Правові аспекти планування територій штучно створених земельних ділянок

Автор(и)

  • Роман Назар аспірант кафедри земельного та аграрного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

DOI:

https://doi.org/10.37772/2518-1718-2024-2(46)-13

Анотація

Статтю присвячено правовим аспектам планування штучно створених земельних ділянок в Україні. Автором зроблено порівняння стану поширення та використання штучно створених земель у зарубіжних країнах та в Україні, наведено приклади ефективного створення штучних земельних масивів задля задоволення потреб у нових територіях для містобудування у європейських та азійських країнах. Розглянуто особливості правового регулювання процесу планування штучно створених земельних ділянок для здійснення забудови у міжнародних актах та у вітчизняному законодавстві. Проаналізовано особливості понять «штучний острів», «споруди», «конструкції», «платформи» у міжнародному праві. У статті проаналізовано чинні нормативно-правові акти у сфері земельних відносин та містобудування, розглянуто наукові погляди на правовий режим режиму штучно створених земельних ділянок, узагальнено наукові висновки щодо правової термінології та правових конструкцій, сформульовані пропозиції щодо вдосконалення правового регулювання суспільних відносин, пов’язаних зі створенням та використанням штучно створених просторових об’єктів. Виявлено відсутність визначення терміну «штучно створена земельна ділянка» у вітчизняному законодавстві та автором запропоновано заповнення цієї прогалини у законодавстві та, як наслідок, належне правове регулювання у даній сфері суспільних відносин. За результатами узагальнення чинного українського законодавства, наукових поглядів щодо правової природи штучно створених просторових об’єктів виокремлено ключові етапи створення та легалізації останніх. Проаналізовано питання створення штучних земельних ділянок на намивний території в місті як діяльності щодо розвитку населеного пункту та підтверджено наукові погляди щодо необхідності внесення комплексних змін до різноманітних законодавчий актів, зокрема, до Земельного кодексу України, Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та Закону України «Про землеустрій» стосовно правового регулювання створення, дозволених способів використання, правових режимів, охорони штучно створених земельних ділянок.

Опубліковано

2024-06-26

Номер

Розділ

Статті