До питання про примусове припинення прав на земельні ділянки.

Автор(и)

  • Тетяна Лісова доктор юридичних наук, професор, доцент кафедри земельного та аграрного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого https://orcid.org/0000-0002-3747-1733

DOI:

https://doi.org/10.37772/2518-1718-2024-2(46)-2

Анотація

Статтю присвячено актуальним питанням, які виникають у сфері примусового припинення прав на земельні ділянки. Детально проаналізовано негативні процеси щодо сучасного стану земель, а також зроблено наголос на тривалій тенденції до погіршення стану земель протягом останніх років. Зазначаються найбільш загрозливі характеристики сучасного стану земель – їх деградація й опустелювання, причини погіршення їх стану впродовж останніх років. Досліджено проблеми законодавчого забезпечення у сфері примусового припинення прав на земельні ділянки. У статті наголошено на недосконалості чинного законодавства та недостатності правової доктрини у контексті примусового припинення прав на земельні ділянки. Акцентовано увагу на особливостях окремих підстав примусового припинення права користування земельною ділянкою. Досліджено недоліки правового забезпечення виконання обов’язків користувачами земельних ділянок щодо відновлення родючості ґрунтів, а також інших корисних властивостей землі. Запропоновано внесення відповідних змін до земельного законодавства стосовно вдосконалення системи обов’язків землекористувачів. Підкреслюється, що неусунення землекористувачем допущених порушень законодавства у встановлений строк є підставою для примусового припинення його прав на земельну ділянку. Проаналізовано порядок примусового припинення прав на земельні ділянки. Наголошено на відсутності у законодавстві чіткого розмежування повноважень суб’єктів, які здійснюють державний контроль за використанням та охороною земель та державних інспекторів з охорони навколишнього природного середовища у разі виявлення ними порушень земельного законодавства. За результатами проведеного дослідження в статті сформульовані висновки, засновані на положеннях чинного законодавства України та запропоновано шляхи вдосконалення законодавства у вказаній царині.

Опубліковано

2024-06-26

Номер

Розділ

Статті