Сутність і поняття трансплантації анатомічних матеріалів людини: цивільно-правовий аспект

Автор(и)

  • Інна Тарасюк аспірантка кафедри цивільно-правової політики, права інтелектуальної власності та інновацій Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого https://orcid.org/0009-0009-9412-8163

DOI:

https://doi.org/10.37772/2518-1718-2024-1(45)-9

Ключові слова:

трансплантація, анатомічні матеріали людини, донор, реципієнт, цивільні правовідносини, особисті немайнові права, медичне право

Анотація

Необхідність розуміння того що являє собою трансплантація з точки зору різних підходів, дотримання при цьому особистих немайнових прав осіб та віднесення трансплантаційних правовідносин до сфери регулювання цивільним правом зумовлюють це наукове дослідження. У статті розглядається цивільно-правовий аспект трансплантації анатомічних матеріалів людини, Шляхом застосування методів аналізу та синтезу вдалося сформулювати дефініцію трансплантації анатомічних матеріалів. Під час використання методу абстрагування вдалося розглянути сутність трансплантації не з боку медицини як оперативного втручання, а з правової точки зору як методу лікування для збереження життя. Для визначення цивільно-правового аспекту було застосовано метод дедукції, коли розглядалися певні особливості цивільного права і їх втілення у трансплантаційних правовідносинах. Встановлено, що цивільно-правовий аспект полягає у тому, що під час регламентування трансплантації, передопераційного та післяопераційного періодів повинні враховуватися засади взаємодії учасників відносин, рівності сторін та диспозитивності. Проаналізовано сутність трансплантації анатомічних матеріалів з точки зору цивільно-правового регламентування. Встановлено, що всі відносини, що стосуються трансплантації, процеси, які сприяють та супроводжують таке оперативне втручання, а також проведення післяопераційних заходів відносяться до сфери особистих немайнових відносин. Розкрито множинний аспект трансплантації, яка може бути розглянута як спосіб здійснення різноманітних особистих немайнових прав людини, залежно від контексту та обставин. Визначено, що трансплантаційні правовідносини охороняються цивільним законодавством у частині неприпустимості свавільного втручання у сферу особистого життя та посягання та особисту недоторканність, захист права власності та порушення свободи договору з точки зору надання медичних послуг. У зв’язку з цим визначено підхід, згідно якого трансплантацію пропонують розуміти у широкому та вузькому значенні: як медичну послугу або як право людини на життя. Досліджено окремі принципи, які стосуються трансплантації та зачіпляють цивільно-правову сферу: принцип черговості на анатомічні матеріали, принцип незгоди на донорство та принцип ризиковості донорства. Обґрунтовано, що трансплантацію слід розглядати як метод лікування. Сформульовано дефініцію трансплантації анатомічних матеріалів як методу лікування, який полягає у пересадці анатомічних матеріалів від донора до реципієнта з метою відновлення функції (-цій) організму і збереження життя, із дотриманням особистих немайнових прав людини. Встановлено, що сутність трансплантації відображає цивільно-правову природу, з огляду на диспозитивність, мету захисту особистих немайнових прав та врегулювання трансплантаційних правовідносин цивільно-правовим договором про надання медичних послуг. Зазначено, що отримані результати статті можуть служити основою для подальших обговорень та досліджень у галузі медичного та цивільного права.

Посилання

The Civil Code of Ukraine, No. 435-IV (2003, January 1). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/43515 [in Ukrainian]. 2. Popova, S. (2023) Personal non-property rights of a legal entity: today’s realities. Kharkiv: Pravo [in Ukrainian]. 3. Constitutional of Ukraine, No. 254к/96-ВР (1996, June 28). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/254к/96-вр [in Ukrainian]. 4. Yuzikova, N. (2020) Legal regulation of human anatomical materials transplantation of people. The article considers the legal basis for transplantation of human anatomical materials. The range of legal. Scientific Bulletin of the Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs, 4, 213–218. DOI: 10.31733/2078-3566-2020-4-213-218 [in Ukrainian]. 5. Buletsa, S. B & Mendzul, M.V. (Ed.) (2021). Medical law Uzhhorod: LLC «RIK-U» [in Ukrainian]. 6. Law of Ukraine On the preservation of transplant anatomical materiality, No. 2427-VIII (2018, May 17). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2427-19 [in Ukrainian]. 7. Medical encyclopedia. Retrieved from: https://gufo.me/dict/medical_encyclopedia [in Ukrainian]. 8. Ptashnyk, I. R. (2016) Transplantation of organs as the particular type of medical service. Aktualni problemy vdoskonalennia chynnoho zakonodavstva Ukrainy, 41, 16–26 [in Ukrainian]. 9. Dziuba, A. (2022) Organ and tissue transplantation definition: civil law aspect. Uzhhorod National University Herald. Ser.: Law, 71, 108–114 [in Ukrainian]. 10. Stets, O., Biloshenko, O. & Chabanenko, Yu. (2020). Current issues of organ and tissue transplantation in Ukraine. Collection of scientific papers ΛΌГOΣ, pp. 64–67 [in Ukrainian]. 11. Dziuba, A. E. (2023) Civil law regulation of organ and tissue transplantation: experience of Ukraine and the European Union. Lviv State University of Internal Affairs [in Ukrainian]. 12. Global Glossary of Terms and Definitions on Donation and Transplantation. (2009). World Health Organization, Geneva, November. Retrieved from: http://www.who.int/transplantation/activities/GlobalGlossaryonDonationTrans plantation.pdf?ua=1.

Опубліковано

2024-04-15

Номер

Розділ

Статті