Юридична природа відносин у сфері агроінноваційного розвитку: теоретико-правові підходи і напрями

Автор(и)

  • Тетяна Курман докторка юридичних наук, професорка, завідувачка кафедри земельного та аграрного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого https://orcid.org/0000-0002-0632-2487

DOI:

https://doi.org/10.37772/2518-1718-2024-2(46)-1

Анотація

Статтю присвячено дослідженню теоретико-правових питань сталого агроінноваційного розвитку в Україні. Авторка акцентує увагу на тому, що динаміка розвитку світової економіки за умов глобалізації і розвитку науковотехнічного прогресу засвідчує визначальну роль впровадження ефективних механізмів інноваційної політики у забезпечення конкурентоспроможності аграрного сектору. Подальше ефективне й стале функціонування сільського господарства, в тому числі його повоєнне відродження, безумовно пов’язане з агроінноваційним розвитком, із впровадженням інновацій в усі галузі й на всі етапи сільськогосподарського виробництва. Досліджено стан й визначено проблеми законодавчого забезпечення відносин у сфері агроінноваційного розвитку в Україні, проаналізовано їх правову природу. Зазначено, що агроінноваційні правовідносини є одним із самостійних різновидів аграрних правовідносин як предмета сучасного аграрного права, проаналізовано їх ознаки як складної аграрно-правової категорії. Виділено й розкрито зміст наступних напрямів агроінноваційної діяльності: агротехнологічного, технічного, інформаційного, маркетингово-логістичного, організаційного, селекційно-племінного, соціального, науково-освітнього. Авторка доходить висновку, що концептуальним для аграрно-правової науки є визначення теоретико-правових підходів до категорії «агроінноваційний розвиток», серед яких можна виокремити: підприємницько-орієнтований, соціально-економічний, екологічний безпеково-ціннісний. Доведено необхідність прийняття спеціального Закону України «Про інновації в агросфері» або «Про агроінноваційну діяльність», що надасть регульованим відносинам більшої стабільності й вирішить низку інших правових питань, зокрема, шляхом визначення основних категорій і понять, принципів і напрямів агроінноваційної діяльності, видів агроінновацій, запровадить інституційно-функціональні підходи щодо державної агроінноваційної політики, державної і грантової підтримки у даній сфері тощо.

Опубліковано

2024-06-26

Номер

Розділ

Статті