути формування окремого елементу в загальній системі права, такого як цифрове право, як сукупності правових норм, що регулюють суспільні відносини, пов’язані з обігом (у тому числі персональних) даних у цифрових мережах.

Посилання

Hlibko, S. & Mamaiev, І. (2023) Review and comparative characteristics of services that contribute to information provision of innovative activity. Law and innovations, 2 (42), 46–54. https://doi.org/10.37772/2518-1718-2023-2(42)6 [in Ukrainian].

Yefremova, К. (2023). Digital economy technologies and financial security. Law and innovations, 2 (42), 7–11. https:// doi.org/10.37772/2518-1718-2023-2(42)-1 [in Ukrainian].

The Constitution of Ukraine, No. 254к/96-ВР (1996, June 28). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/254к/96-вр#Text [in Ukrainian].

Concept of development of e-governance in Ukraine: approval. by order of the Cabinet of Ministers of Ukraine, No. 649-р (2017, September 20). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/649-2017-р#Text [in Ukrainian].

Korvat, О. (2023). Development of electronic governance to a digital ecosystem. Law and innovations, 2 (42), 41–45. URL: https://doi.org/10.37772/2518-1718-2023-2(42)-5 [in Ukrainian].

Kokhan, V. (2021). Digital platform as a digital economy tool. Law and innovations, 1 (33), 29–34. https://doi. org/10.37772/2518-1718-2021-1(33)-4 [in Ukrainian].

Kokhan, V.P. & Egorova-Lutchenko, T.P. (2019). Conditions of Development of Electronic Services in Ukraine. Law and innovations, 2 (26), 35–40. Retrieved from: https://pti.org.ua/index.php/ndipzir/article/view/531/475 [in Ukrainian].

Regulations on the information system «Software platform for deployment and support of state electronic registers»: approved. by Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine, No. 356 (2023, April 18). Retrieved from: https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/356-2023-п#Text [in Ukrainian].

Regulations on the Ministry of Digital Transformation of Ukraine: approved. by Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine, No. 856 (2019, September 18). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/856-2019-п#Text [in Ukrainian].

The procedure for using the software «Software platform for deployment and maintenance of state electronic registers» : approved. by Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine, No. 356 (2023, April 18). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/356-2023-п#Text [in Ukrainian].

Law of Ukraine On Protection of Information in Automated Systems, No. 80/94-BP (1994, July 5). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80/94-вр#Text [in Ukrainian].

Law of Ukraine On Protection of Personal Data, No. 2297-VI (2010, June 1). Retrieved from: https://zakon.rada.gov. ua/laws/show/2297-17#Text [in Ukrainian].

Law of Ukraine On Information, No. 2657-XII (1992, October 2). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/2657-12#Text [in Ukrainian].

Law of Ukraine On the National Informatization Program, No. 2807-IX (2022, December 1). Retrieved from: https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/2807-20#Text [in Ukrainian].

Law of Ukraine On the Basic Principles of Cybersecurity in Ukraine, No. 2163-VIII (2017, October 5). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2163-19#Text [in Ukrainian].

Law of Ukraine On public electronic registers, No. 1907-IX (2021, November 18). Retrieved from: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/1907-20#Text [in Ukrainian].

Law of Ukraine On the ratification of the Agreement between Ukraine and the European Union on the participation of Ukraine in the European Union program «Digital Europe» (2021-2027), No. 2926-IX (2023, March 23). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2926-20#Text [in Ukrainian].

Rozghon, О. (2023). Digital platform as a tool for the functioning of the technology transfer network. Law and innovations, 2 (42), 21–33. Retrieved from: https://doi.org/10.37772/2518-1718-2023-2(42)-3 [in Ukrainian].

Agreement between Ukraine and the European Union on Ukraine’s participation in the European Union program «Digital Europe» (2021-2027) (2022, September 5): ratified by the Law of Ukraine, No. 2926-IX (2023, February 23). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_005-22#Text [in Ukrainian].

Haustova, M. (2021). Human rights in information society in the context of globalization. Law and innovations, 3 (35), 91–103. Retrieved from: https://doi.org/10.37772/2518-1718-2021-3(35)-13 [in Ukrainian].

Shmatkov, D. (2023). Fan art and intellectual property rights on electronic commerce platforms. Law and innovations, 2 (42), 80–85. Retrieved from: https://doi.org/10.37772/2518-1718-2023-2(42)-10 [in Ukrainian].

Charter of Fundamental Rights of the European Union (2016/C 202/02). Retrieved from: https://eur-lex.europa.eu/ legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:12016P/TXT.

Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (Text with EEA relevance). Retrieved from: https://eur-lex.europa. eu/eli/reg/2016/679/oj. 24. Regulation (EU) 2021/694 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2021 establishing the Digital Europe Programme and repealing Decision (EU) 2015/2240 (Text with EEA relevance). Retrieved from: https://eurlex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32021R0694.

Опубліковано

2023-10-02

Номер

Розділ

Статті