Особливості правовідносин щодо відновлення земель сільськогосподарського призначення

Автор(и)

  • Максим Лейба аспірант кафедри земельного та аграрного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого https://orcid.org/0009-0006-3515-6920

DOI:

https://doi.org/10.37772/2518-1718-2024-2(46)-12

Анотація

Статтю присвячено особливостям правовідносин щодо відновлення земель сільськогосподарського призначення. У статті акцентовано увагу на тому, що землі сільськогосподарського призначення є основним національним багатством через їх особливі властивості. Проте на сьогоднішній день відбувається погіршення якісного стану земель зазначеної категорії. Проаналізовано склад та особливості правовідносин щодо відновлення земель сільськогосподарського призначення. Досліджено підстави виникнення, зміни та припинення правовідносин відновлення земель сільськогосподарського призначення. Розглянуто особливості їх суб’єктно-об’єктного складу. Автором розмежовано суб’єктів права та суб’єктів правовідносин у сфері відновлення земель сільськогосподарського призначення. Зазначається специфіка колективних суб’єктів правовідносин щодо відновлення земель сільськогосподарського призначення. Акцентовано увагу на окремих об’єктах відновлення земель сільськогосподарського призначення. Підкреслюється, що погіршення стану земель сільськогосподарського призначення можуть викликати як події, так і дії (як протиправні, так і правомірні). У певних випадках негативні зміни якісного стану земель може викликати й бездіяльність. Зазначається, що безпосередньо підставами, які породжують та припиняють правовідносини щодо відновлення земель сільськогосподарського призначення, є активні правомірні дії суб’єкта. Запропоновано авторське визначення правовідносин щодо відновлення земель сільськогосподарського призначення. Наголошено на основних ознаках зазначених правовідносин. Наведено права суб’єктів у сфері забезпечення відновлення земель. Проаналізовано недоліки правового забезпечення виконання обов’язків власниками та землекористувачами щодо відновлення земель сільськогосподарського призначення та зроблено відповідні пропозиції.

Опубліковано

2024-06-26

Номер

Розділ

Статті