До питання правової основи соціального забезпечення учасників бойових дій та ветеранів війни

Автор(и)

  • Вікторія Шевердіна старший науковий співробітник Науково-дослідного інституту правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України https://orcid.org/0009-0002-7948-1451

DOI:

https://doi.org/10.37772/2518-1718-2024-1(45)-10

Ключові слова:

права людини і громадянина, війна, військовослужбовці, ветерани війни, правовий статус, державні гарантії, соціальний захист, соціальне забезпечення

Анотація

У статті досліджено теоретико-правову основу визначення поняття ветерана війни, узагальнено чинні нормативно-правові акти, що регулюють суспільні відносини у сфері соціального захисту учасників бойових дій та ветеранів війни, а також розглянуті деякі особливості їх соціального забезпечення. Актуальність даної тематики полягає в необхідності всебічного вивчення та удосконалення законодавства України, що регулює правовий статус учасників та ветеранів війни і гарантії отримання ними від держави різного роду підтримки. В умовах повномасштабної збройної агресії російської федерації на території України, велика кількість людей захищаючи свою державу, стає учасниками бойових дій, що веде до збільшення спеціальної категорії осіб, які потребують соціального захисту. Беручи участь у воєнних діях, військовослужбовці через ризик поранення або смерті у війні, бойових операціях, збройних конфліктах і миротворчих місіях мають беззаперечне право на посилену державну підтримку та об’єктивно більше покладаються на державу в питаннях захисту своїх соціальних прав. Тож держава стикається з викликом не тільки із забезпечення належного рівня допомоги цим особам, але й постійного оновлення та адаптації системи соціального забезпечення до умов та потреб суспільства. Таким чином, соціальне забезпечення є ключовим для розробки соціальної політики для даної категорії населення і сприятиме їх ефективній підтримці та повноцінній інтеграції у суспільство та покращенню якості їхнього життя. Дійшли висновків, що формування глибокої поваги та підтримки осіб, які захищали та захищають незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України являються одним із найпріоритетніших напрямів соціальної політики держави. Сучасні політичні, економічні, та соціальні вимоги суспільства ставлять перед державою завдання, які потребують невідкладного вирішення та мають нагальне значення для всіх сфер життя. Тому значна кількість досліджень зосереджені на вирішенні теоретичних і практичних питань правового регулювання суспільних відносин у період війни та в умовах військового стану на території Україні. В цих умовах питання соціально-правового захисту осіб, які є учасниками бойових дій потребують детального дослідження.

Посилання

Mykytiuk, D. Yu. (2018). On the question of regulatory regulation of the concept of «participant of hostilities» in eastern Ukraine. Almanakh prava. Kyiv: In-t derzhavy i prava im. V. M. Koretskoho NAN Ukrainy, 9, 424–429 [in Ukrainian].

Law of Ukraine On the status of war veterans, guarantees of their social protection, No. 3551-XII (1993, October 22). In edition from 2023, February 5. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12 [in Ukrainian].

Law of Ukraine On amendments to certain laws of Ukraine on clarification of the rules governing the issues of determining the categories of persons recognized by veterans of war and members of families of fallen defenders and defenders of Ukraine, and providing them with social guarantees, No. 2121-IX (2022, March 15). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-20#Text [in Ukrainian]. 4. Pashynskyi, V. Y., Medvid, L. P. & Shamrai, B. M. Legal Status and Social Protection of Servicemen: Concepts and Legal Regulation. In Human rights and public governance in modern conditions, 652–654. DOI: https://doi. org/10.30525/978-9934-26-320-0-33 [in Ukrainian]. 5. Nalyvaiko, I. O. (2023). Theoretical and legal characteristics of social protection of combatants in Ukraine. Kyivskyi chasopys prava, 2, 21–28. DOI: https://doi.org/10.32782/klj/2023.2.3 [in Ukrainian].

The White Book «Analysis of the State Support System of Veterans and their Families in Ukraine». Legal hundred (2022). Retrieved from: https://legal100.org.ua/wp-content/uploads/2022/08/2022-Bila-kniga.pdf [in Ukrainian].

Kondratenko, O. (2015). General principles of legal support of public administration in the field of social protection of participants of anti-terrorist operation and their families. Visnyk Natsionalnoi akademii derzhavnoho upravlinnia pry Prezydentovi Ukrainy. Seriia «Derzhavne upravlinnia», 4, 113–120 [in Ukrainian].

Law of Ukraine On social and legal protection of servicemen and their families, 2011-XII (1991, December 20). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2011-12#Text [in Ukrainian].

Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine Some issues of the Ministry of Veterans Affairs, No. 1175 (2018, December 27). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1175-2018-п#Text [in Ukrainian].

Pinchuk, R. S. & Pysmenna, O. P. (2019). Legal protection of combatants and war veterans. Aktualni problemy derzhavy i prava, 175–183. DOI https://doi.org/10.32837/apdp.v0i83.130 [in Ukrainian].

The White Book «Analysis of the State Support System of Veterans and their Families in Ukraine». Legal hundred (2022). Retrieved from: https://legal100.org.ua/wp-content/uploads/2022/08/2022-Bila-kniga.pdf [in Ukrainian].

Hordiienko, Ye. P. & Stativka, N. V. (2021). Features of formation of a model of active social protection policy of combatants in Ukraine. Krashchi praktyky publichnoho upravlinnia: mizhnarodnyi dosvid: Proceedings of the International Scientific Conference (pp. 59–61). Riga [in Ukrainian].

Опубліковано

2024-04-15

Номер

Розділ

Статті