Правове забезпечення цілісності інноваційного процесу в умовах наближення України до членства в ЄС.

Автор(и)

  • Ірина Подрез-Ряполова кандидат юридичних наук, завідувач наукового відділу правового забезпечення інноваційної діяльності Науково-дослідного інституту правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України https://orcid.org/0000-0002-8802-1441

DOI:

https://doi.org/10.37772/2518-1718-2024-1(45)-6

Ключові слова:

інноваційна діяльність, інноваційний процес, євроінтеграція, національна інноваційна екоcистема, цілісність

Анотація

У науковому дослідженні розглянуті правові питання забезпечення цілісності інноваційного процесу в умовах наближення України до членства в ЄС. У роботі наголошено на необхідності адаптування екосистеми інновацій до сучасних умов модернізаційних змін із збереженням потенціалу ефективного функціонування та цілісності інноваційного процесу. Важливим аспектом розвитку сфери інновацій також виокремлено здатність національної екосистеми відповідати сучасним інтеграційним процесам для наближення чинного законодавства до норм ЄС, що забезпечить підвищення конкурентоспроможності національної економіки на інноваційних засадах. Проаналізовані особливості інноваційного процесу, головними з яких виділені послідовність, спрямованість на досягнення певних результатів, безперервність, здатність і доцільність до комерціалізації. Розглянуті положення ключового чинного документу стратегічного планування у сфері розвитку інноваційної діяльності. Підтримана доцільність програмних заходів щодо необхідності створення сприятливого нормативно-правового забезпечення діяльності суб’єктів, що провадять інноваційну діяльність, розвитку інноваційної інфраструктури, методичноконсалтингового забезпечення інноваційного процесу. Розглянуті окремі заходи для переходу до інноваційного зростання шляхом збільшення фінансування наукових досліджень, перегляду пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки, стимулювання інноваційної діяльності, законодавчого унормування державної підтримки малого інноваційного бізнесу, стимулювання діяльності венчурного бізнесу тощо. Визначені наступні основні чинники забезпечення цілісності інноваційного процесу: належне нормативно-правове забезпечення інноваційного процесу (яке повинно мати системний характер); забезпечення розвитку інноваційної інфраструктури (в тому числі реалізація напрямів стратегічного планування щодо фінансування) та належне інформаційне забезпечення інноваційного процесу.

Посилання

Verhun, V., Glukhova, D. & Humeniuk, Y. (2023). Social Component in the Modern National Innovation System. Baltic Journal of Economic Studies, Vol. 9(1), No. 1, 35–45. Publishing house «Baltija Publishing». DOI: 10.30525/2256-0742/2023-9-1-35-45

Hlibko, S. V. & Mamaiev, I. O. (2023). Overview and comparative characteristics of services contributing to the information provision of innovative activities. Law and innovation, 2 (42), 46–54. DOI: https://doi.org/10.37772/25181718-2023-2(42)-6 [in Ukrainian].

Rozghon O. V. (2023). The digital platform as a tool for the functioning of the technology transfer network. Law and innovation, 2 (42), 21–33. DOI: https://doi.org/10.37772/2518-1718-2023-2(42)-3 [in Ukrainian].

Chubenko V. A. (2023). Legal aspects of deep tech innovations in Ukraine in the context of European integration processes. Law and innovation, 3 (43), 13–18. DOI: https://doi.org/10.37772/2518-1718-2023-3(43)-2 [in Ukrainian].

Vovk O., Kravchenko M., Popelo O., Tulchynska S., Derhaliuk M. (2021). Modeling the choice of the innovation and investment strategy for the implementation of modernization potential. Transactions on systems and control, 16, 430–438. DOI: https://doi.org/10.37394/23203.2021.16.38.

Bendasiuk S. P. (2014). The method of forming an innovative environment in the region. Efficient economy, 3. Retrieved from: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3752 [in Ukrainian].

Khudoba K. V. (2015). Efficiency of innovation activity and the process of providing it. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky, 4, 622–627. Retrieved from: http://www.global-national.in.ua/archive/4-2015/131.pdf [in Ukrainian].

Shatilo, O. V. (2019). Scientific approaches to defining the concept of «innovative process». Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu, 4. Vol. 1, 30–35. DOI: 10.31891/2307-5740-2019-272-4-1-30-35 [in Ukrainian].

Hlibko S. V., Rozghon O. V., Strizhkova A. V. (Ed.). (2020). Innovative law: a scientific and practical guide. 2nd edition. Kharkiv: NDI PZIR NAPrN Ukrainy. Retrieved from: https://ndipzir.org.ua/wp-content/uploads/2020/ InnovativeLaw_2020/InnovativeLaw_2020.pdf [in Ukrainian].

Law of Ukraine On innovative activity, No. 40-IV (2002, September 4). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/40-15#Text [in Ukrainian].

Regulations on the procedure for the creation and functioning of technology parks and innovative structures of other types: approved. Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine, No. 549 (196, May 22). Retrieved from: https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/549-96-%D0%BF#Text [in Ukrainian].

Strategy for the development of the sphere of innovative activity for the period until 2030: approved by the Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine, No. № 526-р. (2019, June 10). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/526-2019-%D1%80#Text [in Ukrainian].

Hlibko, S. V. & Rozghon, O. V. (Ed.). (2021). Legal assurance of the effectiveness of the innovation process in Ukraine. Kharkiv: NDI prav. zabezp. innovats. rozvytku NAPrN Ukrainy. Retrieved from: https://ndipzir.org.ua/ wp-content/uploads/2021/InnovProcess21/InnovProcess21.pdf [in Ukrainian].

Stroiko, T., Rekhteta, I. & Burkun, V. (2023). Innovation infrastructure as a foundation for business process development. Baltic Journal of Economic Studies, Vol. 9(2), No. 2, 201–210. Publishing house «Baltija Publishing», DOI: 10.30525/2256-0742/2023-9-2-201-210 [in Ukrainian].

Podrez-Riapolova, I. V. (2022). Actual legal aspects of information provision of innovative activity. Law and innovation, 4 (40), 13–17. DOI: 10.37772/2518-1718-2022-4(40)-2 [in Ukrainian].

Опубліковано

2024-04-15

Номер

Розділ

Статті