Ренатуралізація та ремедіація в системі заходів забезпечення відновлення земель

Автор(и)

  • Світлана Шарапова кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри земельного та аграрного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого https://orcid.org/0000-0001-6731-7772

DOI:

https://doi.org/10.37772/2518-1718-2024-2(46)-5

Анотація

Стаття присвячена аналізу окремих правових питань щодо збереження та відновлення якісного стану земель, а також системі заходів, яка сприяє їх відновленню. Автором наголошується, що одним із головних завдань охорони земель є збереження землі як найважливішого компонента навколишнього середовища і природного ресурсу. Досліджується система заходів збереження земель, яка включає комплексні дії, спрямовані на відновлення, захист і раціональне використання земельних ресурсів. Підкреслюється, що до основних заходів відновлення земель відносяться: рекультивація, меліорація, консервація, консолідація земель сільськогосподарського призначення, які є частиною комплексної стратегії збереження земель, спрямованої на підтримку сталого розвитку та забезпечення екологічної безпеки. Досліджуються особливості заходів в галузі відновлення довкілля та відновлення земель як ренатуралізація та ремедіація. Автором наголошується, що шляхом ренатуралізації відбувається відновлення земель з метою їх трансформації у стійку екологічну систему, у якій органічні та неорганічні компоненти нерозривно взаємопов’язані. Наголошується, що ренатуралізація є важливим інструментом сталого розвитку землекористування та охорони як земель, так і охорони навколишнього природного середовища, який спрямований на відновлення земель, природних ресурсів та екосистем. Ремедіація земель розглядається як процес очищення та відновлення, в основному, забруднених земель до безпечного для навколишнього природного середовища та здоров’я людей стану. Підкреслюється, що метою ремедіації є видалення або нейтралізація забруднювачів, таких як важкі метали, органічні сполуки, радіоактивні матеріали, для відновлення території до її природного або безпечного використання. Серед основних методів ремедіації виділяють наступні: фізичні, хімічні, біологічні та екологічні методи. Підсумовано, що ренатуралізація та ремедіація мають самостійне місце в системі заходів забезпечення відновлення земель. Крім цього, ремедіація та ренатуралізація є новими та прогресивними засобами відновлення земель, які потребують розвитку та законодавчого регулювання.

Опубліковано

2024-06-26

Номер

Розділ

Статті