Специфіка цивільно-правової природи та перспективи застосування у вітчизняній IT-сфері договорів про рівень обслуговування (Service Level Agreement)

Автор(и)

  • Віталій Яроцький доктор юридичних наук, професор, в.о. завідувача кафедри цивільно-правової політики, права інтелектуальної власності та інновацій Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, член-кореспондент НАПрН України https://orcid.org/0000-0002-4489-1816
  • Володимир Шеховцов доктор юридичних наук, доцент кафедри екологічного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого https://orcid.org/0000-0002-9101-7160
  • Юлія Філонова кандидатка юридичних наук, асистентка кафедри цивільно-правової політики, права інтелектуальної власності та інновацій Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого https://orcid.org/0000-0001-5250-5455

DOI:

https://doi.org/10.37772/2518-1718-2024-1(45)-7

Анотація

Стаття присвячена цивільно-правовому аналізу відносин, які виникають у ІТ-середовищі. Зазначається, що цивільно-правові відносини у ІТ-сфері мають низку специфічних характеристик, зумовлених як динамічним характером науково-технічного прогресу так і комплексним характером відповідних різновидів цифрових продуктів і пов’язаних із ними робіт чи послуг. Відносини у сфері ІТ у широкому розумінні можна розглядати як відносини щодо збору, зберігання, розповсюдження та захисту електронної інформації на глобальному ринку. Специфіка договору про рівень обслуговування SLA полягає й у його особливій меті – встановлення стабільних відносин між постачальником послуг та замовником, закріплення прозорої системи моніторингу якості наданої послуги та контурних заходів відповідальності за недосягнення узгоджених кількісних та якісних параметрів. Найбільш оптимальною договірною конструкцією для врегулювання суспільних відносин SLA в українському правовому середовищі є договір про надання послуг. Специфіка цивільно-правової природи договору про рівень обслуговування полягає у органічному поєднанні правової та технічної складової його змістовного наповнення. Договору про рівень обслуговування SLA відповідає суті та характеру відносин, обсягу прав та обов’язків постачальника та замовника, відповідно відносини між ними повинні регулюватися нормами глави 63 Цивільного кодексу України. Зважаючи на специфіку договірної конструкції про рівень обслуговування, у договорі SLA мають бути узгоджені види та параметри послуг, їх якість з урахуванням визначеного рівня технічних характеристик та показників; спосіб, порядок, період та тривалість моніторингу відповідних технічних характеристик та показників; засоби та методи, за допомогою яких будуть проводитися вимірювання, а також підстави, умови та заходи цивільно-правової відповідальності за недосягнення обумовлених сторонами характеристик показників, порядок дії виконавця при встановленні наданої послуги закріпленим у договорі SLA параметрам та інші умови, що мають істотне значення для сторін договору.

Посилання

Shevchuk, N. No benefits or preferences. What does the Ukrainian IT sector expect? Retrieved from: https://lb.ua/ economics/2023/03/03/547619_bez_pilg_i_preferentsiy_shcho_ochikuie.html [in Ukrainian].

Cambridge Dictionary Retrieved from: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/information–technology ?q=+Information+Technology.

Information Technology Law. Guide to IT Law. Retrieved from: https://www.hg.org/information–technology–law. html#1.

Anithakumari, S., Chandrasekaran, K. (2017). Negotiation and monitoring of service level agreements in cloud computing services. Advances in Intelligent Systems and Computing, Vol. 469.

ITIL Foundation ITIL 4 Edition (2019), AXELOS Limited.

Overby, S., & Paul, L. G. (2017, July 5). What is SLA? Retrieved from: https://www.cio.com/article/2438284/ outsourcing–sla–definitions–and–solutions.html.

Saurav, A. (2020). An Approach of SLA Violation Prediction and QoS Optimization using Regression Machine Learning Techniques. Electronic Theses and Dissertations. 8342. Retrieved from: https://scholar.uwindsor.ca/etd/8342.

Anderson, R. Kevin, K. & Andry J. F. (2018, Aug). Audit Aplikasi Inventori Menggunakan Framework Cobit 4.1 Pada Store Nonna, ITJRD, (vol. 3, no. 1).

Moskalenko, V. V. & Dovbysh, A. S. (2016). Introduction to information analysis and synthesis of infocommunication systems. Sumy: Sumy State University [in Ukrainian].

Wonjiga, A. T., Rilling, L. & Morin, C. SLA Definition for Network Intrusion Detection Systems in IaaS Clouds. SAC 2021 – 36th ACM/SIGAPP Symposium on Applied Computing (2021, Mar). Virtual Event, Republic of Korea., South Korea.

Kannaki, A., Azhagu, V. & Gnanasekar, J. M. (2021). A Novel Multi–Agent Approach to control Service level Agreement Violations in Cloud Computing. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education. Retrieved from:https://turcomat.org/index.php/turkbilmat/article/view/7633/6061.

Tretiak, T. Service level agreement (SLA) – 5 key points. Retrieved from: https://legalitgroup.com/service–level– agreement–sla–5–klyuchovih–momentiv/.

Kondratiev, D. SLA (Service Level Agreement). Retrieved from: https://yurhub.com/articles/217–sla–service–level– agreement.html [in Ukrainian].

Jean–Louis, B. & Morgan, R. (2006). Smarter outsourcing: An executive guide to understanding, planning and exploiting successful outsourcing relationships. Ft Pr Publisher.

Fedorchenko, N. V. (2014). On the subject matter of the service agreement. State and law. Legal and political sciences, 66 Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dip_2014_66_22 [in Ukrainian].

Dikovska, I. A. (2004). The concept and features of the service contract. State and law, Issue 27 [in Ukrainian].

Resolution of the Supreme Court composed of the panel of judges of the Commercial Court of Cassation of 04.09.2023 in case No. 910/5352/21. Retrieved from: https://reyestr.court.gov.ua/Review/113292784 [in Ukrainian].

Spasybo–Fatieieva, I. V. (2017). The Civil Code of Ukraine: Scientific and Practical Commentary (explanations, interpretations, recommendations based on the positions of the highest courts, the Ministry of Justice, scholars, and specialists). Vol. 9: Contracts for the performance of works and provision of services. Part 1: General provisions on contracting. Series «Comments and Analytics». Kharkiv: Smuhasta typohrafiia [in Ukrainian].

GigaCloud. SLA 99,95%: What does this mean and what is the responsibility of the cloud operator? Retrieved from: https://gigacloud.ua/blog/navchannja/sla–9995–scho–ce–oznachae–i–jaka–vidpovidalnist–hmarnogo–operatora [in Ukrainian].

Опубліковано

2024-04-15

Номер

Розділ

Статті