Адаптування інструментів державно-приватного партнерства до потреб відбудови наукової інфраструктури

Автор(и)

  • Ольга Шаповалова докторка юридичних наук, професорка, провідний науковий співробітник НДІ правового забезпечення інноваційного розвитку Національної академії правових наук України https://orcid.org/0000-0002-8813-3849
  • Сергій Терещенко кандидат юридичних наук, доцент кафедри господарського права Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля https://orcid.org/0000-0003-1605-7717

DOI:

https://doi.org/10.37772/2518-1718-2024-1(45)-14

Ключові слова:

модернізація державно-приватного партнерства, правовий механізм, науково-дослідницька інфраструктура, шерінгові центри колективного користування науковим обладнанням, адаптація ветеранів війни, гібридні робочи місця

Анотація

У статті досліджено правові проблеми адаптування інструментів державно-приватного партнерства до потреб відбудови наукової інфраструктури. Зазначена потреба інвестування приватного партнера у сферу відбудови наукової інфраструктури України обумовлена тим, що її задоволення опосередковано вчинить позитивний вплив на відновлення післявоєнної економіки, значно зруйнуваної агресором. Актуальність даної тематики полягає в обгрунтуванні необхідності модернізації організаційно-правового механізму державно-приватного партнерства таким чином, аби він розширив можливості – максимально спростити та пришвидшити механізм залучення приватних партнерів до відбудови дослідницької інфраструктури. Надається науково-практичний коментар окремих положень проекту Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів Украї-ни щодо вдосконалення механізму залучення приватних інвестицій з використанням механізму державно-приватного партнерства для пришви-дшення відновлення зруйнованих війною об’єктів та будівництва нових об’єктів, пов’язаних з післявоєнною перебудовою економіки України» від 01.07.2022 за № 7508. Згідно з потребами інвестування у дослідницьку інфраструтуру виокремлюються новації законоположень щодо отримання фінансування від донорів за грантові кошти; розширення переліку державних партнерів; спрощення та скорочення процедур підготовки проєктів ДПП; полегшення доступу до участі у конкурсі для іноземних інвесторів та запровадження стандарту єдиного європейського закупівельного документа (ESPD). Подолання занедбаності існуючої науково-дослідницької інфраструктури можливе внаслідок взаємовигідного співробітництва в системі відносин бізнесу та науки. Шерінгові центри колективного користування науковим обладнанням, утворені на договірних засадах ДПП, розглядаються потенційним інструментом стану занедбаності. Задля правового забезпечення професійної адаптації ветеранів війни пропонується спеціальний порядок утворення гібридних робочих місць.

Посилання

Investments in research and e-infrastructure. EDP road map implementation. ERA-UA website. Retrivered from: https://sites.google.com/view/era-ua/recomendation/rec-for-prior-2/research-infrastructure [in Ukrainian].

Omelianenko, V., Horokhovatska, M., Radio, S., Vasylieva, N. & Pravdyva O. (2024). Research infrastructure in the conditions of post -war recovery: from salvation to growth: White Book. Project «Science in danger».. Retrivered from: https://scienceatrisk.org/storage/lp/123/81995af7b0f916d324508907fe2c71096ae320a7.pdf [in Ukrainian].

Tereshchenko, S. V. (2024). The need for modernization of public-private partnership in Ukraine (legal aspect). Vzaiemodiia norm mizhnarodnoho i natsionalnoho prava kriz pryzmu protsesiv hlobalizatsii ta intehratsii: Materialy Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii (pp. 77–83). Kyiv: vyd-vo SNU im. V. Dalia [in Ukrainian].

Draft Law «On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine on Improving the Mechanism of Attraction with the post -war restructuring of Ukraine’s economy», No. 7508 (2022, July 1). Retrivered from: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/2648-IX#Text [in Ukrainian].

Shvadchak, A. & Datsenk, V. (2023) PPP reform for post -war reconstruction: prospect or risk? Transparency International Ukraine. Transparency International Ukraine website. Retrivered from: https://ti-ukraine.org/news/ reforma-dpp-dlya-povoyennoyi-vidbudovy-perspektyva-chy-ryzyk/ [in Ukrainian].

On the approval of the road map for the integration of the scientific and innovative system of Ukraine into the European research space: Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine, No. 167 (2021, February 10). Retrivered from: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-dorozhnoyi-karti-z-integraciyi-naukovo-innovacijnoyisistemiukrayini-do-yevropejskogo-doslidnickogo-prostoru [in Ukrainian].

Опубліковано

2024-04-15

Номер

Розділ

Статті