Виклики та перспективи розвитку науково-дослідницької сфери в умовах глобалізації

Автор(и)

  • Ольга Головащенко кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник Науково-дослідного інституту правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України

DOI:

https://doi.org/10.37772/2518-1718-2024-1(45)-4

Ключові слова:

науково-дослідна діяльність, дослідницькі інфраструктури, проблеми у науково-дослідній сфері, Європейський дослідницький простір, держава, інститути громадянського суспільства, фандрайзинг, волонтерські організації

Анотація

Стаття присвячена аналізу проблем у науково-дослідній сфері, враховуючи різноманітні виклики та загрози, що існують на сучасному етапі, а також аналізу необхідних дій держави та інститутів громадянського суспільства, спрямованих на їх вирішення. Зазначається, що в умовах глобалізації наука, інновації та проведення досліджень сприяють розвитку держави, суспільства та економіки, нові знання впливають на покращення в усіх сферах суспільного розвитку. Акцентується увага на тому, що нестабільність наукової сфери та дослідницької кар’єри є широко поширеним явищем, яке стало головною проблемою наукової політики не лише в країнах Європи. Окреслюються різні варіанти, за допомогою яких країни намагаються вирішити проблему нестабільності науково-дослідницької сфери, які складаються із узагальнення отриманого досвіду та формування загальних політичних рекомендацій. Для кожного з них існує низка варіантів політики, які підходять у відповідних національних або інституційних контекстах. Зазначається, що за допомогою інститутів громадянського суспільства та фандрайзингу можна знизити витрати на дослідження, що дозволить провести більше досліджень з обмеженими ресурсами, що є особливо актуальним для багатьох проектів. Робиться висновок, що для вирішення усіх окреслених проблем необхідні спільні зусилля з боку наукової спільноти, суспільства в цілому, органів публічної влади та приватного сектору. Тільки за умови скоординованої роботи можна буде забезпечити стійкий розвиток науки та досліджень у Європі та усьому світі.

Посилання

United Europe: Widening R&I cooperation in times of war. Brussels, 07.09.2022. Public conference. Retrieved from: https://sciencebusiness.net/events/united-europe-widening-ri-cooperation-times-war.

On scientific and scientific and technical activity: Law of Ukraine, No. 848-VIII (2015, November 26). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19/conv#n230 [in Ukrainian].

Conference on the Ukrainian crisis: the response of European institutions of the higher education and scientific research sector (June 15, 2022). Conference report: a brief overview. Paryzh: Mizhnarodna naukova rada (ISC), 2022. Retrieved from: https://council.science/wp-content/uploads/2020/06/ExecutiveSummary-Conference-on-the-UkraineCrisis_web_Ukrainian.pdf [in Ukrainian].

OECD (2021). Reducing the precarity of academic research careers. OECD Science, Technology and Industry Policy Papers, No. 113, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/0f8bd468-en.

On the approval of the Concept of the State target program for the development of research infrastructures in Ukraine for the period until 2026: Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine, No. 322-р (2021, April 14). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-2021-%D1%80/conv#Text [in Ukrainian].

Implementation of European integration reforms in the field of science and technology. Report Ukraine-EU Society Platforms. (2017). Retrieved from: http://eu-ua-csp.org.ua/csp-activity/analytics/98-dopovid-pgs-science/ [in Ukrainian].

Decree of the President of Ukraine On the National Strategy for Promoting the Development of Civil Society in Ukraine for 2021-2026, No. 487/2021 (2021, September 27). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/487/2021/conv#Text [in Ukrainian].

Horinov P. & Drapushko R. (2022). Voluntary activity in Ukraine: a socio-legal study. Kyiv: Derzhavnyi instytut simeinoi ta molodizhnoi polityky, [in Ukrainian].

Lozovyi, S. (2018). Consideration of national interests in the process of integration of Ukrainian science into the global research space. Retrieved from: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2018-11/111AZ_Lozovyi_24.09.20184ddff.pdf?__cf_chl_tk=nTLHOjlS0yXEPxmvPkDsZ82cuWDBUibA0AnP5LGtlZI-1655400923-0-gaNycGzNCOU [in Ukrainian].

Опубліковано

2024-04-15

Номер

Розділ

Статті