Стратегічне управління інтелектуальною власністю на технологію як об’єкт цивільно-правових відносин

Автор(и)

  • Ольга Розгон кандидат юридичних наук, доцент, провідний науковий співробітник НДІ правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України https://orcid.org/0000-0001-6739-3927

DOI:

https://doi.org/10.37772/2518-1718-2024-1(45)-2

Ключові слова:

технологія, інтелектуальна власність, стратегія, підприємство, стратегічне управління інтелектуальною власністю, патентний пул, трансфер технологій

Анотація

У статті проведено визначення аспектів стратегічного управління інтелектуальною власністю на технологію як об’єкт цивільно-правових відносин. Новизна роботи полягає у встановленні автором специфіки поєднання підприємством у своїй діяльності стратегій управління інтелектуальною власністю на технологію як об’єкт цивільно-правових відносин, що дозволить реалізувати поставлені стратегічні цілі для можливості стійкого та конкурентоспроможного існування, а також адаптації до швидких змін у межах появи нових технологій. Автором доведено, що поняття «стратегія» отримало своє значне поширення в літературі, однак спостерігаються значні відмінності поглядів серед вчених щодо його сутності. Проведене дослідження дозволило дійти висновків, що змістовне визначення стратегії може бути інструментом досягнення цілей. У статті підкреслено, що, виходячи з ракурсу підтримки певної технологічної інновації, розширення об’єктів патентування, захисту прав інтелектуальної власності, спільне використання технологій вказує на те, що існує співпраця в інноваціях між суб’єктами інноваційної діяльності, а патентні пули діють як важливий взаємозв’язок між технологіями і стратегією інтелектуальної власності підприємства. Визначено, що технології залишаються важливими результатами науково-технічної діяльності, актуальними стратегічним ресурсами, то вельми важливо підприємству для утримання своїх конкурентних переваг поєднувати у своїй діяльності стратегію інтелектуальної власності, стратегію управління інтелектуальної власності на технологію та патентну стратегію як частини стратегії інтелектуальної власності. Зауважимо, що технологічна стратегія більше зосереджена на самій технології, яка є результатом науково-технічної діяльності або ресурсом (придбанні й використанні технології) та може бути залучена разом зі стратегією комерціалізації прав на технологію. Поєднання різних стратегій управління інтелектуальною власністю на технологію як об’єкт цивільно-правових відносин підприємством у своїй діяльності дозволить реалізувати поставлені стратегічні цілі для можливості стійкого та конкурентоспроможного існування, а також адаптації до швидких змін у межах появи нових технологій. Наведені у цьому дослідженні види стратегій, яких може дотримуватися підприємство щодо використання прав на технологію як об’єкт цивільно-правових відносин, не є остаточними та не вичерпують можливих критеріїв виділення інших видів стратегій.

Посилання

Köhler J. et al. An agenda for sustainability transitions research: State of the art and future directions. Environmental Innovation and Societal Transitions. 2019, 31, 1–32. DOI: https://doi.org/10.1016/j.eist.2019.01.004.

Berggren C., Magnusson T., Sushandoyo D. Transition pathways revisited: Established firms as multi-level actors in the heavy vehicle industry. Research Policy. 2015, 44 (5), 1017–1028. DOI: https://doi.org/10.1016/j.

Lazorenko T.V. Sustainable development as a basis for economic growth of the enterprise. Economy, innovation, management: Problems and prospects: Proceedings of the II International Scientific-Practical Conference. 2021. Р. 90-91. URL: http://confmanagement.kpi.ua/proc/article/view/230477 [in Ukrainian].

Legal protection of intellectual property in the context of European integration processes in Ukraine: a collective monograph under the scientific editorship of Doctor of Law, Professor N. Myronenko. Kyiv: Interservice, 2023. 468 р. [in Ukrainian].

Raghavan M., Jain K., Jha S. K. Technology and intellectual property strategy of a firm: A view through the commons theory lens. IIMB Management Review. 2013, 25 (4), 213–227. DOI: https://doi.org/10.1016/j.iimb.2013.07.003.

Mikhailenko O.V. Formation of the enterprise development strategy. Scientific and production journal «Business Navigator». 2018, 2-3 (46), 34-39. URL: http://www.business-navigator.ks.ua/journals/2018/46_2_2018/08.pdf [in Ukrainian].

Kornilova I.M., Olikh L.A. Strategic management of the organization’s intellectual property in the context of the process approach. Business Inform. 2019, 11, 99-107. URL: https://www.business-inform.net/article/?year=2019&abstract=2019_11_0_99_107. https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-11-99-107 [in Ukrainian].

Fedulova L. Strategy of intellectual property management in the conditions of innovative economy. Personnel. 2016, 11, 72-79. URL: http://www.personal.in.ua/article.php?ida=399 [in Ukrainian].

Itami H., Numagami T. Dynamic interaction between strategy and technology. Strategic Management Journal. 1992, 13 (2), 119–135. DOI: https://doi.org/10.1002/smj.4250130909.

Soares M. N., Kauffman M. E. Industry 4.0: Horizontal Integration and Intellectual Property Law Strategies In England. Revista Opinião Jurídica (Fortaleza). 2018, 16 (23), 268. DOI: https://doi.org/10.12662/2447-6641oj.v16i23.p268-289.2018

Berge E., Kranakis E. Technology-dependent commons: The radio spectrum. International Journal of the Commons. 2011, 5 (1), 86. DOI: https://doi.org/10.18352/ijc.287.

Maslak V.M., Kobeleva A.V., Pererva P.G. Managing strategies for the commercialization of intellectual technologies. Economic Bulletin of NTUU «Kyiv Polytechnic Institute». 2022, 24,12-17. URL: https://repository.kpi.kharkov.ua/server/api/core/bitstreams/8270cc92-9f01-4eba-986b-633864461737/content [in Ukrainian].

Somaya D. Patent strategy and management: an integrative review and research agenda. Journal of Management. 2012, 38, 1084-1114. URL: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0149206312444447.

Chaykina A.O., Shakun I.V. Peculiarities of forming a strategy for socio-economic development of a modern enterprise. Economics and management of enterprises. 2017, 13, 782-786. URL: https://economyandsociety.in.ua/journals/13_ukr/134.pdf [in Ukrainian].

Garnaga V. V. Strategic planning as a basis for sustainable development of the enterprise. Effective economy. 2016. 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5283 [in Ukrainian].

Polyukhovych M. V. Competitive strategy of enterprise development as a modern effective management tool. Modern Economics. 2019, 18, 138-144. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V18(2019)-21 [in Ukrainian].

Alfred D. Chandler Jr. Strategy and Structure: Chapters in the History of the Industrial Enterprise. Forgotten Books, 2018. 480 p. URL: https://mitpress.mit.edu/9780262530095/strategy-and-structure/

Andrews K.R. The Concept of Corporate Strategy, Dow Jones. in The Concept of Corporate Strategy, Homewood, IL: Dow Jones-Irwin, 1971. Р. 18-46. URL: https://www.taylorfrancis.com/chapters/mono/10.4324/978131525333611/kenneth-andrews-1971-concept-corporate-strategy-concept-corporate-strategy-homewood-il-dow-jones-irwinpp18-46-peter-mckiernan.

Shvaika L.A. State regulation of the economy. Kyiv: Znannya, 2006. 435 р. [in Ukrainian]. 20. Thompson A. A., Strickland A. J. Strategic Management : Concept and Cases / 4-th ed. University of Alabama, Business Publication Inc., Plano, Texas. 1987. 568 р.

Zarichna O. V. The role of strategic management in the activities of the enterprise in the conditions of sustainable development of the region. Socio-economic problems of the modern period of Ukraine. 2014, 5, 295-302. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sepspu_2014_5_35 [in Ukrainian]

Intellectual property and patent law : textbook / N. Bilousova, N. Havrushkevych, M. Danylchenko and others : edited by Prof. P. Tsybulov and Associate Professor A. Romashko. Kyiv : Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, Polytechnic Publishing House, 2021. 374 р. URL: https://ela.kpi.ua/server/api/core/bitstreams/f10814f3-44d4-4558b79b-b763120e293a/content [in Ukrainian].

Pererva P.G., Kobeleva T.O., Gliznutsa M.Yu. Economic indicators and characteristics of intellectual property. Chapter 7. Economics of intellectual property. Intellectual property: master’s course: textbook / P.G. Pererva et al. Kharkiv: Planeta-Print, 2019. 1002 р. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/286948068.pdf [in Ukrainian]

Simson O.E. Technology as an object of intellectual property rights. Actual problems of science and practice of civil, housing and family law: materials of the international scientific and practical conference, devoted to the 91st anniversary of V.P. Maslov. 91st anniversary of V. P. Maslov, Kharkiv, February 15, 2013. Kharkiv: Pravo, 2013. р. 188-192. URL: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3737 [in Ukrainian].

Paduchak B. M. Technology as an object of civil law relations. Theory and practice of intellectual property. 2009. № 5 (49). С. 54-59. URL: http://www.ndiiv.org.ua/Files2/2009_5/8.pdf [in Ukrainian].

Intellectual property rights strategy. An intellectual property rights strategy (IPR strategy) is a strategy for managing a company’s intellectual property rights portfolio. Swedish Intellectual property office. URL: https://www.prv.se/en/knowledge-and-support/glossary/intellectual-property-rights-strategy/#:~:text=An%20intellectual%20property%20 rights%20strategy,company’s%20intellectual%20property%20rights%20portfolio.

Hax A. C., No M. Linking Technology and Business Strategies: A Methodological Approach and an Illustration. Perspectives in Operations Management. Boston, MA, 1993. P. 133–155. DOI: https://doi.org/10.1007/978-1-46153166-1_8.

Chiesa V., V C. R&D Strategy & Organization: Managing Technical Change in Dynamic Contexts. Imperial College Press, 2001. 292 p.

Borzenko V. I. The impact of patent technologies on the competitiveness of the enterprise. Modern trends in the development of Ukrainian science : materials of the All-Ukrainian scientific conference, May 26-27, 2017. PereiaslavKhmelnytskyi: Kravchenko Y. O., 2017, 3, 22-28. URL: https://repository.kpi.kharkov.ua/server/api/core/bitstreams/4663c853-2feb-4206-bf92-cd42ba8fb814/content [in Ukrainian].

Heller M.A. The gridlock economy: how too much ownership wrecks markets, stops innovation, and costs lives. Choice Reviews Online. 2009, 46(7), 46–3957. DOI: https://doi.org/10.5860/choice.46-3957.

Briggs K. Co-owner relationships conducive to high quality joint patents. Research Policy. 2015, 44 (8), 1566–1573. DOI: https://doi.org/10.1016/j.respol.2015.05.011.respol.2014.11.009.

Опубліковано

2024-04-15

Номер

Розділ

Статті