Законодавчі ініціативи у сфері пест-контролю в Україні

Автор(и)

  • Кирило Яровий кандидат юридичних наук, викладач кафедри інформаційних технологій та кібербезпеки навчально-наукового інституту № 1 Національної академії внутрішніх справ https://orcid.org/0000-0002-3079-3457

DOI:

https://doi.org/10.37772/2518-1718-2024-1(45)-13

Ключові слова:

законодавство, ліцензування, вимоги, пест-контроль, ХАССП

Анотація

У статті проведено комплексний аналіз законодавчих ініціатив у сфері пест-контролю в Україні. У статті проведено детальний аналіз аспектів ліцензування та встановлення вимог для надання послуг з контролю за шкідниками. Розкрито визначення терміну «пест-контроль», його сутність як систему організаційних заходів, що спрямовані на забезпечення споживачів якісними та безпечними продовольчими ресурсами. Особливу увагу приділено впровадженню системи ХАССП для забезпечення споживачів якісними та безпечними продовольчими ресурсами в Україні. Виділено ключові положення законодавства, спрямовані на забезпечення безпеки та контролю над шкідниками. В статті висвітлені ключові аспекти державного регулювання пест-контролю, вказано на прогалини в законодавстві та надано авторські пропозиції щодо їх усунення. Результати дослідження дозволяють зробити висновок, що пест-контроль – це система організаційних заходів, що спрямовані на досягнення результату – зменшення кількості проблемних біологічних видів (шкідників) до повного їхнього усунення на конкретній території, з метою зниження всіх можливих ризиків, таких як: моральний та економічний збиток, завдана шкода здоров’ю людей, домашнім тваринам, культурним рослинам, дикорослій флорі тощо. Окрім того, у статті розкривається сутність системи ХАССП, досліджуючи її законодавчі аспекти, пов’язані з ліцензуванням та встановленням вимог у сфері пест-контролю. Розглянуто важливі аспекти вдосконалення законодавства та практичних аспектів системи ХАССП для забезпечення безпеки харчових продуктів. У статті наголошено, що з юридичної перспективи ХАССП слід розуміти, як систему аналізу небезпек та критичних точок контролю, що забезпечує нагляд за безпекою харчових продуктів на всіх етапах їхнього виробництва та реалізації, приділяючи особливу увагу критичним точкам контролю, де можуть виникнути ризиковані ситуації. У результаті дослідження встановлено, що за вказаних умов існує необхідність у гармонізації чинного законодавства для забезпечення ефективного управління пест-контролем в Україні.

Посилання

Kashyrnikova, I. O. (2016). Approach to determining the impact of external factors on managing the innovation potential of a construction enterprise. Investytsii: praktyka ta dosvid, 7/201, 86–92. Retrieved from: http://nbuv.gov. ua/UJRN/ipd_2016_7_16 [in Ukrainian].

Butkaliuk, T. O., Vatamaniuk, O. V. & Solonenko, V. I. (2018). Вивчення видового складу шкідників амброзії полинолистої в Європі. Zhurnal naukovo-vyrobnychoho ta navchalnoho spriamuvannia. Seriia «Silske hospodarstvo ta lisivnytstvo», 9, 123–136. Retrieved from: http://repository.vsau.vin.ua/getfile.php/19252.pdf [in Ukrainian].

Law of Ukraine On the basic principles and requirements for food safety and quality, No. 771/97-ВР (1997, December 23). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/771/97-%D0%B2%D1%80#Text [in Ukrainian].

Tkachenko, A. S., Basova, Yu. O. & Horiachova, O. O. (2020). Implementation of HACCP system for food operators: A. S. Tkachenko (Ed.). Poltava: PUET,. 137 с. Retrieved from: https://dpss-te.gov.ua/uploads/files/vetupr/haccp_ posibnik.pdf [in Ukrainian].

Law of Ukraine On licensing of types of economic activity, No 222-VIII (2015, March 2). Retrieved from: https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/222-19 [in Ukrainian].

Law of Ukraine On amendments to certain legislative acts of Ukraine on limiting state regulation of economic activity, No. 2608-VI (2010, October 19). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2608-17#Text [in Ukrainian].

Order of the State Committee of Ukraine on Policy and Entrepreneurship Regulation On recognition that has lost its validity, the order of the State Committee of Ukraine on Regulatory Policy and Entrepreneurship, the Ministry of Health of Ukraine, No. 11/48 (z0172-11) (2011, February 2). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ z0172-11#Text [in Ukrainian].

Law of Ukraine On the list of permits in the field of economic activity, No. 3392-VI (2011, May 19). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3392-17#Text [in Ukrainian].

Law of Ukraine On the protection of the population from infectious diseases, No. 1645-III (2000, April 6). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1645-14#Text [in Ukrainian].

Draft law On Plant Protection, No. 4600 (2021, January 16). Retrieved from: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/ webproc4_1?pf3511=70832 [in Ukrainian].

Law of Ukraine On plant protection, No. 180-XIV (1998, October 14). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/180-14#Text [in Ukrainian].

Law of Ukraine On the quarantine of plants, No. 3348-XII (1993, June 30). Retrieved from: https://zakon.rada.gov. ua/laws/show/3348-12 [in Ukrainian].

Law of Ukraine On pesticides and agrochemicals, No. 86/95-ВР (1995, March 2). Retrieved from: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/86/95-%D0%B2%D1%80#Text [in Ukrainian].

Опубліковано

2024-04-15

Номер

Розділ

Статті