Публічні закупівлі в системі створення умов для розвитку глибокотехнологічних інновацій в Україні

Автор(и)

  • Віра Чубенко кандидат юридичних наук, науковий співробітник Науково-дослідного інституту правового забезпечення інноваційного розвитку Національної академії правових наук України

DOI:

https://doi.org/10.37772/2518-1718-2024-1(45)-3

Ключові слова:

публічні закупівлі, глибокотехнологічні інновації, інноваційна діяльність

Анотація

Розвиток інновацій є важливим завданням держави, а особливо з огляду на необхідність відбудови України в повоєнний період. Європейським Союзом докладається значних зусиль та використовується безліч інструментів з метою стимулювання інноваційної діяльності. Одним з таких інструментів, який широко застосовується для розвитку інновацій, є інститут публічних закупівель, про що підкреслюється в директивах ЄС щодо публічних закупівель. Особливу цікавість зазначене питання викликає, зважаючи на те, що ЄС має намір очолити нову хвилю інновацій – глибокотехнологічні інновації, в тому числі, застосовуючи інструмент публічних закупівель. Статтю присвячено дослідженню питання правового регулювання публічних закупівель як засобу державного регулювання, спрямованого на стимулювання інноваційної діяльності у Європейському Союзі. Проаналізовано значення закупівель державою готових іннноваційних рішень, а також науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, результатом яких може бути інноваційна продукція. Наведені основні види закупівель інновацій, передбачені європейськими регуляторними актами. Встановлено, що ризиковість та капіталоємність глибокотехнологічних інновацій, свідчать про те, що основним рушієм, каталізатором та ініціатором їх розвитку може виступити держава, застосовуючи механізм державного замовлення. Досліджено питання наявності правового регулювання застосування інструменту публічних закупівель для стимулювання розвитку глибокотехнологічних інновацій в українських законодавчих актах. Наведені основні правові проблеми використання такого інструменту в нашій державі, в тому числі, в аспекті гармонізації законодавства у сфері публічних закупівель з відповідними директивами ЄС. Досліджено та акцентовано на основних перевагах положень Стратегії реформування системи публічних закупівель на 2024-2026 роки, якою передбачені початкові етапи у запровадженні підходів до стимулювання інноваційної діяльності через публічні закупівлі

Посилання

Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine Strategy for reforming the public procurement system for 2024-2026 and approval of the operational plan for its implementation in 2024-2025, No. 76-р (2024, February 2). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/76-2024-р#Text [in Ukrainian].

Association Agreement between Ukraine, on the one hand, and the European Union, the European Atomic Energy Community and their member states, on the other hand, No. 984_011 (2014, June 27). Retrieved from: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/984_011?find=1&text=%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%86#w1_51 [in Ukrainian].

Directive 2014/24/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on public procurement and repealing Directive 2004/18/EC. Retrieved from: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ TXT/?uri=celex%3A32014L0024.

The Commission to the European Parliament, The Council, The European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions COM/2022/332 final of 05 July 2022: A New European Innovation Agenda. Retrieved from: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52022DC0332.

Chubenko, V. A. (2023). Legal aspects of deep tech innovations in Ukraine in the context of European integration processes. Pravo ta innovatsii, 3 (43), 13–18. DOI: https://doi.org/10.37772/2518-1718-2023-3(43)-2 [in Ukrainian].

The EIT Glossary. 2022. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/nauka/2022/12/19/Slovn.term.EIT.19.12.2022. pdf.

Khaustov, M. M. (2022). Development of startups in the field of energy: global experience and opportunities for Ukraine. Problemy ekonomiky, 4 (54), 13–24 [in Ukrainian].

European Commission Staff Working Document Accompanying the document Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions A New European Innovation Agenda. SWD/2022/187 final. 05.07.2022. Retrieved from: https://eur-lex. europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52022SC0187#footnoteref155

Malolitneva, V. K. (2019). Public procurement to develop innovation as a means of improving the quality of life in Ukraine: Analysis of foreign experience. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu, Issue 58, Vol. 1, 140–147 [in Ukrainian].

Berezovska, L. O. & Kyrychenko, A. V. (2022). Public procurement as a tool for stimulating innovation development. Ekonomika ta suspilstvo, 43. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-43-4 [in Ukrainian].

Karpenko, S. R. (2023). Public-private partnership in the space industry of Ukraine as an object of administrative and legal regulation. Pravova pozytsiia, 1 (38), 21–26 [in Ukrainian].

Law of Ukraine On public procurement, No. 922-VIII (2015, December 25). Retrieved from: https://zakon.rada.gov. ua/laws/show/922-19#Text [in Ukrainian].

Опубліковано

2024-04-15

Номер

Розділ

Статті